ΙΤΥΕ Διόφαντος
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

I


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  • 15-11-2022: Προσβάσιμο Εκπαιδευτικό Υλικό - Ανάρτηση διδακτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή

    Τα διδακτικά βιβλία Εκπαιδευτικού του Προσβάσιμου Εκπαιδευτικού Υλικού που εμπεριέχονται στις ΥΑ Φ.31/161473/ΓΔ4 - 10.12.2021 και 20968/Δ3 -...
  • 18-09-2022: Συμμετοχή στο 7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»

    Η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ Διόφαντος στα πλαίσια 7ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» παρουσίασε το...
  • 14-09-2022: Ανάρτηση (2ης) Συμπληρωματικής Παραγγελίας διδακτικών βιβλίων για το σχολικό έτος 2022-2023

    Έχουν αναρτηθεί οι Συμπληρωματικές Παραγγελίες για τις Σχολικές Μονάδες όλων των βαθμίδων στον ιστότοπο http://publications.cti.gr, οι οποίες έχουν...
Περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr