• 06-09-2023: Ανάρτηση (1ης) Συμπληρωματικής Παραγγελίας διδακτικών βιβλίων για το σχολικό έτος 2022-2023

  Έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο http://publications.cti.gr, οι Συμπληρωματικές Παραγγελίες οι οποίες έχουν υπολογιστεί βάσει της δήλωσης μαθητικού δυναμικού στο MySchool έως και την Τετάρτη 6/9.

   

  Η Συμπληρωματική Παραγγελία έχει αναρτηθεί:

   

   

  Οι Σχολικές Μονάδες για τις οποίες έχει υπολογιστεί Συμπληρωματική Παραγγελία παρακαλούνται να επικοινωνούν πρώτα με το Κέντρο Διανομής τους και να ενημερώνονται για τη διαθεσιμότητα των βιβλίων στο απόθεμα του Κέντρου Διανομής. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα βιβλία εμπεριέχονται ήδη στο απόθεμα του Κέντρου Διανομής οπότε και μπορούν να παραληφθούν άμεσα από τις Σχολικές Μονάδες. Σε περίπτωση όμως που το Κέντρο Διανομής δεν έχει επαρκές απόθεμα που να καλύπτει το σύνολο των Συμπληρωματικών Παραγγελιών, έχει γίνει ήδη έλεγχος από εμάς και θα αποσταλεί στα συγκεκριμένα Κέντρα Διανομής επιπλέον απόθεμα το συντομότερο δυνατόν.

   

  Επισημαίνεται ότι:

   

  • Δε θα σταλούν βιβλία απευθείας στις Σχολικές Μονάδες, αλλά η κάλυψη των Συμπληρωματικών Παραγγελιών γίνεται από το απόθεμα που έχει ήδη αποσταλεί στα Κέντρα Διανομής.
  • Δε θα πρέπει να δίνονται βιβλία από το απόθεμα του Κέντρου Διανομής τα οποία δεν εμπεριέχονται στις Συμπληρωματικές Παραγγελίες.
  • Εάν η Σχολική Μονάδα είναι νεοϊδρυθείσα η Παραγγελία έχει αναρτηθεί σαν Κύρια και όχι σαν Συμπληρωματική (Παραλαβές > Επιβεβαίωση Παραλαβής) και παραλαμβάνεται αυτοτελώς συσκευασμένη από το Κέντρο Διανομής.

   

  Μετά την παράδοση των Συμπληρωματικών Παραγγελιών τα Κέντρα Διανομής παρακαλούνται να προβούν σε Επιβεβαίωση Παράδοσης (πλήρους ή μερικής) στη σελίδα τους (καρτέλα: «Συμπληρωματικές Παραγγελίες»), σύμφωνα με τις εκεί αναγραφόμενες οδηγίες. Διευκρινίζεται, ότι δίνεται η δυνατότητα στον υπεύθυνο του Κέντρου Διανομής να καταγράψει τον ακριβή αριθμό αντιτύπων που παρέδωσε για κάθε Συμπληρωματική Παραγγελία, σε περίπτωση που δε διαθέτει στο απόθεμά του ακόμα το σύνολο των βιβλίων (μερική παράδοση).

   

  Επίσης, παρακαλούνται οι Σχολικές Μονάδες οι οποίες έχουν πλεόνασμα βιβλίων και κρίνουν πως δε θα το χρειαστούν για τις ανάγκες του τρέχοντος σχολικού έτους, να το επιστρέψουν στο Κέντρο Διανομής τους.

   

  Σε περίπτωση που υπάρχουν ακόμα Σχολικές Μονάδες που χρειάζονται βιβλία τα οποία δεν εμπεριέχονται στην παρούσα Συμπληρωματική Παραγγελία, παρακαλούνται όπως ελέγξουν και επικαιροποιήσουν άμεσα τη δήλωση μαθητικού δυναμικού στο MySchool, καθώς και την παραγγελία των Επαναχρησιμοποιούμενων βιβλίων για τη βαθμίδα του Δημοτικού ή των Ξενόγλωσσων βιβλίων για τη βαθμίδα του Γυμνασίου, που πραγματοποιούνται στη σελίδα των Σχολικών Μονάδων (Παραγγελίες > Επαναχρησιμοποιούμενα/Ξενόγλωσσα). Εάν είναι Σχολικές Μονάδες που λειτουργούν ή λειτουργούσαν πέρυσι σαν Κέντρο Διανομής παρακαλούνται όπως ελέγξουν εάν έχει υπολογιστεί Διάθεση Αποθέματος (έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση).

   

  Κατά το επόμενο διάστημα θα λαμβάνονται ανά 10 ημέρες περίπου τα παραπάνω στοιχεία και σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε μεταβολή θα υπολογίζονται Συμπληρωματικές Παραγγελίες οι οποίες θα αναρτώνται και θα παραλαμβάνονται με την ίδια διαδικασία.

   

 • 07-07-2023: Διανομή διδακτικών βιβλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) για το σχολικό έτος 2023-2024

  Ξεκίνησε σήμερα Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023 η διανομή των διδακτικών βιβλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και βαθμίδας Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές Αυγούστου.

   

  Πριν από την παράδοση αποστέλλεται σχετικό ενημερωτικό email και προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία από τη μεταφορική εταιρία.

   

  Μετά την παραλαβή θα πρέπει να γίνονται οι ακόλουθες ενέργειες:

   

  • Υπογραφή του συνοδευτικού Δελτίου Αποστολής, αναγράφοντας ολογράφως το ονοματεπώνυμο του παραλήπτη, σημειώνοντας την ημερομηνία παραλαβής και σφραγίζοντας με τη στρογγυλή σφραγίδα της Σχολικής Μονάδας.
  • Επιβεβαίωση Παραλαβής (άμεσα) και Καταμέτρηση Αντιτύπων (έως Σεπτέμβριο) στη σελίδα των Σχολικών Μονάδων και των Κέντρων Διανομής στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Εκδόσεων.
 • 20-06-2023: Διανομή διδακτικών βιβλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικό Λύκειο) για το σχολικό έτος 2023-2024

  Ξεκίνησε σήμερα Τρίτη 20 Ιουνίου 2023 η διανομή των διδακτικών βιβλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και βαθμίδας Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2023-2024, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εκτός απροόπτου την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023.

   

  Πριν από την παράδοση αποστέλλεται σχετικό ενημερωτικό email και προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία από τη μεταφορική εταιρία.

   

  Μετά την παραλαβή θα πρέπει να γίνονται οι ακόλουθες ενέργειες:

   

  • Υπογραφή του συνοδευτικού Δελτίου Αποστολής, αναγράφοντας ολογράφως το ονοματεπώνυμο του παραλήπτη, σημειώνοντας την ημερομηνία παραλαβής και σφραγίζοντας με τη στρογγυλή σφραγίδα της Σχολικής Μονάδας.
  • Επιβεβαίωση Παραλαβής (άμεσα) και Καταμέτρηση Αντιτύπων (έως Σεπτέμβριο) στη σελίδα των Σχολικών Μονάδων και των Κέντρων Διανομής στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Εκδόσεων.
 • 01-06-2023: Παραγγελία διδακτικών βιβλίων για μαθητές με χαμηλή όραση (αμβλυωπία) για το σχολικό έτος 2023-2024

   

  Έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα παραγγελίας των διδακτικών βιβλίων για μαθητές με χαμηλή όραση (αμβλυωπία) για το σχολικό έτος 2023-2024.

  Συγκεκριμένα η παραγγελία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της σελίδας του σχολείου στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Εκδόσεων, επιλέγοντας «Παραγγελίες» -> «Μαθητών με Αμβλυωπία» και ακολουθώντας τις σχετικές αναγραφόμενες οδηγίες.

  Η διανομή των σχετικών παραγγελιών θα πραγματοποιηθεί με εταιρία courier απευθείας στις Σχολικές Μονάδες στις αρχές Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση μεταγενέστερων παραγγελιών η διανομή τους θα δρομολογείται το συντομότερο δυνατόν.

   

 • 15-05-2023: Διανομή διδακτικών βιβλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024

  Ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα 15 Μαΐου 2023 η διανομή των διδακτικών βιβλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εκτός απροόπτου την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023.

   

  Πριν από την παράδοση αποστέλλεται σχετικό ενημερωτικό email και προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία από τη μεταφορική εταιρία.

   

  Μετά την παραλαβή θα πρέπει να γίνονται οι ακόλουθες ενέργειες:

   

  • Υπογραφή του συνοδευτικού Δελτίου Αποστολής, αναγράφοντας ολογράφως το ονοματεπώνυμο του παραλήπτη, σημειώνοντας την ημερομηνία παραλαβής και σφραγίζοντας με τη στρογγυλή σφραγίδα της Σχολικής Μονάδας.
  • Επιβεβαίωση Παραλαβής (άμεσα) και Καταμέτρηση Αντιτύπων (έως Σεπτέμβριο) στη σελίδα των Σχολικών Μονάδων και των Κέντρων Διανομής στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Εκδόσεων.

   

 • 13-01-2023: Επιτυχής η πιστοποίηση του συστήματος μας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ΕΛΟΤ ISO 45001:2018

  Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» σε συνέχεια της επιθεώρησης από τον φορέα QMSCERT ανανέωσε επιτυχώς την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 και ΕΛΟΤ ISO 45001:2018.

   

  Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης είναι η Διαχείριση Εφοδιαστικού Κύκλου Σχολικών Βιβλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έχει ισχύ έως το 13/11/2025.

 • 15-11-2022: Προσβάσιμο Εκπαιδευτικό Υλικό - Ανάρτηση διδακτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή

  Τα διδακτικά βιβλία Εκπαιδευτικού του Προσβάσιμου Εκπαιδευτικού Υλικού που εμπεριέχονται στις ΥΑ Φ.31/161473/ΓΔ4 - 10.12.2021 και 20968/Δ3 - 24.02.2022 έχουν αναρτηθεί ψηφιακά στον κατάλογο Διδακτικών Βιβλίων της Διεύθυνσης Εκδόσεων του ΙΤΥΕ Διόφαντος. Διευκρινίζεται πως τα συγκεκριμένα βιβλία δε διανέμονται σε έντυπη μορφή κατά το τρέχον σχολικό έτος. 

   

  Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να αναρτηθούν στον ίδιο κατάλογο και τα υπόλοιπα διδακτικά βιβλία του Προσβάσιμου Εκπαιδευτικού Υλικού (Βιβλία Μαθητή & CD).

 • 18-09-2022: Συμμετοχή στο 7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»

  Η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ Διόφαντος στα πλαίσια 7ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» παρουσίασε το πιλοτικό της έργο για το «Ηχητικό Σχολικό Βιβλίο», το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της προσβασιμότητας στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο για μαθητές με προβλήματα όρασης. Η εισήγηση είχε τίτλο «Προσβάσιμα Ψηφιακά Βιβλία: Τεχνικές Προκλήσεις και Προοπτικές» και θα δημοσιευθεί προσεχώς στα πρακτικά του συνεδρίου.

  synedrio tpe
 • 14-09-2022: Ανάρτηση (2ης) Συμπληρωματικής Παραγγελίας διδακτικών βιβλίων για το σχολικό έτος 2022-2023

  Έχουν αναρτηθεί οι Συμπληρωματικές Παραγγελίες για τις Σχολικές Μονάδες όλων των βαθμίδων στον ιστότοπο http://publications.cti.gr, οι οποίες έχουν υπολογιστεί βάσει της δήλωσης μαθητικού δυναμικού στο MySchool έως την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022.

   

  Η Συμπληρωματική Παραγγελία έχει αναρτηθεί:

   

  Οι Σχολικές Μονάδες για τις οποίες έχει υπολογιστεί Συμπληρωματική Παραγγελία παρακαλούνται να επικοινωνούν πρώτα με το Κέντρο Διανομής τους και να ενημερώνονται για τη διαθεσιμότητα των βιβλίων στο απόθεμα του Κέντρου Διανομής. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα βιβλία εμπεριέχονται ήδη στο απόθεμα του Κέντρου Διανομής οπότε και μπορούν να παραληφθούν άμεσα από τις Σχολικές Μονάδες. Σε περίπτωση όμως που το Κέντρο Διανομής δεν έχει επαρκές απόθεμα που να καλύπτει το σύνολο των Συμπληρωματικών Παραγγελιών, έχει γίνει ήδη έλεγχος από εμάς και θα αποσταλεί στα συγκεκριμένα Κέντρα Διανομής επιπλέον απόθεμα το συντομότερο δυνατόν.

   

  Επισημαίνεται ότι:

   

  • Δε θα σταλούν βιβλία απευθείας στις Σχολικές Μονάδες, αλλά η κάλυψη των Συμπληρωματικών Παραγγελιών γίνεται από το απόθεμα που έχει ήδη αποσταλεί στα Κέντρα Διανομής.
  • Δε θα πρέπει να δίνονται βιβλία από το απόθεμα του Κέντρου Διανομής τα οποία δεν εμπεριέχονται στις Συμπληρωματικές Παραγγελίες.
  • Τα βιβλία Ειδικοτήτων ΕΠΑΛ αναρτώνται ως Κύριες Παραγγελίες και όχι ως Συμπληρωματικές (Παραλαβές > Επιβεβαίωση Παραλαβής). Η ανάρτησή τους γίνεται κατόπιν της παράδοσής τους στην αρμόδια μεταφορική εταιρία και παραδίδονται συσκευασμένα αυτοτελώς στις Σχολικές Μονάδες, είτε μέσω Κέντρων Διανομής στις περιπτώσεις έμμεσης διανομής, είτε απευθείας στις περιπτώσεις άμεσης διανομής.

   

  Μετά την παράδοση των Συμπληρωματικών Παραγγελιών τα Κέντρα Διανομής παρακαλούνται να προβούν σε Επιβεβαίωση Παράδοσης (πλήρους ή μερικής) στη σελίδα τους (καρτέλα: «Συμπληρωματικές Παραγγελίες»), σύμφωνα με τις εκεί αναγραφόμενες οδηγίες. Διευκρινίζεται, ότι δίνεται η δυνατότητα στον υπεύθυνο του Κέντρου Διανομής να καταγράψει τον ακριβή αριθμό αντιτύπων που παρέδωσε για κάθε Συμπληρωματική Παραγγελία, σε περίπτωση που δε διαθέτει στο απόθεμά του ακόμα το σύνολο των βιβλίων (μερική παράδοση).

   

  Επίσης, παρακαλούνται οι Σχολικές Μονάδες οι οποίες έχουν πλεόνασμα βιβλίων και κρίνουν πως δε θα το χρειαστούν για τις ανάγκες του τρέχοντος σχολικού έτους, να το επιστρέψουν στο Κέντρο Διανομής τους.

   

  Σε περίπτωση που υπάρχουν ακόμα Σχολικές Μονάδες που χρειάζονται βιβλία τα οποία δεν εμπεριέχονται στην παρούσα Συμπληρωματική Παραγγελία, παρακαλούνται όπως ελέγξουν και επικαιροποιήσουν άμεσα τη δήλωση μαθητικού δυναμικού στο MySchool, καθώς και την παραγγελία των Επαναχρησιμοποιούμενων βιβλίων για τη βαθμίδα του Δημοτικού ή των Ξενόγλωσσων βιβλίων για τη βαθμίδα του Γυμνασίου, που πραγματοποιούνται στη σελίδα των Σχολικών Μονάδων (Παραγγελίες > Επαναχρησιμοποιούμενα/Ξενόγλωσσα). Εάν είναι Σχολικές Μονάδες που λειτουργούν ή λειτουργούσαν πέρυσι σαν Κέντρο Διανομής παρακαλούνται όπως ελέγξουν εάν έχει υπολογιστεί Διάθεση Αποθέματος (έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση).

   

  Κατά το επόμενο διάστημα θα λαμβάνονται ανά 10 ημέρες περίπου τα παραπάνω στοιχεία και σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε μεταβολή θα υπολογίζονται Συμπληρωματικές Παραγγελίες οι οποίες θα αναρτώνται και θα παραλαμβάνονται με την ίδια διαδικασία.

   

 • 07-09-2022: Ανάρτηση (1ης) Συμπληρωματικής Παραγγελίας διδακτικών βιβλίων για το σχολικό έτος 2022-2023

  Έχουν αναρτηθεί οι Συμπληρωματικές Παραγγελίες για τις Σχολικές Μονάδες βαθμίδας Δημοτικού, Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου στον ιστότοπο http://publications.cti.gr, οι οποίες έχουν υπολογιστεί βάσει της δήλωσης μαθητικού δυναμικού στο MySchool έως την Τρίτη 6/9.

   

  Η Συμπληρωματική Παραγγελία έχει αναρτηθεί:

   

   

  Οι Σχολικές Μονάδες για τις οποίες έχει υπολογιστεί Συμπληρωματική Παραγγελία παρακαλούνται να επικοινωνούν πρώτα με το Κέντρο Διανομής τους και να ενημερώνονται για τη διαθεσιμότητα των βιβλίων στο απόθεμα του Κέντρου Διανομής. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα βιβλία εμπεριέχονται ήδη στο απόθεμα του Κέντρου Διανομής οπότε και μπορούν να παραληφθούν άμεσα από τις Σχολικές Μονάδες. Σε περίπτωση όμως που το Κέντρο Διανομής δεν έχει επαρκές απόθεμα που να καλύπτει το σύνολο των Συμπληρωματικών Παραγγελιών, έχει γίνει ήδη έλεγχος από εμάς και θα αποσταλεί στα συγκεκριμένα Κέντρα Διανομής επιπλέον απόθεμα το συντομότερο δυνατόν.

   

  Επισημαίνεται ότι:

   

  • Δε θα σταλούν βιβλία απευθείας στις Σχολικές Μονάδες, αλλά η κάλυψη των Συμπληρωματικών Παραγγελιών γίνεται από το απόθεμα που έχει ήδη αποσταλεί στα Κέντρα Διανομής.
  • Δε θα πρέπει να δίνονται βιβλία από το απόθεμα του Κέντρου Διανομής τα οποία δεν εμπεριέχονται στις Συμπληρωματικές Παραγγελίες.
  • Εάν η Σχολική Μονάδα είναι νεοϊδρυθείσα η Παραγγελία έχει αναρτηθεί σαν Κύρια και όχι σαν Συμπληρωματική (Παραλαβές > Επιβεβαίωση Παραλαβής) και παραλαμβάνεται αυτοτελώς συσκευασμένη από το Κέντρο Διανομής.

   

  Μετά την παράδοση των Συμπληρωματικών Παραγγελιών τα Κέντρα Διανομής παρακαλούνται να προβούν σε Επιβεβαίωση Παράδοσης (πλήρους ή μερικής) στη σελίδα τους (καρτέλα: «Συμπληρωματικές Παραγγελίες»), σύμφωνα με τις εκεί αναγραφόμενες οδηγίες. Διευκρινίζεται, ότι δίνεται η δυνατότητα στον υπεύθυνο του Κέντρου Διανομής να καταγράψει τον ακριβή αριθμό αντιτύπων που παρέδωσε για κάθε Συμπληρωματική Παραγγελία, σε περίπτωση που δε διαθέτει στο απόθεμά του ακόμα το σύνολο των βιβλίων (μερική παράδοση).

   

  Επίσης, παρακαλούνται οι Σχολικές Μονάδες οι οποίες έχουν πλεόνασμα βιβλίων και κρίνουν πως δε θα το χρειαστούν για τις ανάγκες του τρέχοντος σχολικού έτους, να το επιστρέψουν στο Κέντρο Διανομής τους.

   

  Σε περίπτωση που υπάρχουν ακόμα Σχολικές Μονάδες που χρειάζονται βιβλία τα οποία δεν εμπεριέχονται στην παρούσα Συμπληρωματική Παραγγελία, παρακαλούνται όπως ελέγξουν και επικαιροποιήσουν άμεσα τη δήλωση μαθητικού δυναμικού στο MySchool, καθώς και την παραγγελία των Επαναχρησιμοποιούμενων βιβλίων για τη βαθμίδα του Δημοτικού ή των Ξενόγλωσσων βιβλίων για τη βαθμίδα του Γυμνασίου, που πραγματοποιούνται στη σελίδα των Σχολικών Μονάδων (Παραγγελίες > Επαναχρησιμοποιούμενα/Ξενόγλωσσα). Εάν είναι Σχολικές Μονάδες που λειτουργούν ή λειτουργούσαν πέρυσι σαν Κέντρο Διανομής παρακαλούνται όπως ελέγξουν εάν έχει υπολογιστεί Διάθεση Αποθέματος (έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση).

   

  Κατά το επόμενο διάστημα θα λαμβάνονται ανά 10 ημέρες περίπου τα παραπάνω στοιχεία και σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε μεταβολή θα υπολογίζονται Συμπληρωματικές Παραγγελίες οι οποίες θα αναρτώνται και θα παραλαμβάνονται με την ίδια διαδικασία.

   

  Η Συμπληρωματική Παραγγελία των ΕΠΑΛ αναμένεται να αναρτηθεί εκτός απροόπτου τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου, συμπεριλαμβανομένων και των βιβλίων Ειδικοτήτων.

 • 26-07-2022: Ανάρτηση καταλόγου διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2022-2023

   Ο κατάλογος των διδακτικών βιβλίων για το σχολικό έτος 2022-2023 έχει αναρτηθεί στον παρόντα ιστότοπο. Είναι διαθέσιμος στο menu «ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ», οργανωμένος ανά βαθμίδα και με σημειωμένες τις αλλαγές των βιβλίων σε σχέση με το προηγούμενο σχολικό έτος.

 • 18-07-2022: Διανομή διδακτικών βιβλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίου) για το σχολικό έτος 2022-2023

  Ξεκίνησε σήμερα η διανομή των διδακτικών βιβλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίου) για το σχολικό έτος 2022-2023, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε 2 φάσεις. Η 1η από σήμερα Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022 μέχρι την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022 και η 2η από τη Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022 μέχρι την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022.


  Πριν από την παράδοση αποστέλλεται σχετικό ενημερωτικό email και προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία από τη μεταφορική εταιρία.


  Μετά την παραλαβή θα πρέπει να γίνονται οι ακόλουθες ενέργειες:


  • Υπογραφή του συνοδευτικού Δελτίου Αποστολής, αναγράφοντας ολογράφως το ονοματεπώνυμο του παραλήπτη, σημειώνοντας την ημερομηνία παραλαβής και σφραγίζοντας με τη στρογγυλή σφραγίδα της Σχολικής Μονάδας.

  • Επιβεβαίωση Παραλαβής (άμεσα) και Καταμέτρηση Αντιτύπων (έως Σεπτέμβριο) στη σελίδα των Σχολικών Μονάδων και των Κέντρων Διανομής στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Εκδόσεων.
 • 23-06-2022: Διανομή διδακτικών βιβλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού & Επαγγελματικού Λυκείου (γενικής παιδείας)) για το σχολικό έτος 2022-2023

  Ξεκίνησε σήμερα η διανομή των διδακτικών βιβλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού & Επαγγελματικού Λυκείου (γενικής παιδείας)) για το σχολικό έτος 2022-2023, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εκτός απροόπτου την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022.


  Πριν από την παράδοση αποστέλλεται σχετικό ενημερωτικό email και προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία από τη μεταφορική εταιρία.


  Μετά την παραλαβή θα πρέπει να γίνονται οι ακόλουθες ενέργειες:


  • Υπογραφή του συνοδευτικού Δελτίου Αποστολής, αναγράφοντας ολογράφως το ονοματεπώνυμο του παραλήπτη, σημειώνοντας την ημερομηνία παραλαβής και σφραγίζοντας με τη στρογγυλή σφραγίδα της Σχολικής Μονάδας.

  • Επιβεβαίωση Παραλαβής (άμεσα) και Καταμέτρηση Αντιτύπων (έως Σεπτέμβριο) στη σελίδα των Σχολικών Μονάδων και των Κέντρων Διανομής στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Εκδόσεων.
 • 06-06-22: Παραγγελία διδακτικών βιβλίων για μαθητές με χαμηλή όραση (αμβλυωπία) για το σχολικό έτος 2022-2023

  Έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα παραγγελίας των διδακτικών βιβλίων για μαθητές με χαμηλή όραση (αμβλυωπία) για το σχολικό έτος 2022-2023.


  Συγκεκριμένα η παραγγελία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της σελίδας του σχολείου στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Εκδόσεων, επιλέγοντας «Παραγγελίες» -> «Μαθητών με Αμβλυωπία» και ακολουθώντας τις σχετικές αναγραφόμενες οδηγίες.


  Η διανομή των σχετικών παραγγελιών θα πραγματοποιηθεί με εταιρία courier απευθείας στις Σχολικές Μονάδες στις αρχές Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση μεταγενέστερων παραγγελιών η διανομή τους θα δρομολογείται το συντομότερο δυνατόν.

 • 24-05-22: Παραγγελία Διδακτικών Βιβλίων 2022-2023 - Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση Εξωτερικού

  Έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα παραγγελίας διδακτικών βιβλίων για το σχολικό έτος 2022-2023, για τις μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης εξωτερικού. Η παραγγελία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας των μονάδων στον παρόντα ιστότοπο.


  Διευκρινίζεται ότι:


  • Τα βιβλία Ομογενών & Ημεδαπής βαθμίδας Δημοτικού είναι άμεσα διαθέσιμα.

  • Τα βιβλία Ημεδαπής βαθμίδας Γυμνασίου και Λυκείου θα είναι διαθέσιμα για παραλαβή από την αποθήκη του ΙΤΥΕ Διόφαντος μετά την 20η Ιουνίου 2022.

   Εξαιρούνται οι ακόλουθοι κωδικοί Γυμνασίου, για τους οποίους δε γνωρίζουμε με βεβαιότητα το χρόνο παραλαβής τους. Όταν μας γίνει γνωστός θα επανέλθουμε με νεότερο ενημερωτικό μήνυμα.

   • 21-0042 - Φυσική Αγωγή - Α’ Γυμνασίου
   • 21-0113 - Αγγλικά Προχωρημένων (Τετράδιο Εργασιών) - Β’ Γυμνασίου
   • 21-0126 - Βιολογία (Τετράδιο Εργασιών) - Γ’ Γυμνασίου
   • 21-0162 - Χημεία (Τετράδιο Εργασιών) - Γ’ Γυμνασίου

  • Η παραλαβή των βιβλίων από την αποθήκη του ΙΤΥΕ Διόφαντος είναι δυνατόν να ξεκινήσει στις 15 Ιουνίου 2022.

  • Κατά το διάστημα 1-19 Αυγούστου 2022 η αποθήκη του ΙΤΥΕ Διόφαντος αναμένεται να είναι κλειστή. Σε περίπτωση αλλαγής του χρονικού διαστήματος θα επανέλθουμε με νεότερο ενημερωτικό μήνυμα.

  Υπενθυμίζεται πως η συμπλήρωση της Εκτιμώμενης Ημερομηνίας Παράδοσης και των στοιχείων μεταφορικής εταιρίας αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συσκευασία και διάθεση των βιβλίων.


  Επίσης, τα διδακτικά βιβλία ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης εξωτερικού βρίσκονται διαθέσιμα και σε ψηφιακή μορφή στον παρόντα ιστότοπο, επιλέγοντας την ένδειξη Διδακτικά Βιβλία > Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση Εξωτερικού, αλλά και στον δικτυακό τόπο των μονάδων.

 • 19-05-2022: Παραγγελία διδακτικών βιβλίων σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2022-2023

  Η δυνατότητα παραγγελίας διδακτικών βιβλίων για τις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2022-2023 έχει ενεργοποιηθεί. Η παραγγελία πραγματοποιείται μέσω της σελίδας των σχολικών μονάδων στον παρόν ιστότοπο. Η προθεσμία είναι έως τα μέσα Οκτωβρίου, όμως εάν πραγματοποιηθεί νωρίτερα θα συμπεριληφθεί και σε νεότερη αποστολή. Ιδανικά θα μπορούσαν να ακολουθηθούν οι παρακάτω ημερομηνίες:


  • Βιβλία βαθμίδας Δημοτικού: έως μέσα Ιουνίου
  • Βιβλία βαθμίδας Λυκείου: έως τέλη Ιουνίου
  • Βιβλία βαθμίδας Γυμνασίου: έως μέσα Ιουλίου
  • Βιβλία βαθμίδας ΕΠΑΛ: έως τέλη Αυγούστου
  • Βιβλία βαθμίδας Ειδικής Αγωγής: από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου
 • 09-05-2022: Διανομή διδακτικών βιβλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023

  Ξεκίνησε σήμερα η διανομή των διδακτικών βιβλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εκτός απροόπτου την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022.


  Πριν από την παράδοση αποστέλλεται σχετικό ενημερωτικό email και προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία από τη μεταφορική εταιρία.


  Μετά την παραλαβή θα πρέπει να γίνονται οι ακόλουθες ενέργειες:


  • Υπογραφή του συνοδευτικού Δελτίου Αποστολής, αναγράφοντας ολογράφως το ονοματεπώνυμο του παραλήπτη, σημειώνοντας την ημερομηνία παραλαβής και σφραγίζοντας με τη στρογγυλή σφραγίδα της Σχολικής Μονάδας.

  • Επιβεβαίωση Παραλαβής (άμεσα) και Καταμέτρηση Αντιτύπων (έως Σεπτέμβριο) στη σελίδα των Σχολικών Μονάδων και των Κέντρων Διανομής στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Εκδόσεων.
 • 11-01-2022: Δήλωση αποθέματος διδακτικών βιβλίων για το σχολικό έτος 2022-2023

  Στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης των αποθεμάτων σε διδακτικά βιβλία και της αξιοποίησής τους κατά το επόμενο σχολικό έτος, παρακαλούνται οι Σχολικές Μονάδες και τα Κέντρα Διανομής να πραγματοποιήσουν τις ακόλουθες ενέργειες:

   

  • Μεταφορά αποθέματος από Σχολικές Μονάδες στα Κέντρα Διανομής

  Παρακαλούνται οι Σχολικές Μονάδες που έχουν στη διάθεσή τους πλεόνασμα βιβλίων να το επιστρέψουν στο Κέντρο Διανομής που ανήκουν, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για το επόμενο σχολικό έτος. Μπορούν να μην επιστραφούν βιβλία τα οποία κρίνεται σκόπιμο από τις Σχολικές Μονάδες πως θα χρειαστούν για κάλυψη αναγκών του τρέχοντος σχολικού έτους.

  Παρακαλούμε η επιστροφή τους να γίνεται σε συνεννόηση με τα Κέντρα Διανομής και τα βιβλία που θα επιστρέφονται να είναι βιβλία ενεργά και σε καλή κατάσταση.

  Η επιστροφή των βιβλίων παρακαλούμε να έχει ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022, ούτως ώστε να υπάρχει ικανός χρόνος μετά από το Κέντρο Διανομής για την καταμέτρηση.

   

  • Καταμέτρηση και Δήλωση Αποθέματος από τα Κέντρα Διανομής

  Παρακαλούνται τα Κέντρα Διανομής να προβούν σε καταμέτρηση και δήλωση του αποθέματος βιβλίων που παραμένει στη διάθεσή τους για το επόμενο σχολικό έτος. Η δήλωση του αποθέματος πραγματοποιείται στη σελίδα που διαθέτουν τα Κέντρα Διανομής και συγκεκριμένα στην καρτέλα «Αποθέματα». Στο απόθεμα αυτό θα συμπεριληφθεί και το απόθεμα που ενδεχομένως θα επιστραφεί από τις Σχολικές Μονάδες.

  Διευκρινίζουμε πως:

  • Εάν το απόθεμα κάποιας Σχολικής Μονάδας, για οποιονδήποτε λόγο, δεν επιστραφεί στο Κέντρο Διανομής, αλλά παραμείνει στη Σχολική Μονάδα, δε θα πρέπει να συμπεριληφθεί  στη δήλωση αποθέματος του Κέντρου Διανομής
  • Τα Κέντρα Διανομής μπορούν να διαχωρίσουν ένα μέρος του αποθέματος με σκοπό την κάλυψη τυχόν αναγκών για το τρέχον σχολικό έτος. Τα βιβλία αυτά δε θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη δήλωση αποθέματος
  • Δε θα πρέπει να συμπεριληφθούν αντίτυπα που είναι ακατάλληλα για χρήση από τους μαθητές λόγω σοβαρών φθορών, διάβρωσης από υγρασία, σκόνη και άλλες αιτίες
  • Τα βιβλία που τελικώς θα δηλωθούν δε θα πρέπει έπειτα να δοθούν για κάλυψη αναγκών του τρέχοντος έτους, καθώς θα ληφθούν υπ’ όψιν εξ ολοκλήρου για τις παραγγελίες του επόμενου σχολικού έτους
  • Στη σχετική καρτέλα έχει προστεθεί η πληροφορία των εκδόσεων ανά βιβλίο που είναι κατάλληλες να δοθούν και επομένως και να δηλωθούν
  • Σε περίπτωση που κάποιο Κέντρο Διανομής διαθέτει μηδενικό απόθεμα, στη σελίδα δίνεται η δυνατότητα δήλωσης μηδενικού αποθέματος

   

  Παρακαλούμε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη δήλωση αποθέματος, καθώς σε περίπτωση λανθασμένης δήλωσης θα προκύψουν ελλείψεις κατά το επόμενο σχολικό έτος οι οποίες δε θα είναι δυνατόν να εντοπιστούν και να καλυφθούν.

   

  Η καρτέλα Δήλωσης Αποθέματος θα είναι διαθέσιμη στις σελίδες των Κέντρων Διανομής έως την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022.

 • 08-12-2021: Ανάρτηση Συμπληρωματικής Παραγγελίας: ΤΥ/ΔΥΕΠ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

  Έχουν αναρτηθεί στη σελίδα των Σχολικών Μονάδων και των αρμόδιων Κέντρων Διανομής Συμπληρωματικές Παραγγελίες για τις Σχολικές Μονάδες που λειτουργούν Τάξεις Υποδοχής ή Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έχουν προβεί στη σχετική παραγγελία διδακτικών βιβλίων. Τα διδακτικά βιβλία που αναφέρονται στις Συμπληρωματικές Παραγγελίες παραλαμβάνονται από τα αρμόδια Κέντρα Διανομής, κατόπιν επικοινωνίας μαζί τους.

 • 06-12-2021: Διαδικτυακή εκδήλωση του ΙΤΥΕ-Διόφαντος με θέμα «Σχολικό Βιβλίο: Παρόν και Μέλλον»

  Στα πλαίσια του 24ου Forum Ανάπτυξης διοργανώνεται διαδικτυακή εκδήλωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ-Διόφαντος) με θέμα «Σχολικό Βιβλίο: Παρόν και Μέλλον»  την Τρίτη 07/12/2021 στις 12 το μεσημέρι.

 • 24-11-2021: Παραγγελία διδακτικών βιβλίων Τάξεων Υποδοχής & ΔΥΕΠ: Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

  Δίνεται η δυνατότητα παραγγελίας των διδακτικών βιβλίων Τάξεων Υποδοχής & ΔΥΕΠ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέσω της σελίδας των Σχολικών Μονάδων («Παραγγελίες» > «Τάξεις Υποδοχής - ΔΥΕΠ»). Η προθεσμία δήλωσης είναι έως την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021.

 • 24-11-2021: Ανάρτηση Συμπληρωματικής Παραγγελίας: Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

  Έχουν αναρτηθεί στη σελίδα των Σχολικών Μονάδων και των αρμόδιων Κέντρων Διανομής, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Συμπληρωματικές Παραγγελίες που περιέχουν τα βιβλία του εκπαιδευτικού υλικού «Όχι! Δε θα μας μπείτε στη μύτη», του Ευγένιου Τριβιζά. Η διανομή του υλικού θα γίνει στα αρμόδια Κέντρα Διανομής και αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα. Τα διδακτικά βιβλία που αναφέρονται στις Συμπληρωματικές Παραγγελίες παραλαμβάνονται από τα Κέντρα Διανομής, κατόπιν επικοινωνίας μαζί τους.

 • 22-10-2021: Ανάρτηση Συμπληρωματικής Παραγγελίας: Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

  Έχουν αναρτηθεί στη σελίδα των Σχολικών Μονάδων και των αρμόδιων Κέντρων Διανομής, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι τελευταίες Συμπληρωματικές Παραγγελίες για το τρέχον σχολικό έτος. Τα διδακτικά βιβλία που αναφέρονται στις Συμπληρωματικές Παραγγελίες παραλαμβάνονται από το απόθεμα των αρμόδιων Κέντρων Διανομής, κατόπιν επικοινωνίας μαζί τους.

 • 21-10-2021: Παραγγελία Ξενόγλωσσων βιβλίων Γυμνασίου & Επικαιροποίηση μαθητικού δυναμικού Δευτεροβάθμιας - Παράταση

  Δίνεται παράταση έως την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 13:00 στην παραγγελία των Ξενόγλωσσων Βιβλίων βαθμίδας Γυμνασίου, καθώς επίσης και στην επικαιροποίηση του μαθητικού δυναμικού στο MySchool των βαθμίδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022. Διευκρινίζεται ότι μετά το πέρας της ημερομηνίας θα υπολογιστούν και αναρτηθούν Συμπληρωματικές Παραγγελίες βάσει των ανωτέρω δηλώσεων και θα αποσταλούν επιπλέον βιβλία στα Κέντρα Διανομής όπου απαιτείται.

 • 18-10-2021: Ενημέρωση για αδυναμία πρόσβασης

  Λόγω τεχνικού προβλήματος δεν είναι δυνατή σήμερα, Δευτέρα 18 Οκτωβρίου, η πρόσβαση στις σελίδες των Σχολικών Μονάδων και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Το πρόβλημα αναμένεται να επιλυθεί αύριο, Τρίτη 19 Οκτωβρίου. Διευκρινίζεται πως θα δοθεί παράταση στην παραγγελία ξενόγλωσσων βιβλίων Γυμνασίου έως την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου.

  Μας συγχωρείτε για την αναστάτωση.

 • 12-10-2021: Ανάρτηση Συμπληρωματικής Παραγγελίας: Προσβάσιμο Εκπαιδευτικό Υλικό

  Έχουν αναρτηθεί στη σελίδα των Σχολικών Μονάδων Συμπληρωματικές Παραγγελίες που περιέχουν τις ανάγκες τους σε διδακτικά βιβλία του Προσβάσιμου Εκπαιδευτικού Υλικού. Τα διδακτικά βιβλία Προσβάσιμου Εκπαιδευτικού Υλικού αποστέλλονται αυτές τις μέρες στα αρμόδια Κέντρα Διανομής, οπότε μπορούν να παραληφθούν από τις Σχολικές Μονάδες που τις αφορά κατόπιν επικοινωνίας με το Κέντρο Διανομής τους.

 • 12-10-2021: Παραγγελία διδακτικών βιβλίων για τις Τάξεις Υποδοχής (ΖΕΠ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022

  Στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που για το σχολικό έτος 2021-2022 λειτουργούν Τάξεις Υποδοχής (ΖΕΠ) δίνεται η δυνατότητα παραγγελίας των σχετικών διδακτικών βιβλίων. Συγκεκριμένα η παραγγελία πραγματοποιείται στη σελίδα των Σχολικών Μονάδων επιλέγοντας από το menu «Παραγγελίες» την ένδειξη «Τάξεις Υποδοχής - ΔΥΕΠ». Η προθεσμία δήλωσης των επιθυμητών βιβλίων είναι μέχρι την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021.

 • 12-09-2021: Παραγγελία Ξενόγλωσσων βιβλίων Γυμνασίου & Επικαιροποίηση μαθητικού δυναμικού Δευτεροβάθμιας - Παράταση

  Δίνεται παράταση έως την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 στην παραγγελία των Ξενόγλωσσων Βιβλίων βαθμίδας Γυμνασίου, καθώς επίσης και στην επικαιροποίηση του μαθητικού δυναμικού στο MySchool των βαθμίδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022. Διευκρινίζεται ότι μετά το πέρας της ημερομηνίας θα υπολογιστούν και αναρτηθούν Συμπληρωματικές Παραγγελίες βάσει των ανωτέρω δηλώσεων και θα αποσταλούν επιπλέον βιβλία στα Κέντρα Διανομής όπου απαιτείται.

 • 10-09-2021: Κατάλογος διδακτικών βιβλίων 2021-2022

  Έχει αναρτηθεί στον παρόντα ιστότοπο ο κατάλογος των διδακτικών βιβλίων για το σχολικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις. Διευκρινίζεται πως στα βιβλία που πραγματοποιήθηκαν αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη έκδοσή τους αναγράφεται η ένδειξη «ΑΛΛΑΓΕΣ». Επιλέγοντάς την μπορείτε να δείτε τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν και αν αποσύρεται ή όχι η προηγούμενη έκδοση.

 • 06-09-2023: Ανάρτηση (1ης) Συμπληρωματικής Παραγγελίας διδακτικών βιβλίων για το σχολικό έτος 2022-2023

  Έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο http://publications.cti.gr, οι Συμπληρωματικές Παραγγελίες οι οποίες έχουν υπολογιστεί βάσει της δήλωσης μαθητικού δυναμικού στο MySchool έως και την Τετάρτη 6/9.

   

  Η Συμπληρωματική Παραγγελία έχει αναρτηθεί:

   

   

  Οι Σχολικές Μονάδες για τις οποίες έχει υπολογιστεί Συμπληρωματική Παραγγελία παρακαλούνται να επικοινωνούν πρώτα με το Κέντρο Διανομής τους και να ενημερώνονται για τη διαθεσιμότητα των βιβλίων στο απόθεμα του Κέντρου Διανομής. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα βιβλία εμπεριέχονται ήδη στο απόθεμα του Κέντρου Διανομής οπότε και μπορούν να παραληφθούν άμεσα από τις Σχολικές Μονάδες. Σε περίπτωση όμως που το Κέντρο Διανομής δεν έχει επαρκές απόθεμα που να καλύπτει το σύνολο των Συμπληρωματικών Παραγγελιών, έχει γίνει ήδη έλεγχος από εμάς και θα αποσταλεί στα συγκεκριμένα Κέντρα Διανομής επιπλέον απόθεμα το συντομότερο δυνατόν.

   

  Επισημαίνεται ότι:

   

  • Δε θα σταλούν βιβλία απευθείας στις Σχολικές Μονάδες, αλλά η κάλυψη των Συμπληρωματικών Παραγγελιών γίνεται από το απόθεμα που έχει ήδη αποσταλεί στα Κέντρα Διανομής.
  • Δε θα πρέπει να δίνονται βιβλία από το απόθεμα του Κέντρου Διανομής τα οποία δεν εμπεριέχονται στις Συμπληρωματικές Παραγγελίες.
  • Εάν η Σχολική Μονάδα είναι νεοϊδρυθείσα η Παραγγελία έχει αναρτηθεί σαν Κύρια και όχι σαν Συμπληρωματική (Παραλαβές > Επιβεβαίωση Παραλαβής) και παραλαμβάνεται αυτοτελώς συσκευασμένη από το Κέντρο Διανομής.

   

  Μετά την παράδοση των Συμπληρωματικών Παραγγελιών τα Κέντρα Διανομής παρακαλούνται να προβούν σε Επιβεβαίωση Παράδοσης (πλήρους ή μερικής) στη σελίδα τους (καρτέλα: «Συμπληρωματικές Παραγγελίες»), σύμφωνα με τις εκεί αναγραφόμενες οδηγίες. Διευκρινίζεται, ότι δίνεται η δυνατότητα στον υπεύθυνο του Κέντρου Διανομής να καταγράψει τον ακριβή αριθμό αντιτύπων που παρέδωσε για κάθε Συμπληρωματική Παραγγελία, σε περίπτωση που δε διαθέτει στο απόθεμά του ακόμα το σύνολο των βιβλίων (μερική παράδοση).

   

  Επίσης, παρακαλούνται οι Σχολικές Μονάδες οι οποίες έχουν πλεόνασμα βιβλίων και κρίνουν πως δε θα το χρειαστούν για τις ανάγκες του τρέχοντος σχολικού έτους, να το επιστρέψουν στο Κέντρο Διανομής τους.

   

  Σε περίπτωση που υπάρχουν ακόμα Σχολικές Μονάδες που χρειάζονται βιβλία τα οποία δεν εμπεριέχονται στην παρούσα Συμπληρωματική Παραγγελία, παρακαλούνται όπως ελέγξουν και επικαιροποιήσουν άμεσα τη δήλωση μαθητικού δυναμικού στο MySchool, καθώς και την παραγγελία των Επαναχρησιμοποιούμενων βιβλίων για τη βαθμίδα του Δημοτικού ή των Ξενόγλωσσων βιβλίων για τη βαθμίδα του Γυμνασίου, που πραγματοποιούνται στη σελίδα των Σχολικών Μονάδων (Παραγγελίες > Επαναχρησιμοποιούμενα/Ξενόγλωσσα). Εάν είναι Σχολικές Μονάδες που λειτουργούν ή λειτουργούσαν πέρυσι σαν Κέντρο Διανομής παρακαλούνται όπως ελέγξουν εάν έχει υπολογιστεί Διάθεση Αποθέματος (έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση).

   

  Κατά το επόμενο διάστημα θα λαμβάνονται ανά 10 ημέρες περίπου τα παραπάνω στοιχεία και σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε μεταβολή θα υπολογίζονται Συμπληρωματικές Παραγγελίες οι οποίες θα αναρτώνται και θα παραλαμβάνονται με την ίδια διαδικασία.

   

 • 07-07-2023: Διανομή διδακτικών βιβλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) για το σχολικό έτος 2023-2024

  Ξεκίνησε σήμερα Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023 η διανομή των διδακτικών βιβλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και βαθμίδας Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές Αυγούστου.

   

  Πριν από την παράδοση αποστέλλεται σχετικό ενημερωτικό email και προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία από τη μεταφορική εταιρία.

   

  Μετά την παραλαβή θα πρέπει να γίνονται οι ακόλουθες ενέργειες:

   

  • Υπογραφή του συνοδευτικού Δελτίου Αποστολής, αναγράφοντας ολογράφως το ονοματεπώνυμο του παραλήπτη, σημειώνοντας την ημερομηνία παραλαβής και σφραγίζοντας με τη στρογγυλή σφραγίδα της Σχολικής Μονάδας.
  • Επιβεβαίωση Παραλαβής (άμεσα) και Καταμέτρηση Αντιτύπων (έως Σεπτέμβριο) στη σελίδα των Σχολικών Μονάδων και των Κέντρων Διανομής στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Εκδόσεων.
 • 20-06-2023: Διανομή διδακτικών βιβλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικό Λύκειο) για το σχολικό έτος 2023-2024

  Ξεκίνησε σήμερα Τρίτη 20 Ιουνίου 2023 η διανομή των διδακτικών βιβλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και βαθμίδας Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2023-2024, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εκτός απροόπτου την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023.

   

  Πριν από την παράδοση αποστέλλεται σχετικό ενημερωτικό email και προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία από τη μεταφορική εταιρία.

   

  Μετά την παραλαβή θα πρέπει να γίνονται οι ακόλουθες ενέργειες:

   

  • Υπογραφή του συνοδευτικού Δελτίου Αποστολής, αναγράφοντας ολογράφως το ονοματεπώνυμο του παραλήπτη, σημειώνοντας την ημερομηνία παραλαβής και σφραγίζοντας με τη στρογγυλή σφραγίδα της Σχολικής Μονάδας.
  • Επιβεβαίωση Παραλαβής (άμεσα) και Καταμέτρηση Αντιτύπων (έως Σεπτέμβριο) στη σελίδα των Σχολικών Μονάδων και των Κέντρων Διανομής στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Εκδόσεων.
 • 01-06-2023: Παραγγελία διδακτικών βιβλίων για μαθητές με χαμηλή όραση (αμβλυωπία) για το σχολικό έτος 2023-2024

   

  Έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα παραγγελίας των διδακτικών βιβλίων για μαθητές με χαμηλή όραση (αμβλυωπία) για το σχολικό έτος 2023-2024.

  Συγκεκριμένα η παραγγελία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της σελίδας του σχολείου στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Εκδόσεων, επιλέγοντας «Παραγγελίες» -> «Μαθητών με Αμβλυωπία» και ακολουθώντας τις σχετικές αναγραφόμενες οδηγίες.

  Η διανομή των σχετικών παραγγελιών θα πραγματοποιηθεί με εταιρία courier απευθείας στις Σχολικές Μονάδες στις αρχές Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση μεταγενέστερων παραγγελιών η διανομή τους θα δρομολογείται το συντομότερο δυνατόν.

   

 • 15-05-2023: Διανομή διδακτικών βιβλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024

  Ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα 15 Μαΐου 2023 η διανομή των διδακτικών βιβλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εκτός απροόπτου την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023.

   

  Πριν από την παράδοση αποστέλλεται σχετικό ενημερωτικό email και προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία από τη μεταφορική εταιρία.

   

  Μετά την παραλαβή θα πρέπει να γίνονται οι ακόλουθες ενέργειες:

   

  • Υπογραφή του συνοδευτικού Δελτίου Αποστολής, αναγράφοντας ολογράφως το ονοματεπώνυμο του παραλήπτη, σημειώνοντας την ημερομηνία παραλαβής και σφραγίζοντας με τη στρογγυλή σφραγίδα της Σχολικής Μονάδας.
  • Επιβεβαίωση Παραλαβής (άμεσα) και Καταμέτρηση Αντιτύπων (έως Σεπτέμβριο) στη σελίδα των Σχολικών Μονάδων και των Κέντρων Διανομής στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Εκδόσεων.

   

 • 13-01-2023: Επιτυχής η πιστοποίηση του συστήματος μας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ΕΛΟΤ ISO 45001:2018

  Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» σε συνέχεια της επιθεώρησης από τον φορέα QMSCERT ανανέωσε επιτυχώς την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 και ΕΛΟΤ ISO 45001:2018.

   

  Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης είναι η Διαχείριση Εφοδιαστικού Κύκλου Σχολικών Βιβλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έχει ισχύ έως το 13/11/2025.

 • 15-11-2022: Προσβάσιμο Εκπαιδευτικό Υλικό - Ανάρτηση διδακτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή

  Τα διδακτικά βιβλία Εκπαιδευτικού του Προσβάσιμου Εκπαιδευτικού Υλικού που εμπεριέχονται στις ΥΑ Φ.31/161473/ΓΔ4 - 10.12.2021 και 20968/Δ3 - 24.02.2022 έχουν αναρτηθεί ψηφιακά στον κατάλογο Διδακτικών Βιβλίων της Διεύθυνσης Εκδόσεων του ΙΤΥΕ Διόφαντος. Διευκρινίζεται πως τα συγκεκριμένα βιβλία δε διανέμονται σε έντυπη μορφή κατά το τρέχον σχολικό έτος. 

   

  Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να αναρτηθούν στον ίδιο κατάλογο και τα υπόλοιπα διδακτικά βιβλία του Προσβάσιμου Εκπαιδευτικού Υλικού (Βιβλία Μαθητή & CD).

 • 18-09-2022: Συμμετοχή στο 7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»

  Η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ Διόφαντος στα πλαίσια 7ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» παρουσίασε το πιλοτικό της έργο για το «Ηχητικό Σχολικό Βιβλίο», το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της προσβασιμότητας στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο για μαθητές με προβλήματα όρασης. Η εισήγηση είχε τίτλο «Προσβάσιμα Ψηφιακά Βιβλία: Τεχνικές Προκλήσεις και Προοπτικές» και θα δημοσιευθεί προσεχώς στα πρακτικά του συνεδρίου.

  synedrio tpe
 • 14-09-2022: Ανάρτηση (2ης) Συμπληρωματικής Παραγγελίας διδακτικών βιβλίων για το σχολικό έτος 2022-2023

  Έχουν αναρτηθεί οι Συμπληρωματικές Παραγγελίες για τις Σχολικές Μονάδες όλων των βαθμίδων στον ιστότοπο http://publications.cti.gr, οι οποίες έχουν υπολογιστεί βάσει της δήλωσης μαθητικού δυναμικού στο MySchool έως την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022.

   

  Η Συμπληρωματική Παραγγελία έχει αναρτηθεί:

   

  Οι Σχολικές Μονάδες για τις οποίες έχει υπολογιστεί Συμπληρωματική Παραγγελία παρακαλούνται να επικοινωνούν πρώτα με το Κέντρο Διανομής τους και να ενημερώνονται για τη διαθεσιμότητα των βιβλίων στο απόθεμα του Κέντρου Διανομής. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα βιβλία εμπεριέχονται ήδη στο απόθεμα του Κέντρου Διανομής οπότε και μπορούν να παραληφθούν άμεσα από τις Σχολικές Μονάδες. Σε περίπτωση όμως που το Κέντρο Διανομής δεν έχει επαρκές απόθεμα που να καλύπτει το σύνολο των Συμπληρωματικών Παραγγελιών, έχει γίνει ήδη έλεγχος από εμάς και θα αποσταλεί στα συγκεκριμένα Κέντρα Διανομής επιπλέον απόθεμα το συντομότερο δυνατόν.

   

  Επισημαίνεται ότι:

   

  • Δε θα σταλούν βιβλία απευθείας στις Σχολικές Μονάδες, αλλά η κάλυψη των Συμπληρωματικών Παραγγελιών γίνεται από το απόθεμα που έχει ήδη αποσταλεί στα Κέντρα Διανομής.
  • Δε θα πρέπει να δίνονται βιβλία από το απόθεμα του Κέντρου Διανομής τα οποία δεν εμπεριέχονται στις Συμπληρωματικές Παραγγελίες.
  • Τα βιβλία Ειδικοτήτων ΕΠΑΛ αναρτώνται ως Κύριες Παραγγελίες και όχι ως Συμπληρωματικές (Παραλαβές > Επιβεβαίωση Παραλαβής). Η ανάρτησή τους γίνεται κατόπιν της παράδοσής τους στην αρμόδια μεταφορική εταιρία και παραδίδονται συσκευασμένα αυτοτελώς στις Σχολικές Μονάδες, είτε μέσω Κέντρων Διανομής στις περιπτώσεις έμμεσης διανομής, είτε απευθείας στις περιπτώσεις άμεσης διανομής.

   

  Μετά την παράδοση των Συμπληρωματικών Παραγγελιών τα Κέντρα Διανομής παρακαλούνται να προβούν σε Επιβεβαίωση Παράδοσης (πλήρους ή μερικής) στη σελίδα τους (καρτέλα: «Συμπληρωματικές Παραγγελίες»), σύμφωνα με τις εκεί αναγραφόμενες οδηγίες. Διευκρινίζεται, ότι δίνεται η δυνατότητα στον υπεύθυνο του Κέντρου Διανομής να καταγράψει τον ακριβή αριθμό αντιτύπων που παρέδωσε για κάθε Συμπληρωματική Παραγγελία, σε περίπτωση που δε διαθέτει στο απόθεμά του ακόμα το σύνολο των βιβλίων (μερική παράδοση).

   

  Επίσης, παρακαλούνται οι Σχολικές Μονάδες οι οποίες έχουν πλεόνασμα βιβλίων και κρίνουν πως δε θα το χρειαστούν για τις ανάγκες του τρέχοντος σχολικού έτους, να το επιστρέψουν στο Κέντρο Διανομής τους.

   

  Σε περίπτωση που υπάρχουν ακόμα Σχολικές Μονάδες που χρειάζονται βιβλία τα οποία δεν εμπεριέχονται στην παρούσα Συμπληρωματική Παραγγελία, παρακαλούνται όπως ελέγξουν και επικαιροποιήσουν άμεσα τη δήλωση μαθητικού δυναμικού στο MySchool, καθώς και την παραγγελία των Επαναχρησιμοποιούμενων βιβλίων για τη βαθμίδα του Δημοτικού ή των Ξενόγλωσσων βιβλίων για τη βαθμίδα του Γυμνασίου, που πραγματοποιούνται στη σελίδα των Σχολικών Μονάδων (Παραγγελίες > Επαναχρησιμοποιούμενα/Ξενόγλωσσα). Εάν είναι Σχολικές Μονάδες που λειτουργούν ή λειτουργούσαν πέρυσι σαν Κέντρο Διανομής παρακαλούνται όπως ελέγξουν εάν έχει υπολογιστεί Διάθεση Αποθέματος (έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση).

   

  Κατά το επόμενο διάστημα θα λαμβάνονται ανά 10 ημέρες περίπου τα παραπάνω στοιχεία και σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε μεταβολή θα υπολογίζονται Συμπληρωματικές Παραγγελίες οι οποίες θα αναρτώνται και θα παραλαμβάνονται με την ίδια διαδικασία.

   

 • 07-09-2022: Ανάρτηση (1ης) Συμπληρωματικής Παραγγελίας διδακτικών βιβλίων για το σχολικό έτος 2022-2023

  Έχουν αναρτηθεί οι Συμπληρωματικές Παραγγελίες για τις Σχολικές Μονάδες βαθμίδας Δημοτικού, Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου στον ιστότοπο http://publications.cti.gr, οι οποίες έχουν υπολογιστεί βάσει της δήλωσης μαθητικού δυναμικού στο MySchool έως την Τρίτη 6/9.

   

  Η Συμπληρωματική Παραγγελία έχει αναρτηθεί:

   

   

  Οι Σχολικές Μονάδες για τις οποίες έχει υπολογιστεί Συμπληρωματική Παραγγελία παρακαλούνται να επικοινωνούν πρώτα με το Κέντρο Διανομής τους και να ενημερώνονται για τη διαθεσιμότητα των βιβλίων στο απόθεμα του Κέντρου Διανομής. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα βιβλία εμπεριέχονται ήδη στο απόθεμα του Κέντρου Διανομής οπότε και μπορούν να παραληφθούν άμεσα από τις Σχολικές Μονάδες. Σε περίπτωση όμως που το Κέντρο Διανομής δεν έχει επαρκές απόθεμα που να καλύπτει το σύνολο των Συμπληρωματικών Παραγγελιών, έχει γίνει ήδη έλεγχος από εμάς και θα αποσταλεί στα συγκεκριμένα Κέντρα Διανομής επιπλέον απόθεμα το συντομότερο δυνατόν.

   

  Επισημαίνεται ότι:

   

  • Δε θα σταλούν βιβλία απευθείας στις Σχολικές Μονάδες, αλλά η κάλυψη των Συμπληρωματικών Παραγγελιών γίνεται από το απόθεμα που έχει ήδη αποσταλεί στα Κέντρα Διανομής.
  • Δε θα πρέπει να δίνονται βιβλία από το απόθεμα του Κέντρου Διανομής τα οποία δεν εμπεριέχονται στις Συμπληρωματικές Παραγγελίες.
  • Εάν η Σχολική Μονάδα είναι νεοϊδρυθείσα η Παραγγελία έχει αναρτηθεί σαν Κύρια και όχι σαν Συμπληρωματική (Παραλαβές > Επιβεβαίωση Παραλαβής) και παραλαμβάνεται αυτοτελώς συσκευασμένη από το Κέντρο Διανομής.

   

  Μετά την παράδοση των Συμπληρωματικών Παραγγελιών τα Κέντρα Διανομής παρακαλούνται να προβούν σε Επιβεβαίωση Παράδοσης (πλήρους ή μερικής) στη σελίδα τους (καρτέλα: «Συμπληρωματικές Παραγγελίες»), σύμφωνα με τις εκεί αναγραφόμενες οδηγίες. Διευκρινίζεται, ότι δίνεται η δυνατότητα στον υπεύθυνο του Κέντρου Διανομής να καταγράψει τον ακριβή αριθμό αντιτύπων που παρέδωσε για κάθε Συμπληρωματική Παραγγελία, σε περίπτωση που δε διαθέτει στο απόθεμά του ακόμα το σύνολο των βιβλίων (μερική παράδοση).

   

  Επίσης, παρακαλούνται οι Σχολικές Μονάδες οι οποίες έχουν πλεόνασμα βιβλίων και κρίνουν πως δε θα το χρειαστούν για τις ανάγκες του τρέχοντος σχολικού έτους, να το επιστρέψουν στο Κέντρο Διανομής τους.

   

  Σε περίπτωση που υπάρχουν ακόμα Σχολικές Μονάδες που χρειάζονται βιβλία τα οποία δεν εμπεριέχονται στην παρούσα Συμπληρωματική Παραγγελία, παρακαλούνται όπως ελέγξουν και επικαιροποιήσουν άμεσα τη δήλωση μαθητικού δυναμικού στο MySchool, καθώς και την παραγγελία των Επαναχρησιμοποιούμενων βιβλίων για τη βαθμίδα του Δημοτικού ή των Ξενόγλωσσων βιβλίων για τη βαθμίδα του Γυμνασίου, που πραγματοποιούνται στη σελίδα των Σχολικών Μονάδων (Παραγγελίες > Επαναχρησιμοποιούμενα/Ξενόγλωσσα). Εάν είναι Σχολικές Μονάδες που λειτουργούν ή λειτουργούσαν πέρυσι σαν Κέντρο Διανομής παρακαλούνται όπως ελέγξουν εάν έχει υπολογιστεί Διάθεση Αποθέματος (έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση).

   

  Κατά το επόμενο διάστημα θα λαμβάνονται ανά 10 ημέρες περίπου τα παραπάνω στοιχεία και σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε μεταβολή θα υπολογίζονται Συμπληρωματικές Παραγγελίες οι οποίες θα αναρτώνται και θα παραλαμβάνονται με την ίδια διαδικασία.

   

  Η Συμπληρωματική Παραγγελία των ΕΠΑΛ αναμένεται να αναρτηθεί εκτός απροόπτου τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου, συμπεριλαμβανομένων και των βιβλίων Ειδικοτήτων.

 • 26-07-2022: Ανάρτηση καταλόγου διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2022-2023

   Ο κατάλογος των διδακτικών βιβλίων για το σχολικό έτος 2022-2023 έχει αναρτηθεί στον παρόντα ιστότοπο. Είναι διαθέσιμος στο menu «ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ», οργανωμένος ανά βαθμίδα και με σημειωμένες τις αλλαγές των βιβλίων σε σχέση με το προηγούμενο σχολικό έτος.

 • 18-07-2022: Διανομή διδακτικών βιβλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίου) για το σχολικό έτος 2022-2023

  Ξεκίνησε σήμερα η διανομή των διδακτικών βιβλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίου) για το σχολικό έτος 2022-2023, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε 2 φάσεις. Η 1η από σήμερα Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022 μέχρι την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022 και η 2η από τη Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022 μέχρι την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022.


  Πριν από την παράδοση αποστέλλεται σχετικό ενημερωτικό email και προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία από τη μεταφορική εταιρία.


  Μετά την παραλαβή θα πρέπει να γίνονται οι ακόλουθες ενέργειες:


  • Υπογραφή του συνοδευτικού Δελτίου Αποστολής, αναγράφοντας ολογράφως το ονοματεπώνυμο του παραλήπτη, σημειώνοντας την ημερομηνία παραλαβής και σφραγίζοντας με τη στρογγυλή σφραγίδα της Σχολικής Μονάδας.

  • Επιβεβαίωση Παραλαβής (άμεσα) και Καταμέτρηση Αντιτύπων (έως Σεπτέμβριο) στη σελίδα των Σχολικών Μονάδων και των Κέντρων Διανομής στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Εκδόσεων.
 • 23-06-2022: Διανομή διδακτικών βιβλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού & Επαγγελματικού Λυκείου (γενικής παιδείας)) για το σχολικό έτος 2022-2023

  Ξεκίνησε σήμερα η διανομή των διδακτικών βιβλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού & Επαγγελματικού Λυκείου (γενικής παιδείας)) για το σχολικό έτος 2022-2023, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εκτός απροόπτου την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022.


  Πριν από την παράδοση αποστέλλεται σχετικό ενημερωτικό email και προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία από τη μεταφορική εταιρία.


  Μετά την παραλαβή θα πρέπει να γίνονται οι ακόλουθες ενέργειες:


  • Υπογραφή του συνοδευτικού Δελτίου Αποστολής, αναγράφοντας ολογράφως το ονοματεπώνυμο του παραλήπτη, σημειώνοντας την ημερομηνία παραλαβής και σφραγίζοντας με τη στρογγυλή σφραγίδα της Σχολικής Μονάδας.

  • Επιβεβαίωση Παραλαβής (άμεσα) και Καταμέτρηση Αντιτύπων (έως Σεπτέμβριο) στη σελίδα των Σχολικών Μονάδων και των Κέντρων Διανομής στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Εκδόσεων.
 • 06-06-22: Παραγγελία διδακτικών βιβλίων για μαθητές με χαμηλή όραση (αμβλυωπία) για το σχολικό έτος 2022-2023

  Έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα παραγγελίας των διδακτικών βιβλίων για μαθητές με χαμηλή όραση (αμβλυωπία) για το σχολικό έτος 2022-2023.


  Συγκεκριμένα η παραγγελία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της σελίδας του σχολείου στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Εκδόσεων, επιλέγοντας «Παραγγελίες» -> «Μαθητών με Αμβλυωπία» και ακολουθώντας τις σχετικές αναγραφόμενες οδηγίες.


  Η διανομή των σχετικών παραγγελιών θα πραγματοποιηθεί με εταιρία courier απευθείας στις Σχολικές Μονάδες στις αρχές Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση μεταγενέστερων παραγγελιών η διανομή τους θα δρομολογείται το συντομότερο δυνατόν.

 • 24-05-22: Παραγγελία Διδακτικών Βιβλίων 2022-2023 - Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση Εξωτερικού

  Έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα παραγγελίας διδακτικών βιβλίων για το σχολικό έτος 2022-2023, για τις μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης εξωτερικού. Η παραγγελία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας των μονάδων στον παρόντα ιστότοπο.


  Διευκρινίζεται ότι:


  • Τα βιβλία Ομογενών & Ημεδαπής βαθμίδας Δημοτικού είναι άμεσα διαθέσιμα.

  • Τα βιβλία Ημεδαπής βαθμίδας Γυμνασίου και Λυκείου θα είναι διαθέσιμα για παραλαβή από την αποθήκη του ΙΤΥΕ Διόφαντος μετά την 20η Ιουνίου 2022.

   Εξαιρούνται οι ακόλουθοι κωδικοί Γυμνασίου, για τους οποίους δε γνωρίζουμε με βεβαιότητα το χρόνο παραλαβής τους. Όταν μας γίνει γνωστός θα επανέλθουμε με νεότερο ενημερωτικό μήνυμα.

   • 21-0042 - Φυσική Αγωγή - Α’ Γυμνασίου
   • 21-0113 - Αγγλικά Προχωρημένων (Τετράδιο Εργασιών) - Β’ Γυμνασίου
   • 21-0126 - Βιολογία (Τετράδιο Εργασιών) - Γ’ Γυμνασίου
   • 21-0162 - Χημεία (Τετράδιο Εργασιών) - Γ’ Γυμνασίου

  • Η παραλαβή των βιβλίων από την αποθήκη του ΙΤΥΕ Διόφαντος είναι δυνατόν να ξεκινήσει στις 15 Ιουνίου 2022.

  • Κατά το διάστημα 1-19 Αυγούστου 2022 η αποθήκη του ΙΤΥΕ Διόφαντος αναμένεται να είναι κλειστή. Σε περίπτωση αλλαγής του χρονικού διαστήματος θα επανέλθουμε με νεότερο ενημερωτικό μήνυμα.

  Υπενθυμίζεται πως η συμπλήρωση της Εκτιμώμενης Ημερομηνίας Παράδοσης και των στοιχείων μεταφορικής εταιρίας αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συσκευασία και διάθεση των βιβλίων.


  Επίσης, τα διδακτικά βιβλία ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης εξωτερικού βρίσκονται διαθέσιμα και σε ψηφιακή μορφή στον παρόντα ιστότοπο, επιλέγοντας την ένδειξη Διδακτικά Βιβλία > Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση Εξωτερικού, αλλά και στον δικτυακό τόπο των μονάδων.

 • 19-05-2022: Παραγγελία διδακτικών βιβλίων σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2022-2023

  Η δυνατότητα παραγγελίας διδακτικών βιβλίων για τις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2022-2023 έχει ενεργοποιηθεί. Η παραγγελία πραγματοποιείται μέσω της σελίδας των σχολικών μονάδων στον παρόν ιστότοπο. Η προθεσμία είναι έως τα μέσα Οκτωβρίου, όμως εάν πραγματοποιηθεί νωρίτερα θα συμπεριληφθεί και σε νεότερη αποστολή. Ιδανικά θα μπορούσαν να ακολουθηθούν οι παρακάτω ημερομηνίες:


  • Βιβλία βαθμίδας Δημοτικού: έως μέσα Ιουνίου
  • Βιβλία βαθμίδας Λυκείου: έως τέλη Ιουνίου
  • Βιβλία βαθμίδας Γυμνασίου: έως μέσα Ιουλίου
  • Βιβλία βαθμίδας ΕΠΑΛ: έως τέλη Αυγούστου
  • Βιβλία βαθμίδας Ειδικής Αγωγής: από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου
 • 09-05-2022: Διανομή διδακτικών βιβλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023

  Ξεκίνησε σήμερα η διανομή των διδακτικών βιβλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εκτός απροόπτου την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022.


  Πριν από την παράδοση αποστέλλεται σχετικό ενημερωτικό email και προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία από τη μεταφορική εταιρία.


  Μετά την παραλαβή θα πρέπει να γίνονται οι ακόλουθες ενέργειες:


  • Υπογραφή του συνοδευτικού Δελτίου Αποστολής, αναγράφοντας ολογράφως το ονοματεπώνυμο του παραλήπτη, σημειώνοντας την ημερομηνία παραλαβής και σφραγίζοντας με τη στρογγυλή σφραγίδα της Σχολικής Μονάδας.

  • Επιβεβαίωση Παραλαβής (άμεσα) και Καταμέτρηση Αντιτύπων (έως Σεπτέμβριο) στη σελίδα των Σχολικών Μονάδων και των Κέντρων Διανομής στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Εκδόσεων.
 • 11-01-2022: Δήλωση αποθέματος διδακτικών βιβλίων για το σχολικό έτος 2022-2023

  Στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης των αποθεμάτων σε διδακτικά βιβλία και της αξιοποίησής τους κατά το επόμενο σχολικό έτος, παρακαλούνται οι Σχολικές Μονάδες και τα Κέντρα Διανομής να πραγματοποιήσουν τις ακόλουθες ενέργειες:

   

  • Μεταφορά αποθέματος από Σχολικές Μονάδες στα Κέντρα Διανομής

  Παρακαλούνται οι Σχολικές Μονάδες που έχουν στη διάθεσή τους πλεόνασμα βιβλίων να το επιστρέψουν στο Κέντρο Διανομής που ανήκουν, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για το επόμενο σχολικό έτος. Μπορούν να μην επιστραφούν βιβλία τα οποία κρίνεται σκόπιμο από τις Σχολικές Μονάδες πως θα χρειαστούν για κάλυψη αναγκών του τρέχοντος σχολικού έτους.

  Παρακαλούμε η επιστροφή τους να γίνεται σε συνεννόηση με τα Κέντρα Διανομής και τα βιβλία που θα επιστρέφονται να είναι βιβλία ενεργά και σε καλή κατάσταση.

  Η επιστροφή των βιβλίων παρακαλούμε να έχει ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022, ούτως ώστε να υπάρχει ικανός χρόνος μετά από το Κέντρο Διανομής για την καταμέτρηση.

   

  • Καταμέτρηση και Δήλωση Αποθέματος από τα Κέντρα Διανομής

  Παρακαλούνται τα Κέντρα Διανομής να προβούν σε καταμέτρηση και δήλωση του αποθέματος βιβλίων που παραμένει στη διάθεσή τους για το επόμενο σχολικό έτος. Η δήλωση του αποθέματος πραγματοποιείται στη σελίδα που διαθέτουν τα Κέντρα Διανομής και συγκεκριμένα στην καρτέλα «Αποθέματα». Στο απόθεμα αυτό θα συμπεριληφθεί και το απόθεμα που ενδεχομένως θα επιστραφεί από τις Σχολικές Μονάδες.

  Διευκρινίζουμε πως:

  • Εάν το απόθεμα κάποιας Σχολικής Μονάδας, για οποιονδήποτε λόγο, δεν επιστραφεί στο Κέντρο Διανομής, αλλά παραμείνει στη Σχολική Μονάδα, δε θα πρέπει να συμπεριληφθεί  στη δήλωση αποθέματος του Κέντρου Διανομής
  • Τα Κέντρα Διανομής μπορούν να διαχωρίσουν ένα μέρος του αποθέματος με σκοπό την κάλυψη τυχόν αναγκών για το τρέχον σχολικό έτος. Τα βιβλία αυτά δε θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη δήλωση αποθέματος
  • Δε θα πρέπει να συμπεριληφθούν αντίτυπα που είναι ακατάλληλα για χρήση από τους μαθητές λόγω σοβαρών φθορών, διάβρωσης από υγρασία, σκόνη και άλλες αιτίες
  • Τα βιβλία που τελικώς θα δηλωθούν δε θα πρέπει έπειτα να δοθούν για κάλυψη αναγκών του τρέχοντος έτους, καθώς θα ληφθούν υπ’ όψιν εξ ολοκλήρου για τις παραγγελίες του επόμενου σχολικού έτους
  • Στη σχετική καρτέλα έχει προστεθεί η πληροφορία των εκδόσεων ανά βιβλίο που είναι κατάλληλες να δοθούν και επομένως και να δηλωθούν
  • Σε περίπτωση που κάποιο Κέντρο Διανομής διαθέτει μηδενικό απόθεμα, στη σελίδα δίνεται η δυνατότητα δήλωσης μηδενικού αποθέματος

   

  Παρακαλούμε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη δήλωση αποθέματος, καθώς σε περίπτωση λανθασμένης δήλωσης θα προκύψουν ελλείψεις κατά το επόμενο σχολικό έτος οι οποίες δε θα είναι δυνατόν να εντοπιστούν και να καλυφθούν.

   

  Η καρτέλα Δήλωσης Αποθέματος θα είναι διαθέσιμη στις σελίδες των Κέντρων Διανομής έως την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022.

 • 08-12-2021: Ανάρτηση Συμπληρωματικής Παραγγελίας: ΤΥ/ΔΥΕΠ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

  Έχουν αναρτηθεί στη σελίδα των Σχολικών Μονάδων και των αρμόδιων Κέντρων Διανομής Συμπληρωματικές Παραγγελίες για τις Σχολικές Μονάδες που λειτουργούν Τάξεις Υποδοχής ή Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έχουν προβεί στη σχετική παραγγελία διδακτικών βιβλίων. Τα διδακτικά βιβλία που αναφέρονται στις Συμπληρωματικές Παραγγελίες παραλαμβάνονται από τα αρμόδια Κέντρα Διανομής, κατόπιν επικοινωνίας μαζί τους.

 • 06-12-2021: Διαδικτυακή εκδήλωση του ΙΤΥΕ-Διόφαντος με θέμα «Σχολικό Βιβλίο: Παρόν και Μέλλον»

  Στα πλαίσια του 24ου Forum Ανάπτυξης διοργανώνεται διαδικτυακή εκδήλωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ-Διόφαντος) με θέμα «Σχολικό Βιβλίο: Παρόν και Μέλλον»  την Τρίτη 07/12/2021 στις 12 το μεσημέρι.

 • 24-11-2021: Παραγγελία διδακτικών βιβλίων Τάξεων Υποδοχής & ΔΥΕΠ: Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

  Δίνεται η δυνατότητα παραγγελίας των διδακτικών βιβλίων Τάξεων Υποδοχής & ΔΥΕΠ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέσω της σελίδας των Σχολικών Μονάδων («Παραγγελίες» > «Τάξεις Υποδοχής - ΔΥΕΠ»). Η προθεσμία δήλωσης είναι έως την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021.

 • 24-11-2021: Ανάρτηση Συμπληρωματικής Παραγγελίας: Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

  Έχουν αναρτηθεί στη σελίδα των Σχολικών Μονάδων και των αρμόδιων Κέντρων Διανομής, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Συμπληρωματικές Παραγγελίες που περιέχουν τα βιβλία του εκπαιδευτικού υλικού «Όχι! Δε θα μας μπείτε στη μύτη», του Ευγένιου Τριβιζά. Η διανομή του υλικού θα γίνει στα αρμόδια Κέντρα Διανομής και αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα. Τα διδακτικά βιβλία που αναφέρονται στις Συμπληρωματικές Παραγγελίες παραλαμβάνονται από τα Κέντρα Διανομής, κατόπιν επικοινωνίας μαζί τους.

 • 22-10-2021: Ανάρτηση Συμπληρωματικής Παραγγελίας: Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

  Έχουν αναρτηθεί στη σελίδα των Σχολικών Μονάδων και των αρμόδιων Κέντρων Διανομής, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι τελευταίες Συμπληρωματικές Παραγγελίες για το τρέχον σχολικό έτος. Τα διδακτικά βιβλία που αναφέρονται στις Συμπληρωματικές Παραγγελίες παραλαμβάνονται από το απόθεμα των αρμόδιων Κέντρων Διανομής, κατόπιν επικοινωνίας μαζί τους.

 • 21-10-2021: Παραγγελία Ξενόγλωσσων βιβλίων Γυμνασίου & Επικαιροποίηση μαθητικού δυναμικού Δευτεροβάθμιας - Παράταση

  Δίνεται παράταση έως την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 13:00 στην παραγγελία των Ξενόγλωσσων Βιβλίων βαθμίδας Γυμνασίου, καθώς επίσης και στην επικαιροποίηση του μαθητικού δυναμικού στο MySchool των βαθμίδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022. Διευκρινίζεται ότι μετά το πέρας της ημερομηνίας θα υπολογιστούν και αναρτηθούν Συμπληρωματικές Παραγγελίες βάσει των ανωτέρω δηλώσεων και θα αποσταλούν επιπλέον βιβλία στα Κέντρα Διανομής όπου απαιτείται.

 • 18-10-2021: Ενημέρωση για αδυναμία πρόσβασης

  Λόγω τεχνικού προβλήματος δεν είναι δυνατή σήμερα, Δευτέρα 18 Οκτωβρίου, η πρόσβαση στις σελίδες των Σχολικών Μονάδων και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Το πρόβλημα αναμένεται να επιλυθεί αύριο, Τρίτη 19 Οκτωβρίου. Διευκρινίζεται πως θα δοθεί παράταση στην παραγγελία ξενόγλωσσων βιβλίων Γυμνασίου έως την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου.

  Μας συγχωρείτε για την αναστάτωση.

 • 12-10-2021: Ανάρτηση Συμπληρωματικής Παραγγελίας: Προσβάσιμο Εκπαιδευτικό Υλικό

  Έχουν αναρτηθεί στη σελίδα των Σχολικών Μονάδων Συμπληρωματικές Παραγγελίες που περιέχουν τις ανάγκες τους σε διδακτικά βιβλία του Προσβάσιμου Εκπαιδευτικού Υλικού. Τα διδακτικά βιβλία Προσβάσιμου Εκπαιδευτικού Υλικού αποστέλλονται αυτές τις μέρες στα αρμόδια Κέντρα Διανομής, οπότε μπορούν να παραληφθούν από τις Σχολικές Μονάδες που τις αφορά κατόπιν επικοινωνίας με το Κέντρο Διανομής τους.

 • 12-10-2021: Παραγγελία διδακτικών βιβλίων για τις Τάξεις Υποδοχής (ΖΕΠ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022

  Στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που για το σχολικό έτος 2021-2022 λειτουργούν Τάξεις Υποδοχής (ΖΕΠ) δίνεται η δυνατότητα παραγγελίας των σχετικών διδακτικών βιβλίων. Συγκεκριμένα η παραγγελία πραγματοποιείται στη σελίδα των Σχολικών Μονάδων επιλέγοντας από το menu «Παραγγελίες» την ένδειξη «Τάξεις Υποδοχής - ΔΥΕΠ». Η προθεσμία δήλωσης των επιθυμητών βιβλίων είναι μέχρι την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021.

 • 12-09-2021: Παραγγελία Ξενόγλωσσων βιβλίων Γυμνασίου & Επικαιροποίηση μαθητικού δυναμικού Δευτεροβάθμιας - Παράταση

  Δίνεται παράταση έως την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 στην παραγγελία των Ξενόγλωσσων Βιβλίων βαθμίδας Γυμνασίου, καθώς επίσης και στην επικαιροποίηση του μαθητικού δυναμικού στο MySchool των βαθμίδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022. Διευκρινίζεται ότι μετά το πέρας της ημερομηνίας θα υπολογιστούν και αναρτηθούν Συμπληρωματικές Παραγγελίες βάσει των ανωτέρω δηλώσεων και θα αποσταλούν επιπλέον βιβλία στα Κέντρα Διανομής όπου απαιτείται.

 • 10-09-2021: Κατάλογος διδακτικών βιβλίων 2021-2022

  Έχει αναρτηθεί στον παρόντα ιστότοπο ο κατάλογος των διδακτικών βιβλίων για το σχολικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις. Διευκρινίζεται πως στα βιβλία που πραγματοποιήθηκαν αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη έκδοσή τους αναγράφεται η ένδειξη «ΑΛΛΑΓΕΣ». Επιλέγοντάς την μπορείτε να δείτε τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν και αν αποσύρεται ή όχι η προηγούμενη έκδοση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr