•  Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
 •  Κέντρα Διανομής
 •  Δημόσια Σχολεία
 • Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο
 • Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση Εξωτερικού

Ανακοινώσεις

 • 04-10-2018: Παράταση προθεσμίας δήλωσης μαθητικού δυναμικού και σχετικών παραγγελιών

  Πεμ Οκτ 04 2018

  Παράταση προθεσμίας δήλωσης μαθητικού δυναμικού και σχετικών παραγγελιών

  Κατόπιν αιτημάτων από πολλές Σχολικές Μονάδες πανελλαδικά θα ληφθούν εκ νέου στοιχεία μαθητικού δυναμικού και θα υπολογιστούν Συμπληρωματικές Παραγγελίες στις Σχολικές Μονάδες που απαιτείται, βάσει των σχετικών δηλώσεων.

  Έως την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω ενέργειες από όλες τις Σχολικές Μονάδες που παρουσιάζουν ελλείψεις στα βιβλία τους, οι οποίες δεν έχουν συμπεριληφθεί σε καμία Συμπληρωματική Παραγγελία μέχρι σήμερα:

  Επικαιροποίηση μαθητικού δυναμικού στο MySchool (γενικής, κατευθύνσεων, επιλογής, ειδικοτήτων, κύκλοι συνδιδασκαλίας κτλ.)

  • Δημοτικά: Παραγγελία Επαναχρησιμοποιούμενων βιβλίων στη σελίδα των Σχολικών Μονάδων (στις περιπτώσεις που απαιτείται)

  • Γυμνάσια: Παραγγελία Ξενόγλωσσων βιβλίων στη σελίδα των Σχολικών Μονάδων (στις περιπτώσεις που απαιτείται)

  Η Συμπληρωματική Παραγγελία που θα προκύψει από τις παραπάνω δηλώσεις θα αναρτηθεί τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018 στις σελίδες των Σχολικών Μονάδων και των Κέντρων Διανομής. Τα βιβλία που θα εμπεριέχονται σε αυτή θα μπορούν να παραληφθούν άμεσα από το απόθεμα των Κέντρων Διανομής, εφόσον τα έχει στη διάθεσή του. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποσταλεί στα Κέντρα Διανομής συμπληρωματικό απόθεμα το συντομότερο δυνατόν.

  Διευκρινίζεται πως

  Δε θα δοθεί νέα παράταση και δε θα είναι δυνατόν να καλυφθεί οποιαδήποτε έλλειψη

  Δε θα πρέπει να δίνονται βιβλία από το απόθεμα του Κέντρου Διανομής τα οποία δεν εμπεριέχονται στις Συμπληρωματικές Παραγγελίες.

  • Για την κάλυψη των Συμπληρωματικών Παραγγελιών που αναρτήθηκαν την 01 Οκτωβρίου 2018 γίνεται αυτές τις μέρες διανομή συμπληρωματικού αποθέματος στα Κέντρα Διανομής, στις περιπτώσεις που χρειάζεται.


 • 01-10-2018: Ανάρτηση 4ης συμπληρωματικής παραγγελίας

  Δευ Οκτ 01 2018

  Ανάρτηση 4ης συμπληρωματικής παραγγελίας

  Στον ιστότοπο http://publications.cti.gr αναρτήθηκε η 4η Συμπληρωματική Παραγγελία των Σχολικών Μονάδων (Δημοτικά - Γυμνάσια - Γενικά Λύκεια).

  Συγκεκριμένα, οι κατάλογοι των Συμπληρωματικών Παραγγελιών έχουν αναρτηθεί:

  • Στη σελίδα των Σχολικών Μονάδων στην καρτέλα «Συμπληρωματικές Παραγγελίες», menu «Παραγγελίες»
  • Και στη σελίδα των Κέντρων Διανομής στην καρτέλα «Συμπληρωματικές Παραγγελίες».

  Οι Σχολικές Μονάδες για τις οποίες έχει υπολογιστεί Συμπληρωματική Παραγγελία μπορούν να παραλάβουν άμεσα τα βιβλία που εμπεριέχονται σε αυτή από το απόθεμα του Κέντρου Διανομής τους.

  Επισημαίνεται ότι:

  • Δε θα σταλούν βιβλία απευθείας στις Σχολικές Μονάδες, αλλά η κάλυψη των Συμπληρωματικών Παραγγελιών γίνεται από το απόθεμα που έχει ήδη αποσταλεί στα Κέντρα Διανομής.
  • Επίσης, τα Κέντρα Διανομής δε θα πρέπει να δώσουν βιβλία τα οποία δεν εμπεριέχονται στις Συμπληρωματικές Παραγγελίες.

  Σε περίπτωση που μετά από έλεγχο φανεί πως το απόθεμα κάποιου Κέντρου Διανομής δεν μπορεί να καλύψει το σύνολο των Συμπληρωματικών Παραγγελιών των Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητάς τους, θα πραγματοποιηθεί αποστολή επιπλέον αποθέματος στο Κέντρο Διανομής, εντός διαστήματος λίγων ημερών.

  Μετά την παράδοση των Συμπληρωματικών Παραγγελιών τα Κέντρα Διανομής θα πρέπει να προβούν σε Επιβεβαίωση Παράδοσης (πλήρους ή μερικής) στη σελίδα τους και συγκεκριμένα στην καρτέλα «Συμπληρωματικές Παραγγελίες», σύμφωνα με τις εκεί αναγραφόμενες οδηγίες.

  Διευκρινίζεται, ότι δίνεται η δυνατότητα στον υπεύθυνο του Κέντρου Διανομής να καταγράψει τον ακριβή αριθμό αντιτύπων που παρέδωσε για κάθε Συμπληρωματική Παραγγελία, σε περίπτωση που δε διαθέτει στο απόθεμά του ακόμα το σύνολο των βιβλίων (μερική παράδοση).

  Τέλος, οι Σχολικές Μονάδες, οι οποίες έχουν πλεόνασμα βιβλίων και κρίνουν πως δε θα το χρειαστούν για τις ανάγκες του τρέχοντος σχολικού έτους, θα πρέπει να το επιστρέψουν στο Κέντρο Διανομής τους.


 • 24-09-2018: Καταγραφή πλήθους άδειων Ξυλοπαλετών από τις Σχολικές Μονάδες της Αττικής

  Δευ Σεπ 24 2018

  Καταγραφή πλήθους άδειων Ξυλοπαλετών από τις Σχολικές Μονάδες της Αττικής

  Στα πλαίσια της προσπάθειας εκλογίκευσης του συνολικού κόστους διαχείρισης του κύκλου βιβλιοπαραγωγής (παραγωγή – συσκευασία - διανομή) έχει ζητηθεί από τις Σχολικές Μονάδες του νομού Αττικής η καταγραφή του πλήθους άδειων Ξυλοπαλετών (γνήσιες Ευρωπαλέτες) που βρίσκονται στη διάθεσή τους, ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο παραλαβής τους.

  Η δήλωση πραγματοποιείται στη σελίδα των Σχολικών Μονάδων στο μενού «Αποθέματα» και θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο έως την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018.

  Διευκρινίσεις:

  • Οι παλέτες που θα δηλωθούν θα πρέπει να είναι σε σχετικά καλή κατάσταση και όχι σπασμένες ή διαλυμένες.

  • Οι Σχολικές Μονάδες που λειτουργούν και σαν Κέντρα Διανομής θα δηλώσουν τον αριθμό παλετών τους στη σελίδα που διαθέτουν σαν Σχολικές Μονάδες.

  • Από τη δήλωση εξαιρούνται οι Σχολικές Μονάδες των Δήμων ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ, ΑΙΓΙΝΑΣ, ΚΥΘΗΡΩΝ, ΠΟΡΟΥ, ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, ΣΠΕΤΣΩΝ, ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ, ΥΔΡΑΣ λόγω αδυναμίας παραλαβής των ξυλοπαλετών.

  Μετά την επεξεργασία των στοιχείων που θα δηλωθούν, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση για το αν και πότε θα πραγματοποιηθεί η περισυλλογή τους.


 • 24-09-2018: Παραγγελία εκπαιδευτικού υλικού για Τάξεις Υποδοχής και Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

  Δευ Σεπ 24 2018

  Παραγγελία εκπαιδευτικού υλικού για Τάξεις Υποδοχής και Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

  Κατόπιν της Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Διδακτικά βιβλία για ΔΥΕΠ και Τάξεις Υποδοχής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019» αρ. πρωτ. Φ.31/154653/Δ1-18/09/2018, στη σελίδα των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν Τάξεις Υποδοχής (ΖΕΠ) ή / και Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), όπως έχουν οριστεί από τις αποφάσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, δίνεται η δυνατότητα παραγγελίας του εκπαιδευτικού υλικού για το σχολικό έτος 2018-2019.

  Η συγκεκριμένη καρτέλα βρίσκεται στη σελίδα των Σχολικών Μονάδων στο μενού «Παραγγελίες -> Τάξεις Υποδοχής – ΔΥΕΠ» και η δήλωσή της θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο έως την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018.


 • 19-09-2018: Ανάρτηση 3ης συμπληρωματικής παραγγελίας

  Τετ Σεπ 19 2018

  Ανάρτηση 3ης συμπληρωματικής παραγγελίας

  Στον ιστότοπο http://publications.cti.gr αναρτήθηκε η 3η Συμπληρωματική Παραγγελία των Σχολικών Μονάδων (Δημοτικά - Γυμνάσια - Γενικά Λύκεια).

  Συγκεκριμένα, οι κατάλογοι των Συμπληρωματικών Παραγγελιών έχουν αναρτηθεί:

  • Στη σελίδα των Σχολικών Μονάδων στην καρτέλα «Συμπληρωματικές Παραγγελίες», menu «Παραγγελίες»
  • Και στη σελίδα των Κέντρων Διανομής στην καρτέλα «Συμπληρωματικές Παραγγελίες».

  Οι Σχολικές Μονάδες για τις οποίες έχει υπολογιστεί Συμπληρωματική Παραγγελία μπορούν να παραλάβουν άμεσα τα βιβλία που εμπεριέχονται σε αυτή από το απόθεμα του Κέντρου Διανομής τους.

  Επισημαίνεται ότι:

  • Δε θα σταλούν βιβλία απευθείας στις Σχολικές Μονάδες, αλλά η κάλυψη των Συμπληρωματικών Παραγγελιών γίνεται από το απόθεμα που έχει ήδη αποσταλεί στα Κέντρα Διανομής.
  • Επίσης, τα Κέντρα Διανομής δε θα πρέπει να δώσουν βιβλία τα οποία δεν εμπεριέχονται στις Συμπληρωματικές Παραγγελίες.

  Σε περίπτωση που μετά από έλεγχο φανεί πως το απόθεμα κάποιου Κέντρου Διανομής δεν μπορεί να καλύψει το σύνολο των Συμπληρωματικών Παραγγελιών των Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητάς τους, θα πραγματοποιηθεί αποστολή επιπλέον αποθέματος στο Κέντρο Διανομής, εντός διαστήματος λίγων ημερών.

  Μετά την παράδοση των Συμπληρωματικών Παραγγελιών τα Κέντρα Διανομής θα πρέπει να προβούν σε Επιβεβαίωση Παράδοσης (πλήρους ή μερικής) στη σελίδα τους και συγκεκριμένα στην καρτέλα «Συμπληρωματικές Παραγγελίες», σύμφωνα με τις εκεί αναγραφόμενες οδηγίες.

  Διευκρινίζεται, ότι δίνεται η δυνατότητα στον υπεύθυνο του Κέντρου Διανομής να καταγράψει τον ακριβή αριθμό αντιτύπων που παρέδωσε για κάθε Συμπληρωματική Παραγγελία, σε περίπτωση που δε διαθέτει στο απόθεμά του ακόμα το σύνολο των βιβλίων (μερική παράδοση).

  Τέλος, οι Σχολικές Μονάδες, οι οποίες έχουν πλεόνασμα βιβλίων και κρίνουν πως δε θα το χρειαστούν για τις ανάγκες του τρέχοντος σχολικού έτους, θα πρέπει να το επιστρέψουν στο Κέντρο Διανομής τους.

  Κατά το επόμενο διάστημα θα λαμβάνονται ανά εβδομάδα περίπου στοιχεία μαθητικού δυναμικού από το MySchool και σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε μεταβολή θα υπολογίζονται Συμπληρωματικές Παραγγελίες οι οποίες θα αναρτώνται και θα παραλαμβάνονται με την ίδια διαδικασία.


 • 13-09-2018: Ανάρτηση 2ης συμπληρωματικής παραγγελίας

  Πεμ Σεπ 13 2018

  Ανάρτηση 2ης συμπληρωματικής παραγγελίας

  Στον ιστότοπο http://publications.cti.gr αναρτήθηκε η 2η Συμπληρωματική Παραγγελία των Σχολικών Μονάδων (Δημοτικά - Γυμνάσια - Γενικά Λύκεια - Επαγγελματικά Λύκεια).

  Συγκεκριμένα, οι κατάλογοι των Συμπληρωματικών Παραγγελιών έχουν αναρτηθεί:

  • Στη σελίδα των Σχολικών Μονάδων στην καρτέλα «Συμπληρωματικές Παραγγελίες», menu «Παραγγελίες»
  • Και στη σελίδα των Κέντρων Διανομής στην καρτέλα «Συμπληρωματικές Παραγγελίες».

  Οι Σχολικές Μονάδες για τις οποίες έχει υπολογιστεί Συμπληρωματική Παραγγελία μπορούν να παραλάβουν άμεσα τα βιβλία που εμπεριέχονται σε αυτή από το απόθεμα του Κέντρου Διανομής τους.

  Επισημαίνεται ότι:

  • Δε θα σταλούν βιβλία απευθείας στις Σχολικές Μονάδες, αλλά η κάλυψη των Συμπληρωματικών Παραγγελιών γίνεται από το απόθεμα που έχει ήδη αποσταλεί στα Κέντρα Διανομής.
  • Επίσης, τα Κέντρα Διανομής δε θα πρέπει να δώσουν βιβλία τα οποία δεν εμπεριέχονται στις Συμπληρωματικές Παραγγελίες.

  Σε περίπτωση που μετά από έλεγχο φανεί πως το απόθεμα κάποιου Κέντρου Διανομής δεν μπορεί να καλύψει το σύνολο των Συμπληρωματικών Παραγγελιών των Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητάς τους, θα πραγματοποιηθεί αποστολή επιπλέον αποθέματος στο Κέντρο Διανομής, εντός διαστήματος λίγων ημερών.

  Μετά την παράδοση των Συμπληρωματικών Παραγγελιών τα Κέντρα Διανομής θα πρέπει να προβούν σε Επιβεβαίωση Παράδοσης (πλήρους ή μερικής) στη σελίδα τους και συγκεκριμένα στην καρτέλα «Συμπληρωματικές Παραγγελίες», σύμφωνα με τις εκεί αναγραφόμενες οδηγίες.

  Διευκρινίζεται, ότι δίνεται η δυνατότητα στον υπεύθυνο του Κέντρου Διανομής να καταγράψει τον ακριβή αριθμό αντιτύπων που παρέδωσε για κάθε Συμπληρωματική Παραγγελία, σε περίπτωση που δε διαθέτει στο απόθεμά του ακόμα το σύνολο των βιβλίων (μερική παράδοση).

  Τέλος, οι Σχολικές Μονάδες, οι οποίες έχουν πλεόνασμα βιβλίων και κρίνουν πως δε θα το χρειαστούν για τις ανάγκες του τρέχοντος σχολικού έτους, θα πρέπει να το επιστρέψουν στο Κέντρο Διανομής τους.

  Κατά το επόμενο διάστημα θα λαμβάνονται ανά εβδομάδα περίπου στοιχεία μαθητικού δυναμικού από το MySchool και σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε μεταβολή θα υπολογίζονται Συμπληρωματικές Παραγγελίες οι οποίες θα αναρτώνται και θα παραλαμβάνονται με την ίδια διαδικασία.


 • 10-09-2018: Διευκρινίσεις σχετικά με τα διδακτικά βιβλία Δημοτικού για το σχολικό έτος 2018-2019

  Δευ Σεπ 10 2018

  Διευκρινίσεις σχετικά με τα διδακτικά βιβλία Δημοτικού για το σχολικό έτος 2018-2019

  α) Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. Φ31/225128/Δ1 – 20-12-2017 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τα βιβλία για την Αγγλική Γλώσσα Alpha English (Α’ Δημοτικού) και Beta English (Β’ Δημοτικού) διανεμήθηκαν στο σύνολο των σχολικών μονάδων σε 2 αντίτυπα και θα πρέπει να παραμείνουν σε κάθε σχολική μονάδα προς αξιοποίηση από τον εκπαιδευτικό Αγγλικής, καθώς δεν προορίζονται για τον κάθε μαθητή ξεχωριστά.

  β) Σύμφωνα το έγγραφο με αρ. πρωτ. Φ31/9611/14979/Δ1 – 29-01-2018 της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Τμήμα Α’ - Σπουδών & Εφαρμογής Προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στη Γ’ Δημοτικού όλων των σχολικών μονάδων πανελλαδικά διανεμήθηκε το βιβλίο Magic Book 2, καθώς τα βιβλία Magic Book 1 καταργήθηκαν.


 • 10-09-2018: Διευκρινίσεις σχετικά με τα διδακτικά βιβλία Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2018-2019

  Δευ Σεπ 10 2018

  Διευκρινίσεις σχετικά με τα διδακτικά βιβλία Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2018-2019

  Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 204884/Δ2 – 24-11-2017 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:

  • Τα βιβλία "Οικιακή Οικονομία (Τετράδιο εργασιών)" με κωδικό 21-0036, "Οικιακή Οικονομία (Εργαστηριακός Οδηγός)" με κωδικό 21-0037, "Φυσική Αγωγή" με κωδικό 21-0042, "Οικιακή Οικονομία (Τετράδιο εργασιών)" με κωδικό 21-0096 και "Οικιακή Οικονομία (Εργαστηριακός Οδηγός)" με κωδικό 21-0097 έχουν διανεμηθεί σε 3 αντίτυπα ανά σχολική μονάδα και απευθύνονται στους μαθητές της Α΄ τάξης Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2018-2019.

  • Το βιβλίο "Χημεία (Εργαστηριακός Οδηγός)" με κωδικό 21-0107 έχει διανεμηθεί σε 3 αντίτυπα ανά σχολική μονάδα και απευθύνεται στους μαθητές της Β΄ τάξης Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2018-2019.

  • Το βιβλίο "Χημεία (Εργαστηριακός Οδηγός)" με κωδικό 21-0163 έχει διανεμηθεί σε 3 αντίτυπα ανά σχολική μονάδα και απευθύνεται στους μαθητές της Γ΄ τάξης Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2018-2019.

  • Τα βιβλία "Εικαστικά (Τετράδιο Ασκήσεων)" με κωδικό 21-0019 και "Μουσική (Τετράδιο Εργασιών)" με κωδικό 21-0175, έχουν διανεμηθεί σε 5 αντίτυπα ανά σχολική μονάδα και απευθύνονται στους μαθητές της Α΄ τάξης Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2018-2019.

  • Τα βιβλία "Εικαστικά (Τετράδιο Εργασιών)" με κωδικό 21-0078, "Μουσική (Τετράδιο Εργασιών)" με κωδικό 21-0090 και "Φυσική (Εργαστηριακός Οδηγός)" με κωδικό 21-0102, έχουν διανεμηθεί σε 5 αντίτυπα ανά σχολική μονάδα και απευθύνονται στους μαθητές της Β΄ τάξης Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2018-2019.

  • Τα βιβλία "Εικαστικά (Τετράδιο)" με κωδικό 21-0134 και "Μουσική (Τετράδιο Εργασιών)" με κωδικό 21-0146, έχουν διανεμηθεί σε 5 αντίτυπα ανά σχολική μονάδα και απευθύνονται στους μαθητές της Γ΄ τάξης Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2018-2019.

  • Τα βιβλία "Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας" με κωδικό 21-0060 και "Λεξικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας" με κωδικό 21-0061 έχουν διανεμηθεί σε περιορισμένα αντίτυπα ανά σχολική μονάδα (1 αντίτυπο για κάθε 4 μαθητές) και απευθύνονται στους μαθητές της Α΄ τάξης Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2018-2019.


 • 07-09-2018: Ανάρτηση συμπληρωματικών παραγγελιών

  Παρ Σεπ 07 2018

  Ανάρτηση 1ης συμπληρωματικής παραγγελίας

  Στον ιστότοπο http://publications.cti.gr αναρτήθηκε η 1η Συμπληρωματική Παραγγελία των Σχολικών Μονάδων (Δημοτικά - Γυμνάσια - Γενικά Λύκεια - Επαγγελματικά Λύκεια).

  Συγκεκριμένα, οι κατάλογοι των Συμπληρωματικών Παραγγελιών έχουν αναρτηθεί:

  • Στη σελίδα των Σχολικών Μονάδων στην καρτέλα «Συμπληρωματικές Παραγγελίες», menu «Παραγγελίες»
  • Και στη σελίδα των Κέντρων Διανομής στην καρτέλα «Συμπληρωματικές Παραγγελίες».

  Οι Σχολικές Μονάδες για τις οποίες έχει υπολογιστεί Συμπληρωματική Παραγγελία μπορούν να παραλάβουν άμεσα τα βιβλία που εμπεριέχονται σε αυτή από το απόθεμα του Κέντρου Διανομής τους.

  Επισημαίνεται ότι:

  • Δε θα σταλούν βιβλία απευθείας στις Σχολικές Μονάδες, αλλά η κάλυψη των Συμπληρωματικών Παραγγελιών γίνεται από το απόθεμα που έχει ήδη αποσταλεί στα Κέντρα Διανομής.
  • Επίσης, τα Κέντρα Διανομής δε θα πρέπει να δώσουν βιβλία τα οποία δεν εμπεριέχονται στις Συμπληρωματικές Παραγγελίες.

  Σε περίπτωση που μετά από έλεγχο φανεί πως το απόθεμα κάποιου Κέντρου Διανομής δεν μπορεί να καλύψει το σύνολο των Συμπληρωματικών Παραγγελιών των Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητάς τους, θα πραγματοποιηθεί αποστολή επιπλέον αποθέματος στο Κέντρο Διανομής, εντός διαστήματος λίγων ημερών.

  Μετά την παράδοση των Συμπληρωματικών Παραγγελιών τα Κέντρα Διανομής θα πρέπει να προβούν σε Επιβεβαίωση Παράδοσης (πλήρους ή μερικής) στη σελίδα τους και συγκεκριμένα στην καρτέλα «Συμπληρωματικές Παραγγελίες», σύμφωνα με τις εκεί αναγραφόμενες οδηγίες.

  Διευκρινίζεται, ότι δίνεται η δυνατότητα στον υπεύθυνο του Κέντρου Διανομής να καταγράψει τον ακριβή αριθμό αντιτύπων που παρέδωσε για κάθε Συμπληρωματική Παραγγελία, σε περίπτωση που δε διαθέτει στο απόθεμά του ακόμα το σύνολο των βιβλίων (μερική παράδοση).

  Τέλος, οι Σχολικές Μονάδες, οι οποίες έχουν πλεόνασμα βιβλίων και κρίνουν πως δε θα το χρειαστούν για τις ανάγκες του τρέχοντος σχολικού έτους, θα πρέπει να το επιστρέψουν στο Κέντρο Διανομής τους.

  Κατά το επόμενο διάστημα θα λαμβάνονται ανά εβδομάδα περίπου στοιχεία μαθητικού δυναμικού από το MySchool και σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε μεταβολή θα υπολογίζονται Συμπληρωματικές Παραγγελίες οι οποίες θα αναρτώνται και θα παραλαμβάνονται με την ίδια διαδικασία.


 • 05-09-2018: Ανάρτηση καταλόγων διδακτικών βιβλίων για το σχολικό έτος 2018-2019

  Τετ Σεπ 05 2018

  Ανάρτηση καταλόγων διδακτικών βιβλίων για το σχολικό έτος 2018-2019

  Στο μενού "Διδακτικά Βιβλία 2018-2019" αναρτήθηκαν οι κατάλογοι διδακτικών βιβλίων Δημοτικού, Γυμνασίου, Ημερησίου Γενικού Λυκείου, Εσπερινού Γενικού Λυκείου, Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου που διανέμονται για το σχολικό έτος 2018-2019.

  Για όσα διδακτικά βιβλία σχολικού έτους 2018-2019, έχουν προκύψει αλλαγές σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δίνεται η δυνατότητα εμφάνισης των αλλαγών αυτών συνοπτικά και αναλυτικά.


 • 03-09-2018: Δήλωση επαναχρησιμοποιούμενων βιβλίων Δημοτικού

  Δευ Σεπ 03 2018

  Δήλωση επαναχρησιμοποιούμενων βιβλίων Δημοτικού

  Στη σελίδα των Σχολικών Μονάδων βαθμίδας Δημοτικού έχει αναρτηθεί η καρτέλα «Επαναχρησιμοποιούμενα βιβλία» (στο menu «Παραγγελίες»), στην οποία δίνεται η δυνατότητα παραγγελίας των Επαναχρησιμοποιούμενων Βιβλίων που, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση «Διδακτικά βιβλία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019», αρ. Πρωτ. Φ.31/35496/Δ1 – 1/3/2018, θα πρέπει να επιστρέφονται από τους μαθητές και να επαναχρησιμοποιούνται από τους επόμενους. Η παραγγελία αφορά τις Σχολικές Μονάδες που δεν έχουν τον απαιτούμενο αριθμό βιβλίων για να καλύψουν τις ανάγκες του μαθητικού τους δυναμικού για το σχολικό έτος 2018-2019 και πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις αναγραφόμενες στη σελίδα οδηγίες.

  Η καρτέλα θα είναι διαθέσιμη μέχρι την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018.

  Για να μην υπάρχει καθυστέρηση στην παραλαβή των σχετικών βιβλίων, μετά την παραγγελία τους θα συμπεριλαμβάνονται στην αμέσως επόμενη Συμπληρωματική Παραγγελία που θα υπολογίζεται (περίπου ανά εβδομάδα). Επομένως, όσο νωρίτερα γίνεται η παραγγελία, τόσο νωρίτερα μπορούν να ληφθούν και τα βιβλία.

  Διευκρινίζεται πως δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης και νέας παραγγελίας σε περιπτώσεις που αυτό απαιτείται (αύξηση μαθητικού δυναμικού, λανθασμένη προηγούμενη δήλωση κτλ), εντός όμως του σχετικού διαστήματος και σύμφωνα με τις αναγραφόμενες στη σελίδα οδηγίες.

  Επίσης, οι Σχολικές Μονάδες που δε χρειάζονται επιπλέον βιβλία δε χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια.

  Μετά την ανάρτηση της Συμπληρωματικής Παραγγελίας οι σχολικές μονάδες μπορούν να λαμβάνουν τα βιβλία που εμπεριέχονται σε αυτή από το απόθεμα του Κέντρου Διανομής τους. Σημειώνεται πως δεν θα πρέπει να δίνονται από τα Κέντρα Διανομής βιβλία τα οποία δεν εμπεριέχονται σε Συμπληρωματική Παραγγελία.


 • 03-09-2018: Δήλωση ξενόγλωσσων βιβλίων Γυμνασίου

  Δευ Σεπ 03 2018

  Δήλωση ξενόγλωσσων βιβλίων Γυμνασίου

  Στη σελίδα των Σχολικών Μονάδων βαθμίδας Γυμνασίου έχει αναρτηθεί η καρτέλα «Ξενόγλωσσα Βιβλία» (στο menu «Παραγγελίες»), στην οποία δίνεται η δυνατότητα παραγγελίας των ξενόγλωσσων βιβλίων Γυμνασίου που απαιτούνται προκειμένου να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες του μαθητικού δυναμικού για το σχολικό έτος 2018-2019. Η παραγγελία των βιβλίων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις αναγραφόμενες στη σελίδα οδηγίες.

  Η καρτέλα θα είναι διαθέσιμη μέχρι την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018.

  Για να μην υπάρχει καθυστέρηση στην παραλαβή των Ξενόγλωσσων Βιβλίων, μετά την παραγγελία τους θα συμπεριλαμβάνονται στην αμέσως επόμενη Συμπληρωματική Παραγγελία που θα υπολογίζεται (περίπου ανά εβδομάδα). Επομένως, όσο νωρίτερα γίνεται η παραγγελία, τόσο νωρίτερα μπορούν να ληφθούν και τα βιβλία.

  Διευκρινίζεται πως δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης και νέας παραγγελίας σε περιπτώσεις που αυτό απαιτείται (αύξηση μαθητικού δυναμικού, λανθασμένη προηγούμενη δήλωση κτλ), εντός όμως του σχετικού διαστήματος και σύμφωνα με τις αναγραφόμενες στη σελίδα οδηγίες.

  Μετά την ανάρτηση της Συμπληρωματικής Παραγγελίας οι σχολικές μονάδες μπορούν να λαμβάνουν τα βιβλία που εμπεριέχονται σε αυτή από το απόθεμα του Κέντρου Διανομής τους. Σημειώνεται πως δεν θα πρέπει να δίνονται από τα Κέντρα Διανομής βιβλία τα οποία δεν εμπεριέχονται σε Συμπληρωματική Παραγγελία.


 • 05-07-2018: Παραγγελία βιβλίων για τους μαθητές με αμβλυωπία

  Πεμ Ιουλ 05 2018

  Παραγγελία βιβλίων για τους μαθητές με αμβλυωπία

  Στις σελίδες των Σχολικών Μονάδων είναι διαθέσιμη η καρτέλα «Μαθητές με αμβλυωπία» στο μενού «Παραγγελίες» όπου δίνεται η δυνατότητα να συμπληρωθούν τα απαιτούμενα στοιχεία των εγγεγραμμένων μαθητών με αμβλυωπία που θα φοιτήσουν το σχολικό έτος 2018-2019 και να επιλέγουν τα βιβλία που θα χρειαστούν.


 • 26-06-2018: Διανομή διδακτικών βιβλίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Γενικής Παιδείας) για το σχολικό έτος 2018-2019

  Τρι Ιουν 26 2018

  Διανομή διδακτικών βιβλίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Γενικής Παιδείας) για το σχολικό έτος 2018-2019

  Η συσκευασία και διανομή των διδακτικών βιβλίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Γενικής Παιδείας) για το σχολικό έτος 2018-2019 ξεκίνησε σήμερα 26 Ιουνίου 2018 και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Ιουλίου.

  Πριν από τη διανομή θα προηγείται ενημέρωση από το ΙΤΥΕ-Διόφαντος με ηλεκτρονικό μήνυμα και επικοινωνία από τον ανάδοχο μεταφορέα (τηλεφωνική ή με email).

  Παρακαλούνται οι σχολικές μονάδες και τα Κέντρα Διανομής να επιβεβαιώνουν άμεσα την παραλαβή των βιβλίων τους στη σελίδα τους στον ιστότοπο http://publications.cti.gr και συγκεκριμένα στην καρτέλα με τίτλο «Επιβεβαίωση Παραλαβής» στο menu «Παραλαβές».


 • 26-06-2018: Διανομή διδακτικών βιβλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λύκειο) για το σχολικό έτος 2018-2019

  Τρι Ιουν 26 2018

  Διανομή διδακτικών βιβλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λύκειο) για το σχολικό έτος 2018-2019

  Η συσκευασία και διανομή των διδακτικών βιβλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λύκειο) για το σχολικό έτος 2018-2019 ξεκίνησε σήμερα 26 Ιουνίου 2018 και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Ιουλίου.

  Πριν από τη διανομή θα προηγείται ενημέρωση από το ΙΤΥΕ-Διόφαντος με ηλεκτρονικό μήνυμα και επικοινωνία από τον ανάδοχο μεταφορέα (τηλεφωνική ή με email).

  Παρακαλούνται οι σχολικές μονάδες και τα Κέντρα Διανομής να επιβεβαιώνουν άμεσα την παραλαβή των βιβλίων τους στη σελίδα τους στον ιστότοπο http://publications.cti.gr και συγκεκριμένα στην καρτέλα με τίτλο «Επιβεβαίωση Παραλαβής» στο menu «Παραλαβές».


 • 15-06-2018: Διευκρινήσεις σχετικά με τη δήλωση εκτιμώμενων αναγκών Προσβάσιμου Εκπαιδευτικού Υλικού

  Παρ Ιουν 15 2018

  Διευκρινήσεις σχετικά με τη δήλωση εκτιμώμενων αναγκών Προσβάσιμου Εκπαιδευτικού Υλικού

  Κατόπιν της Εγκυκλίου «Διευκρινήσεις σχετικά με το εκπαιδευτικό υλικό - προσβάσιμο», αρ. πρωτ. 98255/Δ3, 14-06-2018, που αφορά το εκπαιδευτικό και εποπτικό υλικό, κατάλληλο για μαθητές με αναπηρίες, του έργου «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού», πληροφορίες σχετικά με το παρεχόμενο υλικό βρίσκονται στην ιστοσελίδα http://www.prosvasimo.gr


 • 06-06-2018: Δήλωση Εκτιμώμενων Αναγκών Προσβάσιμου Εκπαιδευτικού Υλικού

  Τετ Ιουν 06 2018

  Δήλωση Εκτιμώμενων Αναγκών Προσβάσιμου Εκπαιδευτικού Υλικού

  Κατόπιν εγγράφου από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στη σελίδα των Σχολικών Μονάδων έχει προστεθεί στο menu «Παραγγελίες» η καρτέλα «Προσβάσιμα» στην οποία δίνεται η δυνατότητα δήλωσης των εκτιμώμενων αναγκών στα βιβλία που ανήκουν στο Προσβάσιμο Εκπαιδευτικό Υλικό, με σκοπό να προκύψει το πλήθος αντιτύπων που πρέπει να εκτυπωθούν.

  Διευκρινίζεται πως η δήλωση αυτή αφορά το επόμενο σχολικό έτος (2018-2019) και δεν αποτελεί παραγγελία.

  Η δήλωση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018.


 • 04-06-2018: Παραγγελία βιβλίων για τα σχολεία Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

  Δευ Ιουν 04 2018

  Παραγγελία βιβλίων για τα σχολεία Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

  Στη σελίδα των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής έχει ενεργοποιηθεί η καρτέλα «Παραγγελίες -> Διδακτικών Βιβλίων» στην οποία δίνεται η δυνατότητα παραγγελίας των σχολικών βιβλίων για το σχολικό έτος 2018-2019. Στη σχετική καρτέλα δηλώνεται ο ακριβής αριθμός αντιτύπων ανά κωδικό βιβλίου που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του σχολείου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τυχόν ήδη υπάρχον απόθεμα.

  Η δήλωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις αρχές Σεπτεμβρίου και πριν την έναρξη του σχολικού έτους, προκειμένου να πραγματοποιηθεί έγκαιρα και η παράδοση των βιβλίων.


 • 04-06-2018: Διανομή διδακτικών βιβλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) για το σχολικό έτος 2018-2019

  Δευ Ιουν 04 2018

  Διανομή διδακτικών βιβλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) για το σχολικό έτος 2018-2019

  Η συσκευασία και διανομή των διδακτικών βιβλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) για το σχολικό έτος 2018-2019 ξεκίνησε σήμερα 4 Ιουνίου 2018 και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου.

  Πριν από τη διανομή θα προηγείται ενημέρωση από το ΙΤΥΕ-Διόφαντος με ηλεκτρονικό μήνυμα και επικοινωνία από τον ανάδοχο μεταφορέα (τηλεφωνική ή με email).

  Παρακαλούνται οι σχολικές μονάδες και τα Κέντρα Διανομής να επιβεβαιώνουν άμεσα την παραλαβή των βιβλίων τους στη σελίδα τους στον ιστότοπο http://publications.cti.gr και συγκεκριμένα στην καρτέλα με τίτλο «Επιβεβαίωση Παραλαβής» στο menu «Παραλαβές».


 • 26-04-2018: Διανομή διδακτικών βιβλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019

  Πεμ Απρ 26 2018

  Διανομή διδακτικών βιβλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019

  Η συσκευασία και διανομή των διδακτικών βιβλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019 ξεκίνησε σήμερα 26 Απριλίου 2018 και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Μαΐου.

  Πριν από τη διανομή θα προηγείται ενημέρωση από το ΙΤΥΕ-Διόφαντος με ηλεκτρονικό μήνυμα και επικοινωνία από τον ανάδοχο μεταφορέα (τηλεφωνική ή με email).

  Παρακαλούνται οι σχολικές μονάδες και τα Κέντρα Διανομής να επιβεβαιώνουν άμεσα την παραλαβή των βιβλίων τους στη σελίδα τους στον ιστότοπο http://publications.cti.gr και συγκεκριμένα στην καρτέλα με τίτλο «Επιβεβαίωση Παραλαβής» στο menu «Παραλαβές».


 • 27-3-2017: Έναρξη του Προγράμματος Ανακύκλωσης Σχολικού Βιβλίου

  Δευ Μαρ 27 2017

  Έναρξη του Προγράμματος Ανακύκλωσης Σχολικού Βιβλίου

  Το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων εξέδωσε εγκύκλιο για την έναρξη του πανελλαδικού προγράμματος ανακύκλωσης σχολικού βιβλίου και χαρτιού με τίτλο «Το χαρτί του μέλλοντός μας».

  Το πρόγραμμα θα εξελιχθεί σε τρεις Φάσεις.

  Τα σχολεία που προβλέπεται να ενταχθούν στην 1η Φάση (Μάιος - Ιούνιος 2017) θα ενημερωθούν από το ΙΤΥΕ-Διόφαντος για τις λεπτομέρειες του προγράμματος.

  Για το πρόγραμμα ανακύκλωσης λειτουργεί ήδη ο ιστότοπος http://www.myfuturemypaper.gr.


 • 13-3-2017: Πανελλήνιο Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Σχολικού Βιβλίου

  Δευ Μαρ 13 2017

  Πανελλήνιο Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Σχολικού Βιβλίου

  Το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το ΙΤΥΕ – Διόφαντος διοργανώνει πανελλήνιο πρόγραμμα ανακύκλωσης σχολικού βιβλίου και χαρτιού με τίτλο «Το χαρτί του μέλλοντός μας».

  Το πρόγραμμα ανακύκλωσης βιβλίου και χαρτιού αφορά κυρίως σε σχολικά βιβλία που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, τετράδια και χρησιμοποιημένο χαρτί φωτοτυπικού.

  Για το παραπάνω πρόγραμμα λειτουργεί ο ιστότοπος http://www.myfuturemypaper.gr μέσω του οποίου οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και οι σχολικές μονάδες θα ενημερώνονται για τις λεπτομέρειες και τον προγραμματισμό της Ανακύκλωσης.


 • 03-03-2017: Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Διεύθυνσης Εκδόσεων

  Παρ Μαρ 03 2017

  Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Διεύθυνσης Εκδόσεων

  Η Διεύθυνση Εκδόσεων πιστοποιήθηκε, βάσει των διαδικασιών της TUV HELLAS (TUV NORD) ΑΕ, ότι εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2008 για το Πεδίο Εφαρμογής «Διαχείριση Παραγωγής, Συσκευασία και Διανομή Διδακτικών Βιβλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

  Το αποτέλεσμα της διεργασίας Πιστοποίησης είναι η χορήγηση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας και η απονομή του Ελληνικού Σήματος, ως επιβεβαίωση της εφαρμογής από τον πιστοποιημένο οργανισμό ενός αποτελεσματικού και αξιόπιστου Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας.


 • 30-05-2016: Πιλοτική Εφαρμογή Δράσης Ανακύκλωσης χαρτιού στις σχολικές μονάδες

  Δευ Μαϊ 30 2016

  Πιλοτική Εφαρμογή Δράσης Ανακύκλωσης χαρτιού στις σχολικές μονάδες

  Στα πλαίσια της Πιλοτικής Εφαρμογής της Δράσης Ανακύκλωσης χαρτιού στις σχολικές μονάδες, που διοργανώνει η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ-«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» σε σχολικές μονάδες της Αττικής, στις 26 Μαΐου 2016 πραγματοποιήθηκε η συλλογή και μεταφορά του ανακυκλώσιμου υλικού από Δημοτικά σχολεία του Δήμου Αμαρουσίου σε χώρο συγκέντρωσης που διατέθηκε ευγενώς από το Δήμο Αμαρουσίου για το σκοπό αυτό.

  Οι σχολικές μονάδες οι οποίες συμμετείχαν στη Δράση είναι οι παρακάτω:

  • 3ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου
  • 4ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου
  • 5ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου
  • 6ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου
  • 8ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου
  • 9ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου
  • 10ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου
  • 11ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου
  • 15ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου
  • 16ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου
  • 18ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου
  • 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Αμαρουσίου
  • 1ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αμαρουσίου
  Με τη συμμετοχή και βοήθεια των παραπάνω σχολικών μονάδων στην πιλοτική αυτή φάση της Δράσης, συλλέχθηκαν 2,5 τόνοι χαρτιού προς ανακύκλωση.

  Η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ-«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ευχαριστεί θερμά τους μαθητές, γονείς και κηδεμόνες, τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό των σχολικών μονάδων που συμμετείχαν στη Δράση αυτή, καθώς επίσης και το Δήμο Αμαρουσίου και πιστεύει πως αυτή τους η συμμετοχή θα αποτελέσει έναυσμα για ακόμα μεγαλύτερη και μαζικότερη συμμετοχή των υπολοίπων σχολικών μονάδων που συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή της Δράσης Ανακύκλωσης χαρτιού.

  Το πρόγραμμα συλλογής ανακυκλώσιμου χαρτιού της πιλοτικής εφαρμογής για τις υπόλοιπες σχολικές μονάδες που έχουν ενταχθεί σε αυτήν έχει ως ακολούθως:

  Στις 14 Ιουνίου 2016, θα πραγματοποιηθεί η συλλογή ανακυκλώσιμου χαρτιού στα Δημοτικά Σχολεία Δήμου Ασπροπύργου, Δημοτικά Σχολεία και Γυμνάσια Δήμου Παλαιού Φαλήρου και Δημοτικά Σχολεία Νέας Σμύρνης

  Στις 17 Ιουνίου 2016, για τα Γυμνάσια και Λύκεια Δήμων Αμαρουσίου, Ασπροπύργου & Νέας Σμύρνης και Λύκεια Δήμου Παλαιού Φαλήρου.

  Στις παραπάνω ημερομηνίες θα συλλεχθεί και το προς ανακύκλωση χαρτί από μεμονωμένες σχολικές μονάδες των Δήμων Αθηναίων, Αιγάλεω, Χαϊδαρίου, Περιστερίου, Ιλίου, Πετρούπολης, Καλλιθέας, Ηλιούπολης, Αλίμου & Αργυρούπολης που εκδήλωσαν την επιθυμία να συμμετέχουν στη δράση.
 • 12-05-2014: Βραβείο καινοτομίας στην εφοδιαστική αλυσίδα για το ΙΤΥΕ-Διόφαντος

  Δευ Μαϊ 12 2014

  Βραβείο καινοτομίας στην εφοδιαστική αλυσίδα για το ΙΤΥΕ-Διόφαντος

  H Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ – Διόφαντος συμμετείχε στον διαγωνισμό Ελληνικών Βραβείων Αριστείας στα Logistics για το έτος 2013 που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Logistics Management Ελλάδος και βραβεύτηκε για τις καινοτομίες που εφάρμοσε στο σύστημα εφοδιαστικής αλυσίδας των σχολικών βιβλίων.

  Στον διαγωνισμό βραβεύτηκαν οι τρείς καλύτερες προτάσεις και το ΙΤΥΕ-Διόφαντος κατέλαβε την 3η. Στον διαγωνισμό βραβεύτηκαν επίσης οι εταιρείες «Nηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε.» που κατέλαβε την 1η θέση και η «Διακίνησης Α.Ε.» που κατέλαβε την 2η θέση.

  Επιπλέον, η πρόταση ανασχεδιασμού της εφοδιαστικής αλυσίδας προκρίθηκε να λάβει μέρος στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό European Gold Medal in Logistics & Supply Chain 2014 – “Project of the Year” τον οποίο διοργανώνει ετησίως ο ευρωπαϊκός οργανισμός European Logistics Association (ELA), για να αντιπροσωπεύσει μαζί με τους υπόλοιπους βραβευθέντες την Ελληνική καινοτομία στα Logistics. 


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Πρόγραμμα Ανακύκλωσης «Το Χαρτί του Μέλλοντος μας - Ανακύκλωση Χαρτιού στα Σχολεία»

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων - Διόφαντος

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

MySchool