ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 - 2023
Παρακάτω εμφανίζεται ο κατάλογος των διδακτικών βιβλίων για το Δημοτικό σχολικού έτους 2022 - 2023 σύμφωνα με τις ακόλουθες Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 169889 - 27.12.2021, Φ.31/161473/ΓΔ4 - 10.12.2021.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  • Στα βιβλία που υπάρχουν διορθώσεις σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση (σχολικό έτος 2021 - 2022) έχει προστεθεί η ένδειξη «ΑΛΛΑΓΕΣ». Οι αλλαγές εμφανίζονται επιλέγοντας τη σχετική ένδειξη.
  • Στα βιβλία που επαναχρησιμοποιούνται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αρ. πρωτ. 169889 - 27.12.2021 «Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. Φ.31/161473/ΓΔ4/10-12-2021 απόφασης "Διδακτικά βιβλία Γενικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Σχολικά εγχειρίδια Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) και Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) της Α/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2022-2023" - Επαναχρησιμοποιούμενα» έχει προστεθεί η ένδειξη «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ».

Πατήστε για εξαγωγή της λίστας σε αρχείο  
ΤΑΞΗΜΑΘΗΜΑΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α'
------
Δείτε τα διδακτικά βιβλία της τάξης στο Ψηφιακό Σχολείο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ10-0002 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0003 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0004 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
10-0005 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0020 ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0238 ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΛΕΞΙΚΟ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ10-0007 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0008 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0009 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
10-0010 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0011 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0012 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ10-0014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
10-0015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ)10-0231 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
10-0023 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥΣΙΚΗ)10-0017 ΜΟΥΣΙΚΗ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
10-0018 ΜΟΥΣΙΚΗ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ10-0025 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ10-0186 ALPHA ENGLISH (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   
Β'
------
Δείτε τα διδακτικά βιβλία της τάξης στο Ψηφιακό Σχολείο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ10-0030 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0031 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0032 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
10-0033 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0034 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3)   
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ10-0036 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0037 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0038 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
10-0039 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0040 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0041 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ10-0043 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
10-0044 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥΣΙΚΗ)10-0046 ΜΟΥΣΙΚΗ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
10-0047 ΜΟΥΣΙΚΗ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ10-0187 BETA ENGLISH (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   
Γ'
------
Δείτε τα διδακτικά βιβλία της τάξης στο Ψηφιακό Σχολείο
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ10-0227 ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ, ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ10-0048 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0049 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0050 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
10-0051 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0052 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3)   
10-0068 ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ10-0059 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ   
10-0060 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0061 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0062 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0063 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΙΣΤΟΡΙΑ10-0056 ΙΣΤΟΡΙΑ   
10-0057 ΙΣΤΟΡΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ10-0065 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
10-0066 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ)10-0070 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
10-0071 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥΣΙΚΗ)10-0073 ΜΟΥΣΙΚΗ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
10-0074 ΜΟΥΣΙΚΗ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ10-0076 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ10-0188 MAGIC BOOK 2   
10-0189 MAGIC BOOK 2 (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
Δ'
------
Δείτε τα διδακτικά βιβλία της τάξης στο Ψηφιακό Σχολείο
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ10-0228 ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ, ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ10-0202 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0083 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0084 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
10-0085 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0086 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3)   
10-0102 ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ10-0093 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ   
10-0094 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0095 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0096 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0097 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΙΣΤΟΡΙΑ10-0090 ΙΣΤΟΡΙΑ   
10-0091 ΙΣΤΟΡΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ10-0195 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
10-0196 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ10-0232 ΑΓΓΛΙΚΑ   
10-0079 ΑΓΓΛΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
Ε'
------
Δείτε τα διδακτικά βιβλία της τάξης στο Ψηφιακό Σχολείο
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ10-0242 ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ, ΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ10-0110 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0111 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0112 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
10-0113 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0114 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3)   
10-0135 ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ   
10-0138 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Ε΄& ΣΤ΄   
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ10-0209 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0240 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0241 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
10-0212 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΙΣΤΟΡΙΑ10-0118 ΙΣΤΟΡΙΑ   
10-0119 ΙΣΤΟΡΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ10-0239 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ   
10-0108 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0197 ΦΥΣΙΚΑ   
10-0133 ΦΥΣΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ10-0203 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ   
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ)10-0139 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
10-0140 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥΣΙΚΗ)10-0129 ΜΟΥΣΙΚΗ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
10-0130 ΜΟΥΣΙΚΗ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ10-0145 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ10-0233 ΑΓΓΛΙΚΑ   
10-0234 ΑΓΓΛΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΣΤ'
------
Δείτε τα διδακτικά βιβλία της τάξης στο Ψηφιακό Σχολείο
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ10-0230 ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ, ΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ10-0156 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0157 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0158 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
10-0159 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0160 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3)   
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ10-0169 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ   
10-0170 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0171 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0172 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0173 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΙΣΤΟΡΙΑ10-0182 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ   
10-0183 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ10-0236 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ   
10-0237 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0178 ΦΥΣΙΚΑ   
10-0179 ΦΥΣΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ10-0204 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ   
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥΣΙΚΗ)10-0175 ΜΟΥΣΙΚΗ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
10-0176 ΜΟΥΣΙΚΗ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ10-0235 ΑΓΓΛΙΚΑ   
10-0148 ΑΓΓΛΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 - 2023
Παρακάτω εμφανίζεται ο κατάλογος των διδακτικών βιβλίων για το Δημοτικό σχολικού έτους 2022 - 2023 σύμφωνα με τις ακόλουθες Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 169889 - 27.12.2021, Φ.31/161473/ΓΔ4 - 10.12.2021.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  • Στα βιβλία που υπάρχουν διορθώσεις σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση (σχολικό έτος 2021 - 2022) έχει προστεθεί η ένδειξη «ΑΛΛΑΓΕΣ». Οι αλλαγές εμφανίζονται επιλέγοντας τη σχετική ένδειξη.
  • Στα βιβλία που επαναχρησιμοποιούνται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αρ. πρωτ. 169889 - 27.12.2021 «Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. Φ.31/161473/ΓΔ4/10-12-2021 απόφασης "Διδακτικά βιβλία Γενικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Σχολικά εγχειρίδια Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) και Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) της Α/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2022-2023" - Επαναχρησιμοποιούμενα» έχει προστεθεί η ένδειξη «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ».

Πατήστε για εξαγωγή της λίστας σε αρχείο  
ΤΑΞΗΜΑΘΗΜΑΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α'
------
Δείτε τα διδακτικά βιβλία της τάξης στο Ψηφιακό Σχολείο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ10-0002 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0003 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0004 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
10-0005 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0020 ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0238 ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΛΕΞΙΚΟ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ10-0007 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0008 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0009 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
10-0010 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0011 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0012 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ10-0014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
10-0015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ)10-0231 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
10-0023 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥΣΙΚΗ)10-0017 ΜΟΥΣΙΚΗ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
10-0018 ΜΟΥΣΙΚΗ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ10-0025 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ10-0186 ALPHA ENGLISH (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   
Β'
------
Δείτε τα διδακτικά βιβλία της τάξης στο Ψηφιακό Σχολείο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ10-0030 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0031 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0032 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
10-0033 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0034 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3)   
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ10-0036 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0037 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0038 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
10-0039 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0040 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0041 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ10-0043 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
10-0044 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥΣΙΚΗ)10-0046 ΜΟΥΣΙΚΗ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
10-0047 ΜΟΥΣΙΚΗ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ10-0187 BETA ENGLISH (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   
Γ'
------
Δείτε τα διδακτικά βιβλία της τάξης στο Ψηφιακό Σχολείο
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ10-0227 ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ, ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ10-0048 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0049 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0050 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
10-0051 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0052 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3)   
10-0068 ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ10-0059 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ   
10-0060 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0061 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0062 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0063 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΙΣΤΟΡΙΑ10-0056 ΙΣΤΟΡΙΑ   
10-0057 ΙΣΤΟΡΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ10-0065 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
10-0066 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ)10-0070 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
10-0071 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥΣΙΚΗ)10-0073 ΜΟΥΣΙΚΗ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
10-0074 ΜΟΥΣΙΚΗ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ10-0076 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ10-0188 MAGIC BOOK 2   
10-0189 MAGIC BOOK 2 (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
Δ'
------
Δείτε τα διδακτικά βιβλία της τάξης στο Ψηφιακό Σχολείο
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ10-0228 ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ, ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ10-0202 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0083 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0084 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
10-0085 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0086 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3)   
10-0102 ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ10-0093 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ   
10-0094 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0095 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0096 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0097 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΙΣΤΟΡΙΑ10-0090 ΙΣΤΟΡΙΑ   
10-0091 ΙΣΤΟΡΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ10-0195 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
10-0196 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ10-0232 ΑΓΓΛΙΚΑ   
10-0079 ΑΓΓΛΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
Ε'
------
Δείτε τα διδακτικά βιβλία της τάξης στο Ψηφιακό Σχολείο
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ10-0242 ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ, ΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ10-0110 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0111 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0112 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
10-0113 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0114 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3)   
10-0135 ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ   
10-0138 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Ε΄& ΣΤ΄   
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ10-0209 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0240 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0241 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
10-0212 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΙΣΤΟΡΙΑ10-0118 ΙΣΤΟΡΙΑ   
10-0119 ΙΣΤΟΡΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ10-0239 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ   
10-0108 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0197 ΦΥΣΙΚΑ   
10-0133 ΦΥΣΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ10-0203 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ   
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ)10-0139 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
10-0140 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥΣΙΚΗ)10-0129 ΜΟΥΣΙΚΗ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
10-0130 ΜΟΥΣΙΚΗ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ10-0145 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ10-0233 ΑΓΓΛΙΚΑ   
10-0234 ΑΓΓΛΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΣΤ'
------
Δείτε τα διδακτικά βιβλία της τάξης στο Ψηφιακό Σχολείο
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ10-0230 ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ, ΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ10-0156 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0157 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0158 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
10-0159 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0160 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3)   
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ10-0169 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ   
10-0170 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0171 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0172 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0173 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΙΣΤΟΡΙΑ10-0182 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ   
10-0183 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ10-0236 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ   
10-0237 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0178 ΦΥΣΙΚΑ   
10-0179 ΦΥΣΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ10-0204 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ   
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥΣΙΚΗ)10-0175 ΜΟΥΣΙΚΗ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
10-0176 ΜΟΥΣΙΚΗ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ10-0235 ΑΓΓΛΙΚΑ   
10-0148 ΑΓΓΛΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr