ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023 - 2024
Παρακάτω εμφανίζεται ο κατάλογος των διδακτικών βιβλίων για το εσπερινό ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2023 - 2024 σύμφωνα με τις ακόλουθες Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 82641 - 29.12.2023, Φ1/45359/Δ4 - 20.04.2023, 145858/Δ2 - 24.11.2022.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  • Στα βιβλία που υπάρχουν διορθώσεις σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση (σχολικό έτος 2022 - 2023) έχει προστεθεί η ένδειξη «ΑΛΛΑΓΕΣ». Οι αλλαγές εμφανίζονται επιλέγοντας τη σχετική ένδειξη.

Πατήστε για εξαγωγή της λίστας σε αρχείο  
ΤΑΞΗΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΜΑΘΗΜΑΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α ΕΠΑΛ ΕΣΠ'
------
Δείτε τα διδακτικά βιβλία της τάξης στο Ψηφιακό Σχολείο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ24-0562 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ   
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΑΛΓΕΒΡΑ22-0284 ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΛΛΑΓΕΣ 
22-0002 ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)   
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ22-0236 ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (ΤΕΥΧΟΣ Α')   
22-0280 ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (ΤΕΥΧΟΣ Α' ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)   
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΦΥΣΙΚΗ24-0563 ΦΥΣΙΚΗ   
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΧΗΜΕΙΑ22-0276 ΧΗΜΕΙΑ   
22-0272 ΧΗΜΕΙΑ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)   
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ22-0010 ΒΙΟΛΟΓΙΑ   
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ22-0228 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ   
ΙΣΤΟΡΙΑ24-0624 ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ   
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ22-0264 ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ   
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ)24-0002 ΓΕΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Α   
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ22-0226 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ22-0032 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ   
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ24-0149 ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ   
ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ22-0147 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ24-0608 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ (ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)   
24-0631 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ   
ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ24-0236 ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ   
ΑΡΧΕΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ22-0194 ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ   
ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ24-0029 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ   
24-0339 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ   
ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ24-0616 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΥΠΡΟΥ)   
ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ24-0030 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)   
ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ24-0468 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ   
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ24-0001 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ   
Β ΕΠΑΛ ΕΣΠ'
------
Δείτε τα διδακτικά βιβλία της τάξης στο Ψηφιακό Σχολείο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ24-0564 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ   
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΑΛΓΕΒΡΑ22-0207 ΑΛΓΕΒΡΑ   
22-0208 ΑΛΓΕΒΡΑ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)   
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ22-0239 ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (ΤΕΥΧΟΣ Β΄)   
22-0240 ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (ΤΕΥΧΟΣ Β΄ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)   
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΦΥΣΙΚΗ24-0471 ΦΥΣΙΚΗ   
24-0472 ΦΥΣΙΚΗ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)   
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΧΗΜΕΙΑ22-0217 ΧΗΜΕΙΑ   
22-0218 ΧΗΜΕΙΑ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)   
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ22-0265 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ   
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ)24-0622 ΓΕΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Β ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ24-0565 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ   
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ24-0111 EXPLOITING THE EARTH   
ΑΡΧΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ24-0089 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ   
ΑΡΧΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ24-0102 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ   
ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ24-0095 ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ   
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ24-0092 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ   
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ24-0090 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ   
24-0114 ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ   
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ24-0091 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   
ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ24-0097 ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ   
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ24-0206 ENGLISH FOR OFFICE CLERKS   
ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ22-0126 ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ   
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ (LOGISTICS)24-0495 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ   
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ24-0473 ΑΡΧΕΣ MARKETING   
ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ24-0496 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ   
24-0217 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Β   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ24-0198 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ   
24-0199 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   
24-0200 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)   
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΑΣΤΙΚΟ - ΕΜΠΟΡΙΚΟ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ)24-0202 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΑΣΤΙΚΟ) (ΤΕΥΧΟΣ Α')   
24-0203 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΟ) (ΤΕΥΧΟΣ Β')   
24-0467 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ   
24-0522 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (EXCEL)24-0480 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ   
24-0205 ΧΡΗΣΗ Η/Υ (EXCEL)   
ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ24-0617 ΑΓΓΛΙΚΑ   
ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ24-0572 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ   
24-0136 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤ.)   
ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ24-0131 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ι   
24-0128 ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΈΡΓΑ Ι   
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ24-0127 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΚΤΙΡ. ΕΡΓ.   
ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ι24-0129 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ Η/Υ   
24-0130 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕΣΩ Η/Υ   
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ24-0132 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ   
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ24-0148 ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ   
24-0561 ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ   
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝΑΡΧΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ24-0149 ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ   
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ22-0194 ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ   
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ24-0150 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ   
24-0427 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Ι   
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ24-0151 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ   
24-0163 ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ Η/Υ   
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ24-0167 ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ   
24-0160 ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ   
24-0175 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ   
22-0135 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ   
24-0431 ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ ΙΙ   
24-0425 ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ Ι   
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ24-0192 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ   
24-0193 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΙΙ   
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ24-0428 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΩΝ (ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ)   
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ24-0170 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙ   
24-0159 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ - ΓΡΑΦ. ΤΕΧΝΕΣ   
24-0151 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ   
24-0154 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ι   
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ24-0513 ESP COURSEBOOK ELECTRICITY   
ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ24-0320 ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΜΕΡΟΣ Α' ΘΕΩΡΙΑ)   
24-0302 ΓΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (ΜΕΡΟΣ Α' ΘΕΩΡΙΑ)   
24-0303 ΓΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (ΜΕΡΟΣ Β' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)   
24-0311 ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (ΜΕΡΟΣ Α' ΘΕΩΡΙΑ)   
24-0312 ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (ΜΕΡΟΣ Β' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)   
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ24-0333 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ)   
24-0340 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ (ΤΟΜΟΣ Α')   
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ24-0328 ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ (ΜΕΡΟΣ Β' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)   
24-0318 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ   
24-0310 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ   
24-0304 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ   
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ24-0334 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α   
24-0337 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ   
24-0338 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΗΛ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ)   
24-0348 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΗΛ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ   
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ (ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ)24-0331 ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ   
24-0332 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ   
24-0307 ΚΥΚΛ. ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛ/ΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΜΕΡΟΣ Α' ΘΕΩΡΙΑ)   
24-0308 ΚΥΚΛ. ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛ/ΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΜΕΡΟΣ Β' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)   
24-0082 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ   
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ24-0376 COURSEBOOK FOR MECHANICAL ENGINEERING TECHNICIANS   
ΒΑΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ24-0333 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ)   
24-0082 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ   
24-0030 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)   
24-0029 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ   
ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ24-0026 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ   
24-0027 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)   
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ24-0468 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ   
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ24-0031 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ – ΣΧΕΔΙΟ   
24-0045 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ   
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ24-0032 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ   
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ24-0618 ΑΓΓΛΙΚΑ   
ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ24-0615 ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ   
ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ24-0552 ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ24-0553 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ   
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ24-0555 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ   
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ24-0557 ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ   
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ24-0551 ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ   
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ24-0620 ΑΓΓΛΙΚΑ   
ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι24-0573 ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ   
ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ24-0546 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ   
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΜΕΑ24-0574 ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ   
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ24-0226 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ   
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ24-0591 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ   
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι24-0271 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ   
24-0273 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ   
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Ι24-0407 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Ι   
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ι24-0256 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ   
24-0253 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ   
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ι24-0260 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ   
24-0264 ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ   
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι24-0224 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι   
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι24-0225 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ - Α   
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΑ Ι24-0238 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ Ι   
24-0633 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΈΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ)   
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ Ι24-0542 ΜΑΚΙΓΙΑΖ Ι   
24-0582 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ   
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι24-0550 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι & ΙΙ   
ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ24-0364 ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ (ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)   
ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΟΙΟΥ24-0598 ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)   
ΑΞΙΟΠΛΟΙΑ24-0639 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)   
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ24-0593 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΟΥ (ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)   
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ Ι24-0332 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ   
24-0030 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)   
ΝΑΥΠΗΓΙΑ - ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ - ΠΡΟΩΣΗ24-0354 ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ   
24-0384 ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ (ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)   
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ24-0612 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)   
24-0018 ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ   
ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ Ι - ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ24-0355 ΝΑΥΤΙΛΙΑ (ΤΟΜΟΣ Α' ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)   
24-0363 ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ   
ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Ι24-0594 ΙΜΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)   
24-0595 MARITIME ENGLISH (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)   
24-0596 MARITIME ENGLISH (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)   
ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ24-0383 ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Ι (ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)   
24-0378 ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΕΣ (ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)   
24-0371 ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ (ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)   
24-0032 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ   
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ24-0640 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)   
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ24-0029 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ   
Γ ΕΠΑΛ ΕΣΠ'
------
Δείτε τα διδακτικά βιβλία της τάξης στο Ψηφιακό Σχολείο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ24-0560 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΑΛΓΕΒΡΑ22-0088 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ   
22-0089 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)   
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ24-0600 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ   
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΦΥΣΙΚΗ24-0009 ΦΥΣΙΚΗ (ΕΠΑΛ)   
24-0010 ΦΥΣΙΚΗ (ΕΠΑΛ) (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)   
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΑΡΔΕΥΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ24-0445 ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ   
ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ24-0525 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ   
24-0116 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ - ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ24-0448 ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ   
24-0455 ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ   
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ24-0096 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   
ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ24-0099 ΑΝΘΟΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ   
24-0514 ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ   
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ24-0098 ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ24-0116 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
24-0525 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ   
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ24-0474 ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ   
ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ24-0515 ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΙΙ   
24-0524 ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ι   
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ-ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ24-0477 ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ - ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ   
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ24-0096 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ24-0483 ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ   
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ ΦΥΤΑ24-0099 ΑΝΘΟΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ   
ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ24-0116 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
24-0525 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ   
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ24-0105 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ   
24-0106 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)   
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ24-0096 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ24-0109 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ   
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ24-0110 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ   
24-0107 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ - ΓΕΩΠΟΝ.   
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ24-0525 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ   
24-0116 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ24-0122 ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ24-0126 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ24-0123 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ24-0124 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ24-0096 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ22-0128 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)   
22-0127 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ   
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ24-0208 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ   
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ24-0209 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ   
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ24-0210 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ   
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ24-0630 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ   
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ24-0523 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ   
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ22-0127 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ   
22-0128 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)   
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ24-0208 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ   
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ (LOGISTICS)24-0544 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ   
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ24-0210 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ   
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ24-0502 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ   
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ24-0532 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ22-0127 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ   
22-0128 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)   
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ24-0208 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ   
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ)24-0494 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ   
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ24-0209 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ   
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ24-0221 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ MARKETING   
24-0104 ΕΜΠΟΡΙΑ (MARKETING) ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ24-0210 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ   
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ24-0630 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ   
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ24-0215 ENGLISH FOR THE HOTEL AND TOURIST TRADE   
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ22-0128 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)   
22-0127 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ   
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ24-0208 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ   
ΓΑΛΛΙΚΑ24-0628 ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ   
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ24-0621 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ   
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ24-0632 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ   
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ24-0218 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ   
24-0219 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)   
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ24-0220 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ   
ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ24-0142 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΜΠΛΟΚ (ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)   
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ24-0623 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ   
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ24-0134 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ   
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ24-0135 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ   
24-0133 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ   
ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΙΙ24-0144 Ο Η/Υ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ   
ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ24-0147 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ -ΜΠΛΟΚ (ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)   
24-0139 ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ   
24-0547 ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)   
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ24-0619 ΑΓΓΛΙΚΑ   
ΓΡΑΜΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ24-0155 ΓΡΑΜΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ   
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ24-0157 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΙ   
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΧΡΩΜΑ24-0158 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΧΡΩΜΑ   
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ24-0161 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ   
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ24-0174 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΝΤ. ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝ.   
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ24-0619 ΑΓΓΛΙΚΑ   
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ24-0162 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ   
24-0169 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ   
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ - ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΜΑΚΕΤΑ24-0166 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ – ΜΑΚΕΤΑ   
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΧΡΩΜΑ24-0158 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΧΡΩΜΑ   
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ24-0174 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΝΤ. ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝ.   
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣΣΧΕΔΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ24-0182 ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ   
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ24-0174 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΝΤ. ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝ.   
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ24-0619 ΑΓΓΛΙΚΑ   
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ24-0171 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   
ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ24-0173 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α')   
24-0176 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΤΕΥΧΟΣ Β')   
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ24-0175 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ   
ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ24-0172 ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ   
24-0587 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ   
24-0588 ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ   
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ24-0174 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΝΤ. ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝ.   
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑΣ - ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ24-0158 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΧΡΩΜΑ   
ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΠΛΟΥ - ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ24-0189 ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ   
24-0190 ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ   
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ - ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ24-0194 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ - ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ   
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ24-0174 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΝΤ. ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝ.   
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ24-0433 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ   
24-0434 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ - ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)   
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ24-0429 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ   
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΟΠΗΣ (ΠΑΤΡΟΝ) Ι24-0430 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΟΠΗΣ (ΠΑΤΡΟΝ) Ι   
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΟΠΗΣ (ΠΑΤΡΟΝ) ΙΙ24-0438 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΟΠΗΣ (ΠΑΤΡΟΝ) ΙΙ   
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ24-0174 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΝΤ. ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝ.   
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ24-0440 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ - ΥΦΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ   
24-0437 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ   
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ24-0614 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ   
24-0578 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ)   
24-0604 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)   
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ24-0324 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)   
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ24-0329 ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ (ΜΕΡΟΣ Α' ΘΕΩΡΙΑ)   
24-0330 ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ (ΜΕΡΟΣ Β' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)   
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ24-0313 ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (ΜΕΡΟΣ Α' ΘΕΩΡΙΑ)   
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ24-0316 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΕΡΟΣ Α' ΘΕΩΡΙΑ)   
24-0317 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΕΡΟΣ Β' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)   
24-0320 ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΜΕΡΟΣ Α' ΘΕΩΡΙΑ)   
24-0321 ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΜΕΡΟΣ Β' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)   
24-0530 ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ   
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ24-0529 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ24-0322 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ   
24-0323 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   
24-0314 ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (ΜΕΡΟΣ Β' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)   
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ24-0346 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ (ΤΟΜΟΣ Β')   
24-0341 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)   
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ24-0344 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Β   
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ24-0345 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ   
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΙ24-0342 ΕΙΔΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α')   
24-0343 ΕΙΔΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ Β')   
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ- ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ24-0083 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ   
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ24-0076 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ   
24-0046 ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι (ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ)   
24-0047 ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ)   
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ24-0041 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ   
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ- ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ24-0057 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Ι (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)   
24-0060 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ Ι (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)   
24-0084 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Ι   
24-0087 ΨΥΞΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ   
24-0085 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ Ι   
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ24-0039 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡ. ΘΕΡΜ.   
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ24-0041 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ   
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ24-0034 ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ   
24-0042 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡ. ΘΕΡΜ.   
ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ24-0035 ΣΧΕΔΙΟ   
ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ24-0036 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ   
24-0037 ΎΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ   
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ24-0084 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Ι   
24-0057 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Ι (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)   
24-0058 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ   
24-0059 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)   
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ24-0065 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΨΥΚΤ. ΕΓΚΑΤ. Α   
24-0066 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΨΥΚΤ. ΕΓΚΑΤ. Β   
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)24-0085 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ Ι   
24-0060 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ Ι (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)   
24-0061 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΙΙ   
24-0062 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΙΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)   
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ- ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ24-0087 ΨΥΞΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ   
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ24-0063 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ – ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ   
24-0064 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ – ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)   
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ24-0068 ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ   
24-0022 ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Ι   
ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)24-0023 ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Ι (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)   
24-0069 ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)   
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ24-0070 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΙΙ   
24-0071 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΙΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)   
24-0024 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ι   
24-0025 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ι (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)   
24-0019 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ & ΣΧΕΔΙΟ ΗΛ. ΣΥΣΤ.   
24-0020 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ & ΣΧΕΔΙΟ ΗΛ. ΣΥΣΤ. (ΤΕΤΡΑΔΙΟ)   
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΝ24-0072 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ   
24-0073 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΝ   
24-0074 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)   
24-0067 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜ. ΑΥΤΟΚΙΝ. (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)   
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ24-0567 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΦΑ)   
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ24-0080 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Ι   
ΚΙΝΗΤΗΤΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ/ ΚΙΝΗΤΗΤΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)24-0081 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΙΙ   
24-0079 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Ι   
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ24-0606 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΦΑ)   
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ24-0604 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)   
24-0578 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ)   
24-0614 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ   
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ24-0535 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ   
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ24-0536 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ   
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ24-0603 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)   
24-0601 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ   
24-0602 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ24-0554 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ24-0558 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ   
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/ΥΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ24-0604 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)   
24-0578 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ)   
24-0614 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ   
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ24-0556 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ   
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ24-0559 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ   
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ24-0536 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ   
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ24-0603 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)   
24-0602 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
24-0601 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ   
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ24-0538 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ   
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ24-0629 ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ)   
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ24-0225 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ - Α   
24-0231 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ - Β   
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ24-0229 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ   
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ24-0232 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ   
ΥΓΙΕΙΝΗ24-0636 ΥΓΙΕΙΝΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ   
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ24-0234 ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ   
24-0235 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ   
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ24-0245 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ – ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Ι   
24-0246 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ – ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΙΙ   
ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ24-0629 ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ)   
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ24-0247 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ   
ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ24-0248 ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι   
24-0249 ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ   
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ24-0250 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ   
ΥΓΙΕΙΝΗ24-0636 ΥΓΙΕΙΝΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ   
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΑΓΩΓΗ ΒΡΕΦΟΥΣ ΚΑΙ ΝΗΠΙΟΥ24-0223 ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΑ   
24-0252 ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ   
ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ24-0629 ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ)   
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΙΙ24-0253 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ   
24-0256 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ   
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ24-0255 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ   
ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ24-0258 ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ   
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ24-0259 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ & ΜΟΡΦΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ   
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ24-0254 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ   
ΥΓΙΕΙΝΗ24-0636 ΥΓΙΕΙΝΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ   
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ24-0629 ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ)   
ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ24-0262 ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ - ΥΓ. - ΠΡΟΝ.   
ΜΑΛΑΞΗ24-0263 ΜΑΛΑΞΗ Ι   
24-0267 ΜΑΛΑΞΗ ΙΙ   
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ24-0268 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ   
ΥΓΙΕΙΝΗ24-0636 ΥΓΙΕΙΝΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ   
ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ24-0265 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ   
24-0266 ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΙ   
24-0261 ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ι   
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ24-0269 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ   
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ24-0635 Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΟΝΙΣΕΛ)   
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ24-0242 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ - ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ   
ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ24-0629 ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ)   
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ24-0633 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΈΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ)   
24-0238 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ Ι   
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΥΛΙΚΑ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ24-0241 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ   
24-0240 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ   
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ24-0244 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ   
ΥΓΙΕΙΝΗ24-0636 ΥΓΙΕΙΝΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ   
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΑΚΤΙΝΟΑΝΑΤΟΜΙΚΗ24-0274 ΑΚΤΙΝΟΑΝΑΤΟΜΙΚΗ   
ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ24-0270 ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   
ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ24-0271 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ   
24-0273 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ   
24-0276 ΘΕΩΡΙΑ ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ   
ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ24-0629 ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ)   
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ24-0275 ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ   
ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ24-0277 ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ   
ΥΓΙΕΙΝΗ24-0636 ΥΓΙΕΙΝΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ   
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ24-0629 ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ)   
ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ24-0280 ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ   
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ24-0278 ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑ   
ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΒΙΒΛΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ24-0638 ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΒΙΒΛΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΥΓΙΕΙΝΗ24-0636 ΥΓΙΕΙΝΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ   
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ24-0550 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι & ΙΙ   
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ - ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ24-0279 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ   
24-0281 ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ   
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣSPA ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ24-0583 ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ   
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΚΡΩΝ - ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗ24-0585 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΚΡΩΝ - ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗ   
ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ24-0629 ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ)   
ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ24-0408 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ   
24-0280 ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ   
ΜΑΚΙΓΙΑΖ24-0542 ΜΑΚΙΓΙΑΖ Ι   
24-0584 ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΙΙ   
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΙΙ24-0582 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ   
ΥΓΙΕΙΝΗ24-0636 ΥΓΙΕΙΝΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ   
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ24-0629 ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ)   
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΙΙ24-0407 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Ι   
24-0411 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΙΙ   
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ24-0408 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ   
ΥΓΙΕΙΝΗ24-0636 ΥΓΙΕΙΝΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ   
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΟΜΗΣ ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ-ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ24-0410 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΟΜΗΣ & ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ - ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ   
24-0417 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ   
ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν.ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ24-0634 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ (ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)   
Ν.Η.Ο. - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ24-0456 ΝΑΥΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)   
24-0352 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ   
ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ ΙΙ24-0365 ΝΑΥΤΙΛΙΑ (ΤΟΜΟΣ Β' ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)   
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ24-0610 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)   
24-0609 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)   
ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ24-0457 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ. ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ ARPA (ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)   
ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ν.ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ24-0062 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΙΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)   
24-0061 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΙΙ   
24-0611 ΑΝΤΛΙΕΣ (ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)   
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ24-0381 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ (ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)   
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΟΥ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ24-0050 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ Η/Υ   
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ24-0609 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)   
24-0610 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)   

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023 - 2024
Παρακάτω εμφανίζεται ο κατάλογος των διδακτικών βιβλίων για το εσπερινό ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2023 - 2024 σύμφωνα με τις ακόλουθες Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 82641 - 29.12.2023, Φ1/45359/Δ4 - 20.04.2023, 145858/Δ2 - 24.11.2022.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  • Στα βιβλία που υπάρχουν διορθώσεις σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση (σχολικό έτος 2022 - 2023) έχει προστεθεί η ένδειξη «ΑΛΛΑΓΕΣ». Οι αλλαγές εμφανίζονται επιλέγοντας τη σχετική ένδειξη.

Πατήστε για εξαγωγή της λίστας σε αρχείο  
ΤΑΞΗΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΜΑΘΗΜΑΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α ΕΠΑΛ ΕΣΠ'
------
Δείτε τα διδακτικά βιβλία της τάξης στο Ψηφιακό Σχολείο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ24-0562 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ   
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΑΛΓΕΒΡΑ22-0284 ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΛΛΑΓΕΣ 
22-0002 ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)   
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ22-0236 ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (ΤΕΥΧΟΣ Α')   
22-0280 ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (ΤΕΥΧΟΣ Α' ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)   
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΦΥΣΙΚΗ24-0563 ΦΥΣΙΚΗ   
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΧΗΜΕΙΑ22-0276 ΧΗΜΕΙΑ   
22-0272 ΧΗΜΕΙΑ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)   
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ22-0010 ΒΙΟΛΟΓΙΑ   
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ22-0228 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ   
ΙΣΤΟΡΙΑ24-0624 ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ   
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ22-0264 ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ   
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ)24-0002 ΓΕΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Α   
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ22-0226 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ22-0032 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ   
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ24-0149 ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ   
ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ22-0147 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ24-0608 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ (ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)   
24-0631 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ   
ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ24-0236 ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ   
ΑΡΧΕΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ22-0194 ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ   
ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ24-0029 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ   
24-0339 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ   
ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ24-0616 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΥΠΡΟΥ)   
ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ24-0030 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)   
ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ24-0468 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ   
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ24-0001 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ   
Β ΕΠΑΛ ΕΣΠ'
------
Δείτε τα διδακτικά βιβλία της τάξης στο Ψηφιακό Σχολείο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ24-0564 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ   
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΑΛΓΕΒΡΑ22-0207 ΑΛΓΕΒΡΑ   
22-0208 ΑΛΓΕΒΡΑ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)   
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ22-0239 ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (ΤΕΥΧΟΣ Β΄)   
22-0240 ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (ΤΕΥΧΟΣ Β΄ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)   
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΦΥΣΙΚΗ24-0471 ΦΥΣΙΚΗ   
24-0472 ΦΥΣΙΚΗ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)   
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΧΗΜΕΙΑ22-0217 ΧΗΜΕΙΑ   
22-0218 ΧΗΜΕΙΑ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)   
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ22-0265 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ   
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ)24-0622 ΓΕΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Β ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ24-0565 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ   
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ24-0111 EXPLOITING THE EARTH   
ΑΡΧΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ24-0089 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ   
ΑΡΧΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ24-0102 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ   
ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ24-0095 ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ   
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ24-0092 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ   
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ24-0090 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ   
24-0114 ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ   
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ24-0091 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   
ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ24-0097 ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ   
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ24-0206 ENGLISH FOR OFFICE CLERKS   
ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ22-0126 ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ   
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ (LOGISTICS)24-0495 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ   
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ24-0473 ΑΡΧΕΣ MARKETING   
ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ24-0496 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ   
24-0217 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Β   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ24-0198 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ   
24-0199 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   
24-0200 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)   
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΑΣΤΙΚΟ - ΕΜΠΟΡΙΚΟ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ)24-0202 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΑΣΤΙΚΟ) (ΤΕΥΧΟΣ Α')   
24-0203 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΟ) (ΤΕΥΧΟΣ Β')   
24-0467 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ   
24-0522 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (EXCEL)24-0480 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ   
24-0205 ΧΡΗΣΗ Η/Υ (EXCEL)   
ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ24-0617 ΑΓΓΛΙΚΑ   
ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ24-0572 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ   
24-0136 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤ.)   
ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ24-0131 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ι   
24-0128 ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΈΡΓΑ Ι   
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ24-0127 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΚΤΙΡ. ΕΡΓ.   
ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ι24-0129 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ Η/Υ   
24-0130 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕΣΩ Η/Υ   
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ24-0132 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ   
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ24-0148 ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ   
24-0561 ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ   
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝΑΡΧΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ24-0149 ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ   
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ22-0194 ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ   
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ24-0150 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ   
24-0427 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Ι   
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ24-0151 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ   
24-0163 ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ Η/Υ   
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ24-0167 ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ   
24-0160 ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ   
24-0175 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ   
22-0135 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ   
24-0431 ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ ΙΙ   
24-0425 ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ Ι   
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ24-0192 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ   
24-0193 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΙΙ   
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ24-0428 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΩΝ (ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ)   
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ24-0170 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙ   
24-0159 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ - ΓΡΑΦ. ΤΕΧΝΕΣ   
24-0151 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ   
24-0154 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ι   
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ24-0513 ESP COURSEBOOK ELECTRICITY   
ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ24-0320 ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΜΕΡΟΣ Α' ΘΕΩΡΙΑ)   
24-0302 ΓΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (ΜΕΡΟΣ Α' ΘΕΩΡΙΑ)   
24-0303 ΓΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (ΜΕΡΟΣ Β' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)   
24-0311 ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (ΜΕΡΟΣ Α' ΘΕΩΡΙΑ)   
24-0312 ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (ΜΕΡΟΣ Β' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)   
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ24-0333 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ)   
24-0340 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ (ΤΟΜΟΣ Α')   
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ24-0328 ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ (ΜΕΡΟΣ Β' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)   
24-0318 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ   
24-0310 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ   
24-0304 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ   
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ24-0334 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α   
24-0337 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ   
24-0338 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΗΛ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ)   
24-0348 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΗΛ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ   
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ (ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ)24-0331 ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ   
24-0332 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ   
24-0307 ΚΥΚΛ. ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛ/ΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΜΕΡΟΣ Α' ΘΕΩΡΙΑ)   
24-0308 ΚΥΚΛ. ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛ/ΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΜΕΡΟΣ Β' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)   
24-0082 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ   
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ24-0376 COURSEBOOK FOR MECHANICAL ENGINEERING TECHNICIANS   
ΒΑΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ24-0333 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ)   
24-0082 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ   
24-0030 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)   
24-0029 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ   
ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ24-0026 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ   
24-0027 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)   
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ24-0468 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ   
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ24-0031 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ – ΣΧΕΔΙΟ   
24-0045 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ   
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ24-0032 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ   
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ24-0618 ΑΓΓΛΙΚΑ   
ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ24-0615 ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ   
ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ24-0552 ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ24-0553 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ   
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ24-0555 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ   
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ24-0557 ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ   
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ24-0551 ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ   
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ24-0620 ΑΓΓΛΙΚΑ   
ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι24-0573 ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ   
ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ24-0546 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ   
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΜΕΑ24-0574 ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ   
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ24-0226 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ   
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ24-0591 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ   
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι24-0271 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ   
24-0273 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ   
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Ι24-0407 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Ι   
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ι24-0256 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ   
24-0253 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ   
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ι24-0260 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ   
24-0264 ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ   
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι24-0224 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι   
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι24-0225 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ - Α   
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΑ Ι24-0238 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ Ι   
24-0633 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΈΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ)   
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ Ι24-0542 ΜΑΚΙΓΙΑΖ Ι   
24-0582 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ   
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι24-0550 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι & ΙΙ   
ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ24-0364 ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ (ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)   
ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΟΙΟΥ24-0598 ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)   
ΑΞΙΟΠΛΟΙΑ24-0639 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)   
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ24-0593 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΟΥ (ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)   
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ Ι24-0332 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ   
24-0030 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)   
ΝΑΥΠΗΓΙΑ - ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ - ΠΡΟΩΣΗ24-0354 ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ   
24-0384 ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ (ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)   
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ24-0612 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)   
24-0018 ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ   
ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ Ι - ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ24-0355 ΝΑΥΤΙΛΙΑ (ΤΟΜΟΣ Α' ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)   
24-0363 ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ   
ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Ι24-0594 ΙΜΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)   
24-0595 MARITIME ENGLISH (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)   
24-0596 MARITIME ENGLISH (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)   
ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ24-0383 ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Ι (ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)   
24-0378 ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΕΣ (ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)   
24-0371 ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ (ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)   
24-0032 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ   
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ24-0640 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)   
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ24-0029 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ   
Γ ΕΠΑΛ ΕΣΠ'
------
Δείτε τα διδακτικά βιβλία της τάξης στο Ψηφιακό Σχολείο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ24-0560 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΑΛΓΕΒΡΑ22-0088 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ   
22-0089 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)   
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ24-0600 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ   
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΦΥΣΙΚΗ24-0009 ΦΥΣΙΚΗ (ΕΠΑΛ)   
24-0010 ΦΥΣΙΚΗ (ΕΠΑΛ) (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)   
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΑΡΔΕΥΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ24-0445 ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ   
ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ24-0525 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ   
24-0116 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ - ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ24-0448 ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ   
24-0455 ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ   
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ24-0096 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   
ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ24-0099 ΑΝΘΟΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ   
24-0514 ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ   
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ24-0098 ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ24-0116 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
24-0525 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ   
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ24-0474 ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ   
ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ24-0515 ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΙΙ   
24-0524 ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ι   
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ-ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ24-0477 ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ - ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ   
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ24-0096 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ24-0483 ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ   
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ ΦΥΤΑ24-0099 ΑΝΘΟΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ   
ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ24-0116 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
24-0525 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ   
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ24-0105 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ   
24-0106 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)   
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ24-0096 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ24-0109 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ   
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ24-0110 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ   
24-0107 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ - ΓΕΩΠΟΝ.   
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ24-0525 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ   
24-0116 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ24-0122 ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ24-0126 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ24-0123 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ24-0124 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ24-0096 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ22-0128 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)   
22-0127 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ   
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ24-0208 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ   
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ24-0209 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ   
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ24-0210 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ   
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ24-0630 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ   
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ24-0523 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ   
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ22-0127 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ   
22-0128 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)   
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ24-0208 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ   
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ (LOGISTICS)24-0544 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ   
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ24-0210 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ   
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ24-0502 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ   
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ24-0532 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ22-0127 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ   
22-0128 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)   
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ24-0208 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ   
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ)24-0494 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ   
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ24-0209 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ   
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ24-0221 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ MARKETING   
24-0104 ΕΜΠΟΡΙΑ (MARKETING) ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ24-0210 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ   
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ24-0630 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ   
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ24-0215 ENGLISH FOR THE HOTEL AND TOURIST TRADE   
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ22-0128 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)   
22-0127 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ   
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ24-0208 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ   
ΓΑΛΛΙΚΑ24-0628 ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ   
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ24-0621 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ   
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ24-0632 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ   
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ24-0218 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ   
24-0219 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)   
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ24-0220 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ   
ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ24-0142 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΜΠΛΟΚ (ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)   
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ24-0623 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ   
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ24-0134 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ   
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ24-0135 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ   
24-0133 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ   
ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΙΙ24-0144 Ο Η/Υ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ   
ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ24-0147 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ -ΜΠΛΟΚ (ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)   
24-0139 ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ   
24-0547 ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)   
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ24-0619 ΑΓΓΛΙΚΑ   
ΓΡΑΜΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ24-0155 ΓΡΑΜΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ   
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ24-0157 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΙ   
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΧΡΩΜΑ24-0158 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΧΡΩΜΑ   
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ24-0161 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ   
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ24-0174 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΝΤ. ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝ.   
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ24-0619 ΑΓΓΛΙΚΑ   
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ24-0162 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ   
24-0169 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ   
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ - ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΜΑΚΕΤΑ24-0166 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ – ΜΑΚΕΤΑ   
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΧΡΩΜΑ24-0158 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΧΡΩΜΑ   
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ24-0174 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΝΤ. ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝ.   
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣΣΧΕΔΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ24-0182 ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ   
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ24-0174 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΝΤ. ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝ.   
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ24-0619 ΑΓΓΛΙΚΑ   
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ24-0171 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   
ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ24-0173 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α')   
24-0176 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΤΕΥΧΟΣ Β')   
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ24-0175 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ   
ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ24-0172 ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ   
24-0587 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ   
24-0588 ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ   
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ24-0174 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΝΤ. ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝ.   
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑΣ - ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ24-0158 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΧΡΩΜΑ   
ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΠΛΟΥ - ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ24-0189 ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ   
24-0190 ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ   
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ - ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ24-0194 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ - ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ   
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ24-0174 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΝΤ. ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝ.   
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ24-0433 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ   
24-0434 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ - ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)   
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ24-0429 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ   
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΟΠΗΣ (ΠΑΤΡΟΝ) Ι24-0430 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΟΠΗΣ (ΠΑΤΡΟΝ) Ι   
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΟΠΗΣ (ΠΑΤΡΟΝ) ΙΙ24-0438 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΟΠΗΣ (ΠΑΤΡΟΝ) ΙΙ   
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ24-0174 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΝΤ. ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝ.   
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ24-0440 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ - ΥΦΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ   
24-0437 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ   
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ24-0614 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ   
24-0578 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ)   
24-0604 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)   
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ24-0324 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)   
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ24-0329 ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ (ΜΕΡΟΣ Α' ΘΕΩΡΙΑ)   
24-0330 ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ (ΜΕΡΟΣ Β' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)   
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ24-0313 ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (ΜΕΡΟΣ Α' ΘΕΩΡΙΑ)   
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ24-0316 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΕΡΟΣ Α' ΘΕΩΡΙΑ)   
24-0317 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΕΡΟΣ Β' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)   
24-0320 ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΜΕΡΟΣ Α' ΘΕΩΡΙΑ)   
24-0321 ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΜΕΡΟΣ Β' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)   
24-0530 ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ   
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ24-0529 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ24-0322 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ   
24-0323 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   
24-0314 ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (ΜΕΡΟΣ Β' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)   
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ24-0346 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ (ΤΟΜΟΣ Β')   
24-0341 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)   
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ24-0344 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Β   
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ24-0345 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ   
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΙ24-0342 ΕΙΔΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α')   
24-0343 ΕΙΔΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ Β')   
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ- ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ24-0083 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ   
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ24-0076 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ   
24-0046 ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι (ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ)   
24-0047 ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ)   
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ24-0041 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ   
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ- ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ24-0057 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Ι (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)   
24-0060 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ Ι (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)   
24-0084 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Ι   
24-0087 ΨΥΞΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ   
24-0085 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ Ι   
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ24-0039 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡ. ΘΕΡΜ.   
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ24-0041 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ   
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ24-0034 ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ   
24-0042 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡ. ΘΕΡΜ.   
ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ24-0035 ΣΧΕΔΙΟ   
ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ24-0036 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ   
24-0037 ΎΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ   
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ24-0084 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Ι   
24-0057 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Ι (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)   
24-0058 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ   
24-0059 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)   
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ24-0065 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΨΥΚΤ. ΕΓΚΑΤ. Α   
24-0066 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΨΥΚΤ. ΕΓΚΑΤ. Β   
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)24-0085 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ Ι   
24-0060 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ Ι (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)   
24-0061 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΙΙ   
24-0062 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΙΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)   
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ- ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ24-0087 ΨΥΞΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ   
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ24-0063 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ – ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ   
24-0064 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ – ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)   
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ24-0068 ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ   
24-0022 ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Ι   
ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)24-0023 ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Ι (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)   
24-0069 ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)   
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ24-0070 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΙΙ   
24-0071 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΙΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)   
24-0024 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ι   
24-0025 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ι (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)   
24-0019 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ & ΣΧΕΔΙΟ ΗΛ. ΣΥΣΤ.   
24-0020 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ & ΣΧΕΔΙΟ ΗΛ. ΣΥΣΤ. (ΤΕΤΡΑΔΙΟ)   
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΝ24-0072 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ   
24-0073 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΝ   
24-0074 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)   
24-0067 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜ. ΑΥΤΟΚΙΝ. (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)   
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ24-0567 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΦΑ)   
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ24-0080 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Ι   
ΚΙΝΗΤΗΤΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ/ ΚΙΝΗΤΗΤΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)24-0081 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΙΙ   
24-0079 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Ι   
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ24-0606 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΦΑ)   
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ24-0604 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)   
24-0578 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ)   
24-0614 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ   
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ24-0535 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ   
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ24-0536 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ   
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ24-0603 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)   
24-0601 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ   
24-0602 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ24-0554 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ24-0558 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ   
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/ΥΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ24-0604 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)   
24-0578 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ)   
24-0614 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ   
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ24-0556 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ   
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ24-0559 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ   
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ24-0536 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ   
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ24-0603 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)   
24-0602 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
24-0601 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ   
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ24-0538 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ   
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ24-0629 ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ)   
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ24-0225 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ - Α   
24-0231 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ - Β   
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ24-0229 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ   
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ24-0232 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ   
ΥΓΙΕΙΝΗ24-0636 ΥΓΙΕΙΝΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ   
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ24-0234 ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ   
24-0235 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ   
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ24-0245 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ – ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Ι   
24-0246 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ – ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΙΙ   
ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ24-0629 ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ)   
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ24-0247 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ   
ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ24-0248 ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι   
24-0249 ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ   
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ24-0250 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ   
ΥΓΙΕΙΝΗ24-0636 ΥΓΙΕΙΝΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ   
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΑΓΩΓΗ ΒΡΕΦΟΥΣ ΚΑΙ ΝΗΠΙΟΥ24-0223 ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΑ   
24-0252 ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ   
ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ24-0629 ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ)   
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΙΙ24-0253 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ   
24-0256 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ   
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ24-0255 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ   
ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ24-0258 ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ   
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ24-0259 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ & ΜΟΡΦΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ   
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ24-0254 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ   
ΥΓΙΕΙΝΗ24-0636 ΥΓΙΕΙΝΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ   
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ24-0629 ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ)   
ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ24-0262 ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ - ΥΓ. - ΠΡΟΝ.   
ΜΑΛΑΞΗ24-0263 ΜΑΛΑΞΗ Ι   
24-0267 ΜΑΛΑΞΗ ΙΙ   
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ24-0268 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ   
ΥΓΙΕΙΝΗ24-0636 ΥΓΙΕΙΝΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ   
ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ24-0265 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ   
24-0266 ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΙ   
24-0261 ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ι   
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ24-0269 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ   
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ24-0635 Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΟΝΙΣΕΛ)   
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ24-0242 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ - ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ   
ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ24-0629 ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ)   
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ24-0633 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΈΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ)   
24-0238 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ Ι   
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΥΛΙΚΑ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ24-0241 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ   
24-0240 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ   
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ24-0244 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ   
ΥΓΙΕΙΝΗ24-0636 ΥΓΙΕΙΝΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ   
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΑΚΤΙΝΟΑΝΑΤΟΜΙΚΗ24-0274 ΑΚΤΙΝΟΑΝΑΤΟΜΙΚΗ   
ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ24-0270 ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   
ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ24-0271 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ   
24-0273 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ   
24-0276 ΘΕΩΡΙΑ ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ   
ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ24-0629 ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ)   
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ24-0275 ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ   
ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ24-0277 ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ   
ΥΓΙΕΙΝΗ24-0636 ΥΓΙΕΙΝΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ   
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ24-0629 ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ)   
ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ24-0280 ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ   
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ24-0278 ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑ   
ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΒΙΒΛΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ24-0638 ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΒΙΒΛΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΥΓΙΕΙΝΗ24-0636 ΥΓΙΕΙΝΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ   
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ24-0550 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι & ΙΙ   
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ - ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ24-0279 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ   
24-0281 ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ   
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣSPA ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ24-0583 ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ   
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΚΡΩΝ - ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗ24-0585 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΚΡΩΝ - ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗ   
ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ24-0629 ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ)   
ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ24-0408 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ   
24-0280 ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ   
ΜΑΚΙΓΙΑΖ24-0542 ΜΑΚΙΓΙΑΖ Ι   
24-0584 ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΙΙ   
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΙΙ24-0582 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ   
ΥΓΙΕΙΝΗ24-0636 ΥΓΙΕΙΝΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ   
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ24-0629 ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ)   
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΙΙ24-0407 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Ι   
24-0411 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΙΙ   
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ24-0408 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ   
ΥΓΙΕΙΝΗ24-0636 ΥΓΙΕΙΝΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ   
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΟΜΗΣ ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ-ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ24-0410 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΟΜΗΣ & ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ - ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ   
24-0417 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ   
ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν.ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ24-0634 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ (ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)   
Ν.Η.Ο. - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ24-0456 ΝΑΥΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)   
24-0352 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ   
ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ ΙΙ24-0365 ΝΑΥΤΙΛΙΑ (ΤΟΜΟΣ Β' ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)   
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ24-0610 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)   
24-0609 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)   
ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ24-0457 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ. ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ ARPA (ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)   
ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ν.ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ24-0062 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΙΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)   
24-0061 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΙΙ   
24-0611 ΑΝΤΛΙΕΣ (ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)   
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ24-0381 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ (ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)   
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΟΥ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ24-0050 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ Η/Υ   
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ24-0609 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)   
24-0610 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)   

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr