ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι αλλαγές μεταξύ της προηγούμενης και της τρέχουσας έκδοσης συνοπτικά και αναλυτικά. Επιπλέον, επιλέγοντας το εικονίδιο εμφανίζεται, σε αρχείο εικόνας, η αντιπαραβολή της τρέχουσας έκδοσης με την προηγούμενη.

Τρέχουσα Έκδοση: 21-0218 - ΜΟΥΣΙΚΗ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)
Προηγούμενη Έκδοση: 21-0175: ΜΟΥΣΙΚΗ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)
- Τυχόν απόθεμα του βιβλίου με κωδικό 21-0175 πρέπει να αποσυρθεί.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Σελ. 35 Διόρθωση του «κλίμακα» σε «τονικότητα» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 42 Διόρθωση του «κλίμακα» σε «τονικότητα» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 56 Διόρθωση του «ταχύτητα-ρυθμική αγωγή» σε «ταχύτητα-χρονική αγωγή» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 57 Διόρθωση του «κλίμακα» σε «τονικότητα» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 60 Διόρθωση του «μεταλλικούς επικρουστήρες» σε «μεταλλικές μπαγκέτες» Δείτε τις αλλαγές

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr