ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 - 2023
Παρακάτω εμφανίζεται ο κατάλογος των διδακτικών βιβλίων για την Ειδική Αγωγή σχολικού έτους 2022 - 2023 σύμφωνα με τις ακόλουθες Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 20968/Δ3 - 24.02.2022, Φ.31/161473/ΓΔ4 - 10.12.2021.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  • Δίνεται η δυνατότητα λήψης των διαθέσιμων ψηφιακών αρχείων πατώντας την αντίστοιχη ένδειξη Λήψη αρχείου στη στήλη «ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ».

Πατήστε για εξαγωγή της λίστας σε αρχείο  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Κώφωση-Βαρηκοϊα 40-0005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α & Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   Λήψη αρχείου
Κώφωση-Βαρηκοϊα 40-0006 ΒΛΕΠΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   Λήψη αρχείου
Κώφωση-Βαρηκοϊα 40-0095 ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Α & Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   Λήψη αρχείου
Κώφωση-Βαρηκοϊα 40-0096 ΓΛΩΣΣΑ Α & Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   Λήψη αρχείου
Κώφωση-Βαρηκοϊα 40-0097 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α & Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   Λήψη αρχείου
Κώφωση-Βαρηκοϊα 40-0098 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α & Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   Λήψη αρχείου
Κώφωση-Βαρηκοϊα 40-0100 ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Γ & Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   Λήψη αρχείου
Κώφωση-Βαρηκοϊα 40-0101 ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   Λήψη αρχείου
Κώφωση-Βαρηκοϊα 40-0102 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   Λήψη αρχείου
Κώφωση-Βαρηκοϊα 40-0103 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   Λήψη αρχείου
Κώφωση-Βαρηκοϊα 40-0104 ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   Λήψη αρχείου
Κώφωση-Βαρηκοϊα 40-0105 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   Λήψη αρχείου
Κώφωση-Βαρηκοϊα 40-0106 ΓΛΩΣΣΑ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   Λήψη αρχείου
Κώφωση-Βαρηκοϊα 40-0107 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   Λήψη αρχείου
Κώφωση-Βαρηκοϊα 40-0108 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   Λήψη αρχείου
Κώφωση-Βαρηκοϊα 40-0109 ΙΣΤΟΡΙΑ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   Λήψη αρχείου
Κώφωση-Βαρηκοϊα 40-0110 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   Λήψη αρχείου
Easy to read 40-0008 ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ)    
Easy to read 40-0009 ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)    
Easy to read 40-0010 ΓΛΩΣΣΑ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ και ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)    
Easy to read 40-0012 ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Α & Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ)    
Easy to read 40-0014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ)    
Easy to read 40-0015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)    
Easy to read 40-0016 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ και ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)    
Easy to read 40-0018 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α & Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ) (ΤΕΥΧΟΣ Α')    
Easy to read 40-0019 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α & Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ) (ΤΕΥΧΟΣ Β')    
Easy to read 40-0020 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α & Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α' ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)    
Easy to read 40-0021 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α & Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (ΤΕΥΧΟΣ Β' ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)    
Easy to read 40-0035 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΤΟΜΟΣ Α'    
Easy to read 40-0036 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΤΟΜΟΣ Β'    
Easy to read 40-0037 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΤΟΜΟΣ Γ'    
Easy to read 40-0114 ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (EASY TO READ) (ΤΕΥΧΟΣ Α')    
Easy to read 40-0115 ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (EASY TO READ) (ΤΕΥΧΟΣ Β')    
Easy to read 40-0116 ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (EASY TO READ) (ΤΕΥΧΟΣ Γ')    
Easy to read 40-0117 ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Γ & Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (EASY TO READ)    
Easy to read 40-0118 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (EASY TO READ)    
Easy to read 40-0119 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (EASY TO READ)    
Easy to read 40-0120 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (EASY TO READ)    
Easy to read 40-0121 ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (EASY TO READ)    
Easy to read 40-0123 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (EASY TO READ)    
Easy to read 40-0111 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α & Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   Λήψη αρχείου
Easy to read 40-0112 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Α & Β ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   Λήψη αρχείου
Αυτισμός 40-0023 ΤΟ ΔΕΛΦΙΝΙ - ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ)    
Αυτισμός 40-0029 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΤΑΞΗ (ΚΑΘΗΓΗΤΗ)   Λήψη αρχείου
Αυτισμός 40-0113 ΤΟ ΔΕΛΦΙΝΙ - ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ (ΚΑΘΗΓΗΤΗ)   Λήψη αρχείου
ΔΕΠ-Υ 40-0025 ΕΠΙΤΕΛΩ - ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ) (ΚΑΘΗΓΗΤΗ)   Λήψη αρχείου
ΔΕΠ-Υ 40-0030 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΤΑΞΗ (ΚΑΘΗΓΗΤΗ)   Λήψη αρχείου
Κινητική Αναπηρία 40-0027 ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ Α & Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   Λήψη αρχείου
Κινητική Αναπηρία 40-0031 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ (ΚΑΘΗΓΗΤΗ)   Λήψη αρχείου
Γενικά 40-0041 ΛΙΖΕΤ Η ΠΟΛΙΚΗ ΑΡΚΟΥΔΑ    
Γενικά 40-0042 ΤΟ ΔΑΣΟΣ    
Γενικά 40-0043 Η ΒΕΛΟΝΑ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ    
Γενικά 40-0044 ΕΛΕΝ ΚΕΛΕΡ - ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΦΩΣ    
Γενικά 40-0045 Ο ΠΕΡΠΑΤΟΥΛΗΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΤΩΝ ΖΟΥΜ    
Γενικά 40-0046 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ    
Γενικά 40-0047 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΕΙΜΑΙ ΙΔΙΑ ΕΙΜΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ    
Γενικά 40-0048 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΩ ΕΝΑΝ ΔΥΝΑΤΟ ΘΟΡΥΒΟ    
Γενικά 40-0049 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΠΩΣ ΠΛΕΝΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΟΥ    
Γενικά 40-0050 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΠΩΣ ΤΡΩΩ ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ ΜΟΥ    
Γενικά 40-0051 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΠΩΣ ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΤΗΝ ΤΣΑΝΤΑ ΜΟΥ    
Γενικά 40-0052 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΠΗ    
Γενικά 40-0053 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΥΠΟΜΟΝΗ    
Γενικά 40-0054 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΤΙ ΚΑΝΩ ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΩ ΚΑΠΟΙΟΝ ΝΑ ΜΟΥ ΜΙΛΑΕΙ    
Γενικά 40-0055 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΠΩΣ ΧΑΙΡΕΤΑΩ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΑΩ    
Γενικά 40-0056 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ    
Γενικά 40-0057 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΠΟΤΕ ΚΕΡΔΙΖΩ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΧΑΝΩ ΣΕ ΕΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ    
Γενικά 40-0058 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΦΤΙΑΧΝΩ ΠΑΖΛ ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΜΙΑ ΦΙΛΗ ΜΟΥ    
Γενικά 40-0059 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ    
Γενικά 40-0060 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΦΤΑΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ    
Γενικά 40-0061 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ    
Γενικά 40-0062 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΤΟ ΠΑΡΤΥ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ    
Γενικά 40-0063 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΟΙ ΑΠΟΚΡΙΕΣ    
Γενικά 40-0064 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΤΙ ΚΑΝΩ ΚΑΘΕ ΠΡΩΙ ΟΤΑΝ ΦΤΑΝΩ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ    
Γενικά 40-0065 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΚΑΘΟΜΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ    
Γενικά 40-0066 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΑΚΟΥΩ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΟΥ    
Γενικά 40-0067 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΠΩΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΠΛΑΝΟ ΜΟΥ    
Γενικά 40-0068 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΠΩΣ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΣΤΗΝ ΟΥΡΑ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ    
Γενικά 40-0069 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΜΠΩ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΟΛΙΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΤΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ    
Γενικά 40-0070 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΤΙ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΝΙΩΣΩ ΚΑΛΑ    
Γενικά 40-0071 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΤΙ ΚΑΝΩ ΟΤΑΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΝ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΩ    
Γενικά 40-0072 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΤΙ ΚΑΝΩ ΟΤΑΝ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΑΙΞΩ    
Γενικά 40-0073 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟΥ    
Γενικά 40-0074 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ    
Γενικά 40-0075 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - Ο "ΝΤΑΗΣ" ΚΑΙ ΤΟ "ΘΥΜΑ"    
Γενικά 40-0076 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΠΩΣ ΑΝΤΙΔΡΩ ΣΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ    
Γενικά 40-0077 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΜΒΟΛΙΟ    
Γενικά 40-0078 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ    
Γενικά 40-0079 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ    
Γενικά 40-0080 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΕΝΑ ΣΟΒΑΡΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ    
Γενικά 40-0081 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΕΙΣΜΟΣ    
Γενικά 40-0082 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ    
Γενικά 40-0083 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΤΙ ΚΑΝΩ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΥ    
Γενικά 40-0084 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΣΕΙΣΜΟΣ    
Γενικά 40-0085 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΜΙΑΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ    
Γενικά 40-0086 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΟΤΑΝ ΛΕΙΠΕΙ Η ΔΑΣΚΑΛΑ ΜΟΥ    
Γενικά 40-0087 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΛΑΘΗ ΜΟΥ    
Γενικά 40-0088 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΟΥ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΞΑΦΝΙΚΑ    
Γενικά 40-0089 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΤΙ ΚΑΝΩ ΑΝ ΧΑΣΩ ΤΗ ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ    
Γενικά 40-0090 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΤΙ ΚΑΝΩ ΑΝ ΧΑΣΩ ΤΗ ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΣΤΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ    
Γενικά 40-0091 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΤΙ ΚΑΝΩ ΑΝ ΧΑΛΑΣΕΙ ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙ    
Γενικά 40-0122 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ    
Γενικά 40-0028 ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΚΑΘΗΓΗΤΗ)   Λήψη αρχείου
Γενικά 40-0032 Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΑΘΗΓΗΤΗ)   Λήψη αρχείου
Γενικά 40-0040 ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ (ΚΑΘΗΓΗΤΗ)   Λήψη αρχείου
Γενικά 40-0092 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΝΤΑΣΣΟΥΝ ΤΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ) (ΚΑΘΗΓΗΤΗ)   Λήψη αρχείου
Τύφλωση 40-0033 ΑΓΩΓΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΟΡΑΣΗΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗ)   Λήψη αρχείου
Τύφλωση 40-0034 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΥΦΛΟΚΩΦΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΠΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗ)   Λήψη αρχείου
Τύφλωση 40-0038 ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ BRAILLE (ΚΑΘΗΓΗΤΗ)   Λήψη αρχείου
Τύφλωση 40-0039 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ ΤΗΣ BRAILLE (ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ) (ΚΑΘΗΓΗΤΗ)   Λήψη αρχείου

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 - 2023
Παρακάτω εμφανίζεται ο κατάλογος των διδακτικών βιβλίων για την Ειδική Αγωγή σχολικού έτους 2022 - 2023 σύμφωνα με τις ακόλουθες Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 20968/Δ3 - 24.02.2022, Φ.31/161473/ΓΔ4 - 10.12.2021.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  • Δίνεται η δυνατότητα λήψης των διαθέσιμων ψηφιακών αρχείων πατώντας την αντίστοιχη ένδειξη Λήψη αρχείου στη στήλη «ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ».

Πατήστε για εξαγωγή της λίστας σε αρχείο  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Κώφωση-Βαρηκοϊα 40-0005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α & Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   Λήψη αρχείου
Κώφωση-Βαρηκοϊα 40-0006 ΒΛΕΠΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   Λήψη αρχείου
Κώφωση-Βαρηκοϊα 40-0095 ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Α & Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   Λήψη αρχείου
Κώφωση-Βαρηκοϊα 40-0096 ΓΛΩΣΣΑ Α & Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   Λήψη αρχείου
Κώφωση-Βαρηκοϊα 40-0097 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α & Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   Λήψη αρχείου
Κώφωση-Βαρηκοϊα 40-0098 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α & Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   Λήψη αρχείου
Κώφωση-Βαρηκοϊα 40-0100 ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Γ & Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   Λήψη αρχείου
Κώφωση-Βαρηκοϊα 40-0101 ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   Λήψη αρχείου
Κώφωση-Βαρηκοϊα 40-0102 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   Λήψη αρχείου
Κώφωση-Βαρηκοϊα 40-0103 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   Λήψη αρχείου
Κώφωση-Βαρηκοϊα 40-0104 ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   Λήψη αρχείου
Κώφωση-Βαρηκοϊα 40-0105 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   Λήψη αρχείου
Κώφωση-Βαρηκοϊα 40-0106 ΓΛΩΣΣΑ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   Λήψη αρχείου
Κώφωση-Βαρηκοϊα 40-0107 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   Λήψη αρχείου
Κώφωση-Βαρηκοϊα 40-0108 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   Λήψη αρχείου
Κώφωση-Βαρηκοϊα 40-0109 ΙΣΤΟΡΙΑ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   Λήψη αρχείου
Κώφωση-Βαρηκοϊα 40-0110 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   Λήψη αρχείου
Easy to read 40-0008 ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ)    
Easy to read 40-0009 ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)    
Easy to read 40-0010 ΓΛΩΣΣΑ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ και ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)    
Easy to read 40-0012 ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Α & Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ)    
Easy to read 40-0014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ)    
Easy to read 40-0015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)    
Easy to read 40-0016 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ και ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)    
Easy to read 40-0018 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α & Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ) (ΤΕΥΧΟΣ Α')    
Easy to read 40-0019 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α & Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ) (ΤΕΥΧΟΣ Β')    
Easy to read 40-0020 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α & Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α' ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)    
Easy to read 40-0021 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α & Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (ΤΕΥΧΟΣ Β' ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)    
Easy to read 40-0035 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΤΟΜΟΣ Α'    
Easy to read 40-0036 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΤΟΜΟΣ Β'    
Easy to read 40-0037 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΤΟΜΟΣ Γ'    
Easy to read 40-0114 ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (EASY TO READ) (ΤΕΥΧΟΣ Α')    
Easy to read 40-0115 ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (EASY TO READ) (ΤΕΥΧΟΣ Β')    
Easy to read 40-0116 ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (EASY TO READ) (ΤΕΥΧΟΣ Γ')    
Easy to read 40-0117 ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Γ & Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (EASY TO READ)    
Easy to read 40-0118 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (EASY TO READ)    
Easy to read 40-0119 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (EASY TO READ)    
Easy to read 40-0120 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (EASY TO READ)    
Easy to read 40-0121 ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (EASY TO READ)    
Easy to read 40-0123 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (EASY TO READ)    
Easy to read 40-0111 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α & Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   Λήψη αρχείου
Easy to read 40-0112 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Α & Β ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   Λήψη αρχείου
Αυτισμός 40-0023 ΤΟ ΔΕΛΦΙΝΙ - ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ)    
Αυτισμός 40-0029 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΤΑΞΗ (ΚΑΘΗΓΗΤΗ)   Λήψη αρχείου
Αυτισμός 40-0113 ΤΟ ΔΕΛΦΙΝΙ - ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ (ΚΑΘΗΓΗΤΗ)   Λήψη αρχείου
ΔΕΠ-Υ 40-0025 ΕΠΙΤΕΛΩ - ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ) (ΚΑΘΗΓΗΤΗ)   Λήψη αρχείου
ΔΕΠ-Υ 40-0030 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΤΑΞΗ (ΚΑΘΗΓΗΤΗ)   Λήψη αρχείου
Κινητική Αναπηρία 40-0027 ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ Α & Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   Λήψη αρχείου
Κινητική Αναπηρία 40-0031 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ (ΚΑΘΗΓΗΤΗ)   Λήψη αρχείου
Γενικά 40-0041 ΛΙΖΕΤ Η ΠΟΛΙΚΗ ΑΡΚΟΥΔΑ    
Γενικά 40-0042 ΤΟ ΔΑΣΟΣ    
Γενικά 40-0043 Η ΒΕΛΟΝΑ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ    
Γενικά 40-0044 ΕΛΕΝ ΚΕΛΕΡ - ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΦΩΣ    
Γενικά 40-0045 Ο ΠΕΡΠΑΤΟΥΛΗΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΤΩΝ ΖΟΥΜ    
Γενικά 40-0046 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ    
Γενικά 40-0047 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΕΙΜΑΙ ΙΔΙΑ ΕΙΜΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ    
Γενικά 40-0048 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΩ ΕΝΑΝ ΔΥΝΑΤΟ ΘΟΡΥΒΟ    
Γενικά 40-0049 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΠΩΣ ΠΛΕΝΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΟΥ    
Γενικά 40-0050 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΠΩΣ ΤΡΩΩ ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ ΜΟΥ    
Γενικά 40-0051 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΠΩΣ ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΤΗΝ ΤΣΑΝΤΑ ΜΟΥ    
Γενικά 40-0052 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΠΗ    
Γενικά 40-0053 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΥΠΟΜΟΝΗ    
Γενικά 40-0054 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΤΙ ΚΑΝΩ ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΩ ΚΑΠΟΙΟΝ ΝΑ ΜΟΥ ΜΙΛΑΕΙ    
Γενικά 40-0055 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΠΩΣ ΧΑΙΡΕΤΑΩ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΑΩ    
Γενικά 40-0056 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ    
Γενικά 40-0057 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΠΟΤΕ ΚΕΡΔΙΖΩ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΧΑΝΩ ΣΕ ΕΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ    
Γενικά 40-0058 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΦΤΙΑΧΝΩ ΠΑΖΛ ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΜΙΑ ΦΙΛΗ ΜΟΥ    
Γενικά 40-0059 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ    
Γενικά 40-0060 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΦΤΑΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ    
Γενικά 40-0061 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ    
Γενικά 40-0062 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΤΟ ΠΑΡΤΥ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ    
Γενικά 40-0063 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΟΙ ΑΠΟΚΡΙΕΣ    
Γενικά 40-0064 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΤΙ ΚΑΝΩ ΚΑΘΕ ΠΡΩΙ ΟΤΑΝ ΦΤΑΝΩ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ    
Γενικά 40-0065 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΚΑΘΟΜΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ    
Γενικά 40-0066 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΑΚΟΥΩ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΟΥ    
Γενικά 40-0067 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΠΩΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΠΛΑΝΟ ΜΟΥ    
Γενικά 40-0068 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΠΩΣ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΣΤΗΝ ΟΥΡΑ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ    
Γενικά 40-0069 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΜΠΩ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΟΛΙΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΤΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ    
Γενικά 40-0070 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΤΙ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΝΙΩΣΩ ΚΑΛΑ    
Γενικά 40-0071 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΤΙ ΚΑΝΩ ΟΤΑΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΝ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΩ    
Γενικά 40-0072 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΤΙ ΚΑΝΩ ΟΤΑΝ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΑΙΞΩ    
Γενικά 40-0073 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟΥ    
Γενικά 40-0074 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ    
Γενικά 40-0075 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - Ο "ΝΤΑΗΣ" ΚΑΙ ΤΟ "ΘΥΜΑ"    
Γενικά 40-0076 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΠΩΣ ΑΝΤΙΔΡΩ ΣΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ    
Γενικά 40-0077 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΜΒΟΛΙΟ    
Γενικά 40-0078 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ    
Γενικά 40-0079 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ    
Γενικά 40-0080 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΕΝΑ ΣΟΒΑΡΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ    
Γενικά 40-0081 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΕΙΣΜΟΣ    
Γενικά 40-0082 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ    
Γενικά 40-0083 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΤΙ ΚΑΝΩ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΥ    
Γενικά 40-0084 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΣΕΙΣΜΟΣ    
Γενικά 40-0085 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΜΙΑΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ    
Γενικά 40-0086 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΟΤΑΝ ΛΕΙΠΕΙ Η ΔΑΣΚΑΛΑ ΜΟΥ    
Γενικά 40-0087 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΛΑΘΗ ΜΟΥ    
Γενικά 40-0088 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΟΥ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΞΑΦΝΙΚΑ    
Γενικά 40-0089 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΤΙ ΚΑΝΩ ΑΝ ΧΑΣΩ ΤΗ ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ    
Γενικά 40-0090 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΤΙ ΚΑΝΩ ΑΝ ΧΑΣΩ ΤΗ ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΣΤΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ    
Γενικά 40-0091 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΤΙ ΚΑΝΩ ΑΝ ΧΑΛΑΣΕΙ ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙ    
Γενικά 40-0122 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ - ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ    
Γενικά 40-0028 ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΚΑΘΗΓΗΤΗ)   Λήψη αρχείου
Γενικά 40-0032 Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΑΘΗΓΗΤΗ)   Λήψη αρχείου
Γενικά 40-0040 ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ (ΚΑΘΗΓΗΤΗ)   Λήψη αρχείου
Γενικά 40-0092 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΝΤΑΣΣΟΥΝ ΤΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ) (ΚΑΘΗΓΗΤΗ)   Λήψη αρχείου
Τύφλωση 40-0033 ΑΓΩΓΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΟΡΑΣΗΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗ)   Λήψη αρχείου
Τύφλωση 40-0034 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΥΦΛΟΚΩΦΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΠΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗ)   Λήψη αρχείου
Τύφλωση 40-0038 ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ BRAILLE (ΚΑΘΗΓΗΤΗ)   Λήψη αρχείου
Τύφλωση 40-0039 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ ΤΗΣ BRAILLE (ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ) (ΚΑΘΗΓΗΤΗ)   Λήψη αρχείου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr