•  Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
 •  Κέντρα Διανομής
 •  Δημόσια Σχολεία
 • Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο
 • Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση Εξωτερικού

Ανακοινώσεις

 • 29-05-2019: Διανομή διδακτικών βιβλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020

  Τετ Μαϊ 29 2019

  Διανομή διδακτικών βιβλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) για το σχολικό έτος 2019-2020

  H συσκευασία και διανομή των Διδακτικών Βιβλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) για το σχολικό έτος 2019-2020 έχει ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Ιουνίου.

  Υπενθυμίζεται πως πριν από την παράδοση των βιβλίων αποστέλλεται σχετικό ενημερωτικό email στις Σχολικές Μονάδες και στα Κέντρα Διανομής και προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία από την μεταφορική εταιρία.

  Επίσης, μετά από κάθε παραλαβή θα πρέπει να ακολουθούνται οι ακόλουθες ενέργειες:

  • Υπογραφή του συνοδευτικού Δελτίου Αποστολής, αναγράφοντας ολογράφως το ονοματεπώνυμο του παραλήπτη, σημειώνοντας την ημερομηνία παραλαβής και σφραγίζοντας με τη στρογγυλή σφραγίδα της Σχολικής Μονάδας.
  • Επιβεβαίωση Παραλαβής (άμεσα) και Καταμέτρηση Αντιτύπων ως ακολούθως:
   • Σχολικές Μονάδες: http://publications.cti.gr -> Δημόσια Σχολεία -> (στοιχεία πρόσβασης ΠΣΔ) -> menu «Παραλαβές» -> καρτέλες «Επιβεβαίωση Παραλαβής» και «Καταμέτρηση Αντιτύπων
   • Κέντρα Διανομής: http://publications.cti.gr -> Κέντρα Διανομής -> (στοιχεία πρόσβασης Κέντρου Διανομής) -> menu «Παραλαβή» -> καρτέλες «Επιβεβαίωση Παραλαβής» και «Καταμέτρηση Αντιτύπων»

 • 06-05-2019: Διανομή διδακτικών βιβλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020

  Δευ Μαϊ 06 2019

  Διανομή διδακτικών βιβλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικό) για το σχολικό έτος 2019-2020

  H συσκευασία και διανομή των Διδακτικών Βιβλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020 έχει ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Μαΐου.

  Υπενθυμίζεται πως πριν από την παράδοση των βιβλίων αποστέλλεται σχετικό ενημερωτικό email στις Σχολικές Μονάδες και στα Κέντρα Διανομής και προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία από την μεταφορική εταιρία.

  Επίσης, μετά από κάθε παραλαβή θα πρέπει να ακολουθούνται οι ακόλουθες ενέργειες:

  • Υπογραφή του συνοδευτικού Δελτίου Αποστολής, αναγράφοντας ολογράφως το ονοματεπώνυμο του παραλήπτη, σημειώνοντας την ημερομηνία παραλαβής και σφραγίζοντας με τη στρογγυλή σφραγίδα της Σχολικής Μονάδας.
  • Επιβεβαίωση Παραλαβής (άμεσα) και Καταμέτρηση Αντιτύπων ως ακολούθως:
   • Σχολικές Μονάδες: http://publications.cti.gr -> Δημόσια Σχολεία -> (στοιχεία πρόσβασης ΠΣΔ) -> menu «Παραλαβές» -> καρτέλες «Επιβεβαίωση Παραλαβής» και «Καταμέτρηση Αντιτύπων
   • Κέντρα Διανομής: http://publications.cti.gr -> Κέντρα Διανομής -> (στοιχεία πρόσβασης Κέντρου Διανομής) -> menu «Παραλαβή» -> καρτέλες «Επιβεβαίωση Παραλαβής» και «Καταμέτρηση Αντιτύπων»

 • 26-02-2019: Διανομή Σχολικού Οδηγού για τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών των Δημόσιων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων

  Τρι Φεβ 26 2019

  Διανομή Σχολικού Οδηγού για τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών των Δημόσιων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων

  Σύμφωνα με την εγκύκλιο της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αρ. πρωτ. Φ31/28908/Δ1-25-2-2019 και θέμα "Διανομή Σχολικού Οδηγού για τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών των Δημόσιων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων", το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αναγνωρίζοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών για την επίτευξη των στόχων της εκπαίδευσης, προχώρησε στην έκδοση Σχολικού Οδηγού που απευθύνεται στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών των Δημόσιων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων.

  Σκοπός του είναι μέσω της παροχής απλών και χρηστικών πληροφοριών να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο στη διάθεση των γονέων και κηδεμόνων που θα ενισχύσει τη συνεργασία τους με τους εκπαιδευτικούς και συνακόλουθα θα συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

  Την παραγωγή και διανομή του Σχολικού Οδηγού έχει αναλάβει το ΙΤΥΕ-Διόφαντος.

  Ο προσδιορισμός των απαιτούμενων αντιτύπων που θα χρειασθεί κάθε σχολείο βασίστηκε στα στοιχεία μαθητικού δυναμικού που έχουν δηλώσει τα σχολεία μέσω του συστήματος MySchool για το τρέχον σχολικό έτος 2018-2019.

  Ειδικότερα για τα Νηπιαγωγεία, θα αποσταλεί μεγαλύτερος αριθμός αντιτύπων ώστε ο Σχολικός Οδηγός να δοθεί, κατά τη διαδικασία εγγραφής, στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών που θα φοιτήσουν στο προνήπιο το σχολικό έτος 2019-2020.

  Οι Σχολικοί Οδηγοί θα συσκευαστούν ανά σχολείο, σε χαρτοκιβώτια στα οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του σχολείου, και θα παραδοθούν στα Κέντρα Διανομής που τα εξυπηρετούν.

  Τα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία μπορούν να ενημερώνονται για τα Κέντρα Διανομής που τα εξυπηρετούν είτε μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, είτε μέσω της σελίδας τους στον ιστότοπο http://publications.cti.gr, επιλέγοντας «Δημόσια Σχολεία» και χρησιμοποιώντας τους κωδικούς εισόδου (user name και password) που έχουν παραλάβει από το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ.

  Αμέσως μετά την παραλαβή των Σχολικών Οδηγών από το ΙΤΥΕ-Διόφαντος, οι υπεύθυνοι των Κέντρων Διανομής οφείλουν:

  α. να επιβεβαιώσουν άμεσα την παραλαβή τους (κατά την ημέρα παράδοσης από το ΙΤΥΕ-Διόφαντος) στο μενού «Παραλαβές» -> «Επιβεβαίωση Παραλαβής» στη σελίδα του Κέντρου Διανομής στον ιστότοπο http://publications.cti.gr, επιλέγοντας «Κέντρα Διανομής» και χρησιμοποιώντας τους κωδικούς εισόδου (user name και password) που έχουν παραλάβει από το ΙΤΥΕ-Διόφαντος.

  β. να ενημερώσουν τα σχολεία που εξυπηρετούν και

  γ. να παραδώσουν στο κάθε σχολείο μόνο τα χαρτοκιβώτια στα οποία αναγράφονται τα στοιχεία του συγκεκριμένου σχολείου, καθώς και το αντίστοιχο Δελτίο Αποστολής.

  Οι Διευθυντές των σχολείων, μετά την ενημέρωση από τον υπεύθυνο του Κέντρου Διανομής, οφείλουν άμεσα να παραλάβουν τα χαρτοκιβώτια με τον Σχολικό Οδηγό και να τον διανείμουν σε όλους τους μαθητές. 


 • 04-12-2018: Παραγγελία εκπαιδευτικού υλικού για Τάξεις Υποδοχής και Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

  Τρι Δεκ 04 2018

  Παραγγελία εκπαιδευτικού υλικού για Τάξεις Υποδοχής και Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

  Στη σελίδα των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν Τάξεις Υποδοχής (ΖΕΠ) ή / και Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), όπως έχουν οριστεί από τις αποφάσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, δίνεται η δυνατότητα παραγγελίας του εκπαιδευτικού υλικού για το σχολικό έτος 2018-2019.

  Η συγκεκριμένη καρτέλα βρίσκεται στη σελίδα των Σχολικών Μονάδων στο μενού «Παραγγελίες -> Τάξεις Υποδοχής – ΔΥΕΠ» και η δήλωσή της θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο έως την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018.


 • 03-12-2018: Διαδικασία δήλωσης αποθεμάτων διδακτικών βιβλίων για το σχολικό έτος 2019-2020

  Τρι Δεκ 04 2018

  Διαδικασία δήλωσης αποθεμάτων διδακτικών βιβλίων για το σχολικό έτος 2019-2020

  Στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης των αποθεμάτων σε διδακτικά βιβλία και της αξιοποίησής τους κατά το επόμενο σχολικό έτος, οι Σχολικές Μονάδες και τα Κέντρα Διανομής θα πρέπει να πραγματοποιήσουν τις ακόλουθες ενέργειες:

  Μεταφορά αποθέματος από Σχολικές Μονάδες στα Κέντρα Διανομής

  Οι Σχολικές Μονάδες που έχουν στη διάθεσή τους πλεόνασμα βιβλίων να το επιστρέψουν στο Κέντρο Διανομής που ανήκουν, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για το επόμενο σχολικό έτος. Μπορούν να μην επιστραφούν βιβλία τα οποία κρίνεται σκόπιμο από τις Σχολικές Μονάδες πως θα χρειαστούν για κάλυψη αναγκών του τρέχοντος σχολικού έτους.

  Η επιστροφή τους θα πρέπει να γίνεται σε συνεννόηση με τα Κέντρα Διανομής και τα βιβλία που θα επιστρέφονται να είναι βιβλία ενεργά και σε καλή κατάσταση. Η επιστροφή των βιβλίων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019, ούτως ώστε να υπάρχει ικανός χρόνος μετά από το Κέντρο Διανομής για την καταμέτρηση.

  Καταμέτρηση και Δήλωση Αποθέματος από τα Κέντρα Διανομής

  Τα Κέντρα Διανομής θα πρέπει να προβούν σε καταμέτρηση και δήλωση του αποθέματος βιβλίων που παραμένει στη διάθεσή τους για το επόμενο σχολικό έτος. Η δήλωση του αποθέματος πραγματοποιείται στη σελίδα που διαθέτουν τα Κέντρα Διανομής στο μενού Αποθέματα -> Δήλωση Αποθεμάτων. Στο απόθεμα αυτό θα συμπεριληφθεί και το απόθεμα που ενδεχομένως θα επιστραφεί από τις Σχολικές Μονάδες.

  Διευκρινίζεται πως:

  • Εάν το απόθεμα κάποιας Σχολικής Μονάδας, για οποιονδήποτε λόγο, δεν επιστραφεί στο Κέντρο Διανομής, αλλά παραμείνει στη Σχολική Μονάδα, δε θα πρέπει να συμπεριληφθεί στη δήλωση αποθέματος του Κέντρου Διανομής.
  • Τα Κέντρα Διανομής μπορούν να διαχωρίσουν ένα μέρος του αποθέματος με σκοπό την κάλυψη τυχόν αναγκών για το τρέχον σχολικό έτος. Τα βιβλία αυτά δε θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη δήλωση αποθέματος.
  • Δε θα πρέπει να συμπεριληφθούν αντίτυπα που είναι ακατάλληλα για χρήση από τους μαθητές λόγω σοβαρών φθορών, διάβρωσης από υγρασία, σκόνη και άλλες αιτίες.
  • Τα βιβλία που τελικώς θα δηλωθούν δε θα πρέπει έπειτα να δοθούν για κάλυψη αναγκών του τρέχοντος έτους, καθώς θα ληφθούν υπ’ όψιν εξ ολοκλήρου για τις παραγγελίες του επόμενου σχολικού έτους.
  • Στη σχετική καρτέλα έχει προστεθεί η πληροφορία των εκδόσεων ανά βιβλίο που είναι κατάλληλες να δοθούν και επομένως και να δηλωθούν.
  • Σε περίπτωση που κάποιο Κέντρο Διανομής διαθέτει μηδενικό απόθεμα, στη σελίδα δίνεται η δυνατότητα δήλωσης μηδενικού αποθέματος.

  Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη δήλωση αποθέματος, καθώς σε περίπτωση λανθασμένης δήλωσης θα προκύψουν ελλείψεις οι οποίες δε θα είναι δυνατόν να εντοπιστούν και να καλυφθούν.

  Τέλος, η καρτέλα Δήλωσης Αποθέματος θα είναι διαθέσιμη στη σελίδα των Κέντρων Διανομής έως την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019.


 • 20-11-2018: Διευκρίνιση σχετικά με το πρόγραμμα Ανακύκλωσης «Το χαρτί του Μέλλοντός μας»

  Τρι Νοε 20 2018

  Διευκρίνιση σχετικά με το πρόγραμμα Ανακύκλωσης «Το χαρτί του Μέλλοντός μας»

  Κατόπιν πληροφοριών από Κέντρα Διανομής του Νομού Λακωνίας, έχει εντοπιστεί το φαινόμενο ιδιωτών, που κατά τον ισχυρισμό τους ενεργοποιούνται στην Ανακύκλωση χαρτιού, οι οποίοι επικαλούνται το πρόγραμμα Ανακύκλωσης «Το χαρτί του Μέλλοντός μας», χωρίς τη συναίνεση του ΙΤΥΕ Διόφαντος, προκειμένου να συλλέξουν χαρτί από τα σχολεία προς ίδιον όφελος.

  Διευκρινίζεται ότι ουδεμία συμφωνία έχει συναφθεί που να αφορά στο πρόγραμμα Ανακύκλωσης «Το χαρτί του Μέλλοντός μας», στον Νομό Λακωνίας, με οποιαδήποτε εταιρία στην παρούσα χρονική στιγμή.

  Στην περίπτωση που υπάρξει, μελλοντικά, εφαρμογή του προγράμματος θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση από το ΙΤΥΕ Διόφαντος μέσω του ιστότοπου http://www.myfuturemypaper.gr/ και μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στον λογαριασμό (mail) των σχολείων.

  Το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται στα σχολεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των Δήμων Πατρέων, Κορίνθου, Αιγιαλείας, Θεσσαλονίκης, Αμυνταίου (Φλώρινας), Πετρουπόλεως, Παλαιού Φαλήρου, Ελευσίνας, Χαϊδαρίου, Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνας σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Δήμους και Φορείς.


 • 12-11-2018: Βιβλία σε μορφή epub για μαθητές με αμβλυωπία

  Δευ Νοε 12 2018

  Βιβλία σε μορφή epub για μαθητές με αμβλυωπία

  Από τη Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ - Διόφαντος έχει αναπτυχθεί ένα έργο για την ευκολότερη πρόσβαση των μαθητών με αμβλυωπία στα σχολικά βιβλία, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη των σχολικών βιβλίων σε μορφή epub, δηλαδή σε κατάλληλη ψηφιακή μορφή η οποία διευκολύνει σημαντικά την ανάγνωση και προσπέλαση του περιεχομένου των βιβλίων.

  Το έργο αυτό ξεκίνησε τον Μάιο του 2016 και μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί σε πιλοτική φάση τα βιβλία της βαθμίδας του Λυκείου. Η διαδικασία αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη με τη δημιουργία βιβλίων του Γυμνασίου.

  Η προσπέλαση του υλικού σε πιλοτική φάση είναι στη διάθεση της μαθητικής κοινότητας μέσω της κατάλληλα διαμορφωμένης σελίδας για μαθητές με αμβλυωπία στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Εκδόσεων του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) – Διόφαντος (https://publications.cti.gr/) και συγκεκριμένα επιλέγοντας το εικονίδιο «Σχολικά βιβλία σε μορφή epub για τους μαθητές με αμβλυωπία», τα οποίο βρίσκεται στο κάτω μέρος της Αρχικής Σελίδας.

  Σε αυτή τη σελίδα οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν τα προσαρμοσμένα βιβλία σε μορφή epub, να βρουν αναλυτικές οδηγίες για το πώς θα τα αναγνώσουν σε διάφορες συσκευές καθώς και να τα αξιολογήσουν μέσω του Ερωτηματολογίου που έχει δημιουργηθεί.


 • 10-09-2018: Διευκρινίσεις σχετικά με τα διδακτικά βιβλία Δημοτικού για το σχολικό έτος 2018-2019

  Δευ Σεπ 10 2018

  Διευκρινίσεις σχετικά με τα διδακτικά βιβλία Δημοτικού για το σχολικό έτος 2018-2019

  α) Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. Φ31/225128/Δ1 – 20-12-2017 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τα βιβλία για την Αγγλική Γλώσσα Alpha English (Α’ Δημοτικού) και Beta English (Β’ Δημοτικού) διανεμήθηκαν στο σύνολο των σχολικών μονάδων σε 2 αντίτυπα και θα πρέπει να παραμείνουν σε κάθε σχολική μονάδα προς αξιοποίηση από τον εκπαιδευτικό Αγγλικής, καθώς δεν προορίζονται για τον κάθε μαθητή ξεχωριστά.

  β) Σύμφωνα το έγγραφο με αρ. πρωτ. Φ31/9611/14979/Δ1 – 29-01-2018 της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Τμήμα Α’ - Σπουδών & Εφαρμογής Προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στη Γ’ Δημοτικού όλων των σχολικών μονάδων πανελλαδικά διανεμήθηκε το βιβλίο Magic Book 2, καθώς τα βιβλία Magic Book 1 καταργήθηκαν.


 • 10-09-2018: Διευκρινίσεις σχετικά με τα διδακτικά βιβλία Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2018-2019

  Δευ Σεπ 10 2018

  Διευκρινίσεις σχετικά με τα διδακτικά βιβλία Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2018-2019

  Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 204884/Δ2 – 24-11-2017 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:

  • Τα βιβλία "Οικιακή Οικονομία (Τετράδιο εργασιών)" με κωδικό 21-0036, "Οικιακή Οικονομία (Εργαστηριακός Οδηγός)" με κωδικό 21-0037, "Φυσική Αγωγή" με κωδικό 21-0042, "Οικιακή Οικονομία (Τετράδιο εργασιών)" με κωδικό 21-0096 και "Οικιακή Οικονομία (Εργαστηριακός Οδηγός)" με κωδικό 21-0097 έχουν διανεμηθεί σε 3 αντίτυπα ανά σχολική μονάδα και απευθύνονται στους μαθητές της Α΄ τάξης Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2018-2019.

  • Το βιβλίο "Χημεία (Εργαστηριακός Οδηγός)" με κωδικό 21-0107 έχει διανεμηθεί σε 3 αντίτυπα ανά σχολική μονάδα και απευθύνεται στους μαθητές της Β΄ τάξης Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2018-2019.

  • Το βιβλίο "Χημεία (Εργαστηριακός Οδηγός)" με κωδικό 21-0163 έχει διανεμηθεί σε 3 αντίτυπα ανά σχολική μονάδα και απευθύνεται στους μαθητές της Γ΄ τάξης Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2018-2019.

  • Τα βιβλία "Εικαστικά (Τετράδιο Ασκήσεων)" με κωδικό 21-0019 και "Μουσική (Τετράδιο Εργασιών)" με κωδικό 21-0175, έχουν διανεμηθεί σε 5 αντίτυπα ανά σχολική μονάδα και απευθύνονται στους μαθητές της Α΄ τάξης Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2018-2019.

  • Τα βιβλία "Εικαστικά (Τετράδιο Εργασιών)" με κωδικό 21-0078, "Μουσική (Τετράδιο Εργασιών)" με κωδικό 21-0090 και "Φυσική (Εργαστηριακός Οδηγός)" με κωδικό 21-0102, έχουν διανεμηθεί σε 5 αντίτυπα ανά σχολική μονάδα και απευθύνονται στους μαθητές της Β΄ τάξης Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2018-2019.

  • Τα βιβλία "Εικαστικά (Τετράδιο)" με κωδικό 21-0134 και "Μουσική (Τετράδιο Εργασιών)" με κωδικό 21-0146, έχουν διανεμηθεί σε 5 αντίτυπα ανά σχολική μονάδα και απευθύνονται στους μαθητές της Γ΄ τάξης Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2018-2019.

  • Τα βιβλία "Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας" με κωδικό 21-0060 και "Λεξικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας" με κωδικό 21-0061 έχουν διανεμηθεί σε περιορισμένα αντίτυπα ανά σχολική μονάδα (1 αντίτυπο για κάθε 4 μαθητές) και απευθύνονται στους μαθητές της Α΄ τάξης Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2018-2019.


 • 05-09-2018: Ανάρτηση καταλόγων διδακτικών βιβλίων για το σχολικό έτος 2018-2019

  Τετ Σεπ 05 2018

  Ανάρτηση καταλόγων διδακτικών βιβλίων για το σχολικό έτος 2018-2019

  Στο μενού "Διδακτικά Βιβλία 2018-2019" αναρτήθηκαν οι κατάλογοι διδακτικών βιβλίων Δημοτικού, Γυμνασίου, Ημερησίου Γενικού Λυκείου, Εσπερινού Γενικού Λυκείου, Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου που διανέμονται για το σχολικό έτος 2018-2019.

  Για όσα διδακτικά βιβλία σχολικού έτους 2018-2019, έχουν προκύψει αλλαγές σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δίνεται η δυνατότητα εμφάνισης των αλλαγών αυτών συνοπτικά και αναλυτικά.


 • 13-3-2017: Πανελλήνιο Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Σχολικού Βιβλίου

  Δευ Μαρ 13 2017

  Πανελλήνιο Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Σχολικού Βιβλίου

  Το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το ΙΤΥΕ – Διόφαντος διοργανώνει πανελλήνιο πρόγραμμα ανακύκλωσης σχολικού βιβλίου και χαρτιού με τίτλο «Το χαρτί του μέλλοντός μας».

  Το πρόγραμμα ανακύκλωσης βιβλίου και χαρτιού αφορά κυρίως σε σχολικά βιβλία που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, τετράδια και χρησιμοποιημένο χαρτί φωτοτυπικού.

  Για το παραπάνω πρόγραμμα λειτουργεί ο ιστότοπος http://www.myfuturemypaper.gr μέσω του οποίου οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και οι σχολικές μονάδες θα ενημερώνονται για τις λεπτομέρειες και τον προγραμματισμό της Ανακύκλωσης.


 • 03-03-2017: Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Διεύθυνσης Εκδόσεων

  Παρ Μαρ 03 2017

  Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Διεύθυνσης Εκδόσεων

  Η Διεύθυνση Εκδόσεων πιστοποιήθηκε, βάσει των διαδικασιών της TUV HELLAS (TUV NORD) ΑΕ, ότι εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2008 για το Πεδίο Εφαρμογής «Διαχείριση Παραγωγής, Συσκευασία και Διανομή Διδακτικών Βιβλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

  Το αποτέλεσμα της διεργασίας Πιστοποίησης είναι η χορήγηση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας και η απονομή του Ελληνικού Σήματος, ως επιβεβαίωση της εφαρμογής από τον πιστοποιημένο οργανισμό ενός αποτελεσματικού και αξιόπιστου Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας.


 • 12-05-2014: Βραβείο καινοτομίας στην εφοδιαστική αλυσίδα για το ΙΤΥΕ-Διόφαντος

  Δευ Μαϊ 12 2014

  Βραβείο καινοτομίας στην εφοδιαστική αλυσίδα για το ΙΤΥΕ-Διόφαντος

  H Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ – Διόφαντος συμμετείχε στον διαγωνισμό Ελληνικών Βραβείων Αριστείας στα Logistics για το έτος 2013 που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Logistics Management Ελλάδος και βραβεύτηκε για τις καινοτομίες που εφάρμοσε στο σύστημα εφοδιαστικής αλυσίδας των σχολικών βιβλίων.

  Στον διαγωνισμό βραβεύτηκαν οι τρείς καλύτερες προτάσεις και το ΙΤΥΕ-Διόφαντος κατέλαβε την 3η. Στον διαγωνισμό βραβεύτηκαν επίσης οι εταιρείες «Nηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε.» που κατέλαβε την 1η θέση και η «Διακίνησης Α.Ε.» που κατέλαβε την 2η θέση.

  Επιπλέον, η πρόταση ανασχεδιασμού της εφοδιαστικής αλυσίδας προκρίθηκε να λάβει μέρος στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό European Gold Medal in Logistics & Supply Chain 2014 – “Project of the Year” τον οποίο διοργανώνει ετησίως ο ευρωπαϊκός οργανισμός European Logistics Association (ELA), για να αντιπροσωπεύσει μαζί με τους υπόλοιπους βραβευθέντες την Ελληνική καινοτομία στα Logistics. 


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Πρόγραμμα Ανακύκλωσης «Το Χαρτί του Μέλλοντος μας - Ανακύκλωση Χαρτιού στα Σχολεία»

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων - Διόφαντος

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

MySchool