•  Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
 •  Κέντρα Διανομής
 •  Δημόσια Σχολεία
 • Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο
 • Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση Εξωτερικού

Ανακοινώσεις

 • 04-05-2020: Διανομή διδακτικών βιβλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021

  Δευ Μαϊ 04 2020

  Διανομή διδακτικών βιβλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικό) για το σχολικό έτος 2020-2021

  H συσκευασία και διανομή των Διδακτικών Βιβλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021 έχει ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Μαΐου.

  Υπενθυμίζεται πως πριν από την παράδοση των βιβλίων αποστέλλεται σχετικό ενημερωτικό email στις Σχολικές Μονάδες και στα Κέντρα Διανομής και προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία από την μεταφορική εταιρία.

  Επίσης, μετά από κάθε παραλαβή θα πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω ενέργειες:

  • Υπογραφή του συνοδευτικού Δελτίου Αποστολής, αναγράφοντας ολογράφως το ονοματεπώνυμο του παραλήπτη, σημειώνοντας την ημερομηνία παραλαβής και σφραγίζοντας με τη στρογγυλή σφραγίδα της Σχολικής Μονάδας.
  • Επιβεβαίωση Παραλαβής (άμεσα) και Καταμέτρηση Αντιτύπων ως ακολούθως:
   • Σχολικές Μονάδες: http://publications.cti.gr -> Δημόσια Σχολεία -> (στοιχεία πρόσβασης ΠΣΔ) -> menu «Παραλαβές» -> καρτέλες «Επιβεβαίωση Παραλαβής» και «Καταμέτρηση Αντιτύπων
   • Κέντρα Διανομής: http://publications.cti.gr -> Κέντρα Διανομής -> (στοιχεία πρόσβασης Κέντρου Διανομής) -> menu «Παραλαβή» -> καρτέλες «Επιβεβαίωση Παραλαβής» και «Καταμέτρηση Αντιτύπων»

  Διευκρινίζεται πως κατά τη διανομή δεν παραδίδεται πλέον το συνοδευτικό έγγραφο με τη λίστα των βιβλίων για λόγους οικονομίας. Η λίστα των βιβλίων που παραδίδονται εμφανίζεται στην καρτέλα «Καταμέτρηση Αντιτύπων» στη σελίδα των Σχολικών Μονάδων και Κέντρων Διανομής, menu «Παραλαβή»


 • 11-07-2019: Ανάρτηση καταλόγων διδακτικών βιβλίων για το σχολικό έτος 2019-2020

  Πεμ Ιουλ 11 2019

  Ανάρτηση καταλόγων διδακτικών βιβλίων για το σχολικό έτος 2019-2020

  Στο μενού "Διδακτικά Βιβλία 2019-2020" αναρτήθηκαν οι κατάλογοι διδακτικών βιβλίων Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου που διανέμονται για το σχολικό έτος 2019-2020.

  Για όσα διδακτικά βιβλία σχολικού έτους 2018-2019, έχουν προκύψει αλλαγές σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, δίνεται η δυνατότητα εμφάνισης των αλλαγών αυτών συνοπτικά και αναλυτικά.


 • 27-06-2019: Διευκρινίσεις σχετικά με τα διδακτικά βιβλία Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020

  Πεμ Ιουν 27 2019

  Διευκρινίσεις σχετικά με τα διδακτικά βιβλία Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020

  Σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις με αρ. πρωτ. 69400/Δ2 - 06-05-2019, 54208/Δ2 - 08-04-2019, 62535/Δ2 - 18-04-2019 και 67551/Δ2 - 30-04-2019 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:

  • Το βιβλίο “Συνεργατικά Σχολεία με την Παιδαγωγική Freinet (Βιβλίο καθηγητή)” με κωδικό 21-0197 έχει διανεμηθεί σε 1 αντίτυπο ανά σχολική μονάδα.

  • Τα βιβλία “Γραμμικό Σχέδιο (Βιβλίο καθηγητή)” με κωδικό 22-0112 και “Ελεύθερο Σχέδιο (Βιβλίο καθηγητή)” με κωδικό 22-0114 έχουν διανεμηθεί σε 3 αντίτυπο ανά σχολική μονάδα.

  • Τα βιβλία “Λογοτεχνία (Βιβλίο καθηγητή)” με κωδικό 22-0256 και “Νεοελληνική Γλώσσα (Βιβλίο καθηγητή)” με κωδικό 22-0257 έχουν διανεμηθεί σε 1 αντίτυπο ανά τμήμα ανά σχολική μονάδα.

   

  Διευκρινίζεται πως τα βιβλία Καθηγητή θα πρέπει να παραμένουν στη βιβλιοθήκη της κάθε σχολικής μονάδας.


 • 27-06-2019: Διευκρινίσεις σχετικά με τα διδακτικά βιβλία Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2019-2020

  Πεμ Ιουν 27 2019

  Διευκρινίσεις σχετικά με τα διδακτικά βιβλία Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2019-2020

  Σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις με αρ. πρωτ. 195433/Δ2 – 15-11-2018 και 69400/Δ2 - 06-05-2019 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:

   • Τα βιβλία “Οικιακή Οικονομία (Τετράδιο εργασιών)” με κωδικό 21-0036, “Οικιακή Οικονομία (Εργαστηριακός Οδηγός)” με κωδικό 21-0037, “Φυσική Αγωγή” με κωδικό 21-0042, “Οικιακή Οικονομία (Τετράδιο εργασιών)” με κωδικό 21-0096 και “Οικιακή Οικονομία (Εργαστηριακός Οδηγός)” με κωδικό 21-0097 έχουν διανεμηθεί σε 3 αντίτυπα το καθένα ανά σχολική μονάδα και απευθύνονται στους/ις μαθητές/τριες της Α΄ τάξης Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

  • Το βιβλίο “Χημεία (Εργαστηριακός Οδηγός)” με κωδικό 21-0107 έχει διανεμηθεί σε 3 αντίτυπα ανά σχολική μονάδα και απευθύνεται στους/ις μαθητές/τριες της Β΄ τάξης Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

  • Το βιβλίο “Χημεία (Εργαστηριακός Οδηγός)” με κωδικό 21-0163 έχει διανεμηθεί σε 3 αντίτυπα ανά σχολική μονάδα και απευθύνεται στους/ις μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

  • Τα βιβλία “Εικαστικά (Τετράδιο Ασκήσεων)” με κωδικό 21-0019 και “Μουσική (Τετράδιο Εργασιών)” με κωδικό 21-0175 έχουν διανεμηθεί σε 5 αντίτυπα ανά σχολική μονάδα και απευθύνονται στους/ις μαθητές/τριες της Α΄ τάξης Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

  • Τα βιβλία “Εικαστικά (Τετράδιο Εργασιών)” με κωδικό 21-0078, “Μουσική (Τετράδιο Εργασιών)” με κωδικό 21-0090 και “Φυσική (Εργαστηριακός Οδηγός)” με κωδικό 21-0102 έχουν διανεμηθεί σε 5 αντίτυπα ανά σχολική μονάδα και απευθύνονται στους μαθητές/τριες της Β΄ τάξης Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

  • Τα βιβλία “Εικαστικά (Τετράδιο)” με κωδικό 21-0134 και “Μουσική (Τετράδιο Εργασιών)” με κωδικό 21-0146, έχουν διανεμηθεί σε 5 αντίτυπα ανά σχολική μονάδα και απευθύνονται στους/ις μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

  • Τα βιβλία “Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας” με κωδικό 21-0060 και “Λεξικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας” με κωδικό 21-0061 έχουν διανεμηθεί σε περιορισμένα αντίτυπα ανά σχολική μονάδα (1 αντίτυπο ανά 4 μαθητές/τριες) και απευθύνονται στους μαθητές/τριες της Α΄ τάξης Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

  • Το βιβλίο “Βιολογία” με κωδικό 21-0009 που διανέμεται στους/ις μαθητές/τριες της Α΄ Γυμνασίου θα χρησιμοποιηθεί από τους/ις μαθητές/τριες και στη Β΄ τάξη του Γυμνασίου το επόμενο σχολικό έτος.

  • Το βιβλίο “Βιολογία” με κωδικό 21-0125 που διανέμεται στους/ις μαθητές/τριες της Β΄ Γυμνασίου θα χρησιμοποιηθεί από τους/ις μαθητές/τριες και στη Γ΄ τάξη του Γυμνασίου.

  • Το βιβλίο “Βιολογία (Τετράδιο)” με κωδικό 21-0010 που διανέμεται στους/ις μαθητές/τριες της Α΄ Γυμνασίου θα χρησιμοποιηθεί από τους/ις μαθητές/τριες και στη Β΄ τάξη του Γυμνασίου επόμενο σχολικό έτος.

  • Το βιβλίο “Οδηγός Ανάπτυξης Διαθεματικών Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τον Εκπαιδευτικό” με κωδικό 10-0181 έχει διανεμηθεί σε 10 αντίτυπα ανά σχολική μονάδα.

  • Το βιβλίο “Πληροφορική (Βιβλίο Καθηγητή)” με κωδικό 21-0065 έχει διανεμηθεί σε 1 αντίτυπο ανά τμήμα ανά σχολική μονάδα.

  • Το βιβλίο “Αγγλικά Αρχαρίων (Βιβλίο Καθηγητή)” με κωδικό 21-0046 έχει διανεμηθεί σε 1 αντίτυπο ανά σχολική μονάδα.

  • Το βιβλίο “Αγγλικά Προχωρημένων (Βιβλίο Καθηγητή)” με κωδικό 21-0049 έχει διανεμηθεί σε 1 αντίτυπο ανά σχολική μονάδα.

  • Το βιβλίο “Αγγλικά Αρχαρίων (Βιβλίο Καθηγητή)” με κωδικό 21-0111 έχει διανεμηθεί σε 1 αντίτυπο ανά σχολική μονάδα.

  • Το βιβλίο “Αγγλικά Προχωρημένων (Βιβλίο Καθηγητή)” με κωδικό 21-0114 έχει διανεμηθεί σε 1 αντίτυπο ανά σχολική μονάδα.

  • Το βιβλίο “Αγγλικά (Βιβλίο Καθηγητή)” με κωδικό 21-0167 έχει διανεμηθεί σε 1 αντίτυπο ανά σχολική μονάδα.

  • Το βιβλίο “Συνεργατικά Σχολεία με την Παιδαγωγική Freinet (Βιβλίο καθηγητή)” με κωδικό 21-0197 έχει διανεμηθεί σε 1 αντίτυπο ανά σχολική μονάδα.

   

  Διευκρινίζεται πως τα βιβλία Καθηγητή θα πρέπει να παραμένουν στη βιβλιοθήκη της κάθε σχολικής μονάδας.


 • 27-06-2019: Διευκρινίσεις σχετικά με τα διδακτικά βιβλία Δημοτικού για το σχολικό έτος 2019-2020

  Πεμ Ιουν 27 2019

  Διευκρινίσεις σχετικά με τα διδακτικά βιβλία Δημοτικού για το σχολικό έτος 2019-2020

  Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. Φ31/185196/Δ1-01-11-2018 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:

  • Τα βιβλία “Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων (Δασκάλου)” με κωδικούς 10-0021, 10-0069 και 10-0136 διανέμονται σε 1 αντίτυπο, το καθένα, ανά τμήμα ανά σχολική μονάδα.

  • Τα βιβλία “Γλώσσα (Δασκάλου)” με κωδικούς 10-0006, 10-0035, 10-0053, 10-0087, 10-0115, 10-0161 διανέμονται σε 1 αντίτυπο, το καθένα, ανά τμήμα ανά σχολική μονάδα.

  • Τα βιβλία “Μαθηματικά (Βιβλίο Δασκάλου)” με κωδικούς 10-0013, 10-0042, 10-0064, 10-0098, 10-0174, 10-0213 διανέμονται σε 1 αντίτυπο, το καθένα, ανά τμήμα ανά σχολική μονάδα.

  • Τα βιβλία “Μελέτη Περιβάλλοντος (Βιβλίο Δασκάλου)” με κωδικούς 10-0016, 10-0045, 10-0067, 10-0101 διανέμονται σε 1 αντίτυπο, το καθένα, ανά τμήμα ανά σχολική μονάδα.

  • Τα βιβλία “Γεωγραφία (Βιβλίο Δασκάλου)” με κωδικούς 10-0109, 10-0155 διανέμονται σε 1 αντίτυπο, το καθένα, ανά τμήμα ανά σχολική μονάδα.

  • Τα βιβλία “Φυσικά (Βιβλίο Δασκάλου)” με κωδικούς 10-0134, 10-0180 διανέμονται σε 1 αντίτυπο, το καθένα, ανά τμήμα ανά σχολική μονάδα.

  • Τα βιβλία “ALPHA ENGLISH” και “BETA ENGLISH” με κωδικό 10-0186 και 10-0187 αντίστοιχα διανέμονται σε 1 αντίτυπο, το καθένα, ανά σχολική μονάδα.

  • Τα ακουστικά CD “ALPHA ENGLISH” με κωδικό 10-0219, “BETA ENGLISH (Μέρος Α’)” με κωδικό 10-0220 και “BETA ENGLISH (Μέρος Β’)” με κωδικό 10-0221 διανέμονται σε 1 τεμάχιο, το καθένα, ανά σχολική μονάδα.

  • Το βιβλίο “Magic Book 2 (Βιβλίο Δασκάλου)” με κωδικό 10-0190 διανέμεται σε 1 αντίτυπο ανά σχολική μονάδα.

  • Τα ακουστικά CD “Magic Book 2 (Μέρος Α’)” με κωδικό 10-0222 και “Magic Book 2 (Μέρος Β’)” με κωδικό 10-0223 διανέμονται σε 1 τεμάχιο, το καθένα, ανά σχολική μονάδα.

  • Τα βιβλία “Αγγλικά (Βιβλίο Δασκάλου)” με κωδικούς 10-0080, 10-00105 και 10-0149 διανέμονται σε 1 αντίτυπο, το καθένα, ανά σχολική μονάδα.

  • Τα ακουστικά CD των βιβλίων Αγγλικών για τους Δασκάλους με κωδικούς 10-0081, 10-0106, 10-0150 διανέμονται σε 1 τεμάχιο, το καθένα, ανά σχολική μονάδα.

  • Το βιβλίο “Οδηγός Ανάπτυξης Διαθεματικών Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τον Εκπαιδευτικό” με κωδικό 10-0181 διανέμεται σε 3 αντίτυπα ανά σχολική μονάδα.

  • Το βιβλίο “Σχολικές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις (Δασκάλου)” με κωδικό 10-0029 διανέμεται σε 1 αντίτυπο ανά σχολική μονάδα.

   

  Διευκρινίζεται πως τα βιβλία Δασκάλου, καθώς και τα ακουστικά CD θα πρέπει να παραμένουν στη βιβλιοθήκη της κάθε σχολικής μονάδας.


 • 27-06-2019: Ανάρτηση καταλόγων διδακτικών βιβλίων για το σχολικό έτος 2019-2020

  Πεμ Ιουν 27 2019

  Ανάρτηση καταλόγων διδακτικών βιβλίων για το σχολικό έτος 2019-2020

  Στο μενού "Διδακτικά Βιβλία 2019-2020" αναρτήθηκαν οι κατάλογοι διδακτικών βιβλίων Δημοτικού, Γυμνασίου, Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου που διανέμονται για το σχολικό έτος 2019-2020.

  Για όσα διδακτικά βιβλία σχολικού έτους 2018-2019, έχουν προκύψει αλλαγές σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δίνεται η δυνατότητα εμφάνισης των αλλαγών αυτών συνοπτικά και αναλυτικά.


 • 18-06-2019: Παραγγελία βιβλίων για τους μαθητές με αμβλυωπία

  Τρι Ιουν 18 2019

  Παραγγελία βιβλίων για τους μαθητές με αμβλυωπία

  Στις σελίδες των Σχολικών Μονάδων είναι διαθέσιμη η καρτέλα «Μαθητές με αμβλυωπία» στο μενού «Παραγγελίες» όπου δίνεται η δυνατότητα να συμπληρωθούν τα απαιτούμενα στοιχεία των εγγεγραμμένων μαθητών με αμβλυωπία που θα φοιτήσουν το σχολικό έτος 2019-2020 και να επιλέγουν τα βιβλία που θα χρειαστούν.


 • 20-11-2018: Διευκρίνιση σχετικά με το πρόγραμμα Ανακύκλωσης «Το χαρτί του Μέλλοντός μας»

  Τρι Νοε 20 2018

  Διευκρίνιση σχετικά με το πρόγραμμα Ανακύκλωσης «Το χαρτί του Μέλλοντός μας»

  Κατόπιν πληροφοριών από Κέντρα Διανομής του Νομού Λακωνίας, έχει εντοπιστεί το φαινόμενο ιδιωτών, που κατά τον ισχυρισμό τους ενεργοποιούνται στην Ανακύκλωση χαρτιού, οι οποίοι επικαλούνται το πρόγραμμα Ανακύκλωσης «Το χαρτί του Μέλλοντός μας», χωρίς τη συναίνεση του ΙΤΥΕ Διόφαντος, προκειμένου να συλλέξουν χαρτί από τα σχολεία προς ίδιον όφελος.

  Διευκρινίζεται ότι ουδεμία συμφωνία έχει συναφθεί που να αφορά στο πρόγραμμα Ανακύκλωσης «Το χαρτί του Μέλλοντός μας», στον Νομό Λακωνίας, με οποιαδήποτε εταιρία στην παρούσα χρονική στιγμή.

  Στην περίπτωση που υπάρξει, μελλοντικά, εφαρμογή του προγράμματος θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση από το ΙΤΥΕ Διόφαντος μέσω του ιστότοπου http://www.myfuturemypaper.gr/ και μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στον λογαριασμό (mail) των σχολείων.

  Το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται στα σχολεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των Δήμων Πατρέων, Κορίνθου, Αιγιαλείας, Θεσσαλονίκης, Αμυνταίου (Φλώρινας), Πετρουπόλεως, Παλαιού Φαλήρου, Ελευσίνας, Χαϊδαρίου, Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνας σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Δήμους και Φορείς.


 • 12-11-2018: Βιβλία σε μορφή epub για μαθητές με αμβλυωπία

  Δευ Νοε 12 2018

  Βιβλία σε μορφή epub για μαθητές με αμβλυωπία

  Από τη Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ - Διόφαντος έχει αναπτυχθεί ένα έργο για την ευκολότερη πρόσβαση των μαθητών με αμβλυωπία στα σχολικά βιβλία, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη των σχολικών βιβλίων σε μορφή epub, δηλαδή σε κατάλληλη ψηφιακή μορφή η οποία διευκολύνει σημαντικά την ανάγνωση και προσπέλαση του περιεχομένου των βιβλίων.

  Το έργο αυτό ξεκίνησε τον Μάιο του 2016 και μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί σε πιλοτική φάση τα βιβλία της βαθμίδας του Λυκείου. Η διαδικασία αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη με τη δημιουργία βιβλίων του Γυμνασίου.

  Η προσπέλαση του υλικού σε πιλοτική φάση είναι στη διάθεση της μαθητικής κοινότητας μέσω της κατάλληλα διαμορφωμένης σελίδας για μαθητές με αμβλυωπία στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Εκδόσεων του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) – Διόφαντος (https://publications.cti.gr/) και συγκεκριμένα επιλέγοντας το εικονίδιο «Σχολικά βιβλία σε μορφή epub για τους μαθητές με αμβλυωπία», τα οποίο βρίσκεται στο κάτω μέρος της Αρχικής Σελίδας.

  Σε αυτή τη σελίδα οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν τα προσαρμοσμένα βιβλία σε μορφή epub, να βρουν αναλυτικές οδηγίες για το πώς θα τα αναγνώσουν σε διάφορες συσκευές καθώς και να τα αξιολογήσουν μέσω του Ερωτηματολογίου που έχει δημιουργηθεί.


 • 13-3-2017: Πανελλήνιο Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Σχολικού Βιβλίου

  Δευ Μαρ 13 2017

  Πανελλήνιο Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Σχολικού Βιβλίου

  Το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το ΙΤΥΕ – Διόφαντος διοργανώνει πανελλήνιο πρόγραμμα ανακύκλωσης σχολικού βιβλίου και χαρτιού με τίτλο «Το χαρτί του μέλλοντός μας».

  Το πρόγραμμα ανακύκλωσης βιβλίου και χαρτιού αφορά κυρίως σε σχολικά βιβλία που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, τετράδια και χρησιμοποιημένο χαρτί φωτοτυπικού.

  Για το παραπάνω πρόγραμμα λειτουργεί ο ιστότοπος http://www.myfuturemypaper.gr μέσω του οποίου οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και οι σχολικές μονάδες θα ενημερώνονται για τις λεπτομέρειες και τον προγραμματισμό της Ανακύκλωσης.


 • 03-03-2017: Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Διεύθυνσης Εκδόσεων

  Παρ Μαρ 03 2017

  Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Διεύθυνσης Εκδόσεων

  Η Διεύθυνση Εκδόσεων πιστοποιήθηκε, βάσει των διαδικασιών της TUV HELLAS (TUV NORD) ΑΕ, ότι εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2008 για το Πεδίο Εφαρμογής «Διαχείριση Παραγωγής, Συσκευασία και Διανομή Διδακτικών Βιβλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

  Το αποτέλεσμα της διεργασίας Πιστοποίησης είναι η χορήγηση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας και η απονομή του Ελληνικού Σήματος, ως επιβεβαίωση της εφαρμογής από τον πιστοποιημένο οργανισμό ενός αποτελεσματικού και αξιόπιστου Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας.


 • 12-05-2014: Βραβείο καινοτομίας στην εφοδιαστική αλυσίδα για το ΙΤΥΕ-Διόφαντος

  Δευ Μαϊ 12 2014

  Βραβείο καινοτομίας στην εφοδιαστική αλυσίδα για το ΙΤΥΕ-Διόφαντος

  H Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ – Διόφαντος συμμετείχε στον διαγωνισμό Ελληνικών Βραβείων Αριστείας στα Logistics για το έτος 2013 που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Logistics Management Ελλάδος και βραβεύτηκε για τις καινοτομίες που εφάρμοσε στο σύστημα εφοδιαστικής αλυσίδας των σχολικών βιβλίων.

  Στον διαγωνισμό βραβεύτηκαν οι τρείς καλύτερες προτάσεις και το ΙΤΥΕ-Διόφαντος κατέλαβε την 3η. Στον διαγωνισμό βραβεύτηκαν επίσης οι εταιρείες «Nηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε.» που κατέλαβε την 1η θέση και η «Διακίνησης Α.Ε.» που κατέλαβε την 2η θέση.

  Επιπλέον, η πρόταση ανασχεδιασμού της εφοδιαστικής αλυσίδας προκρίθηκε να λάβει μέρος στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό European Gold Medal in Logistics & Supply Chain 2014 – “Project of the Year” τον οποίο διοργανώνει ετησίως ο ευρωπαϊκός οργανισμός European Logistics Association (ELA), για να αντιπροσωπεύσει μαζί με τους υπόλοιπους βραβευθέντες την Ελληνική καινοτομία στα Logistics. 


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Πρόγραμμα Ανακύκλωσης «Το Χαρτί του Μέλλοντος μας - Ανακύκλωση Χαρτιού στα Σχολεία»

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων - Διόφαντος

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

MySchool