ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

 10 χρόνια στην υπηρεσία της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Συντελεστές: Κάμερα: Σπύρος Κακολύρης, Μοντάζ: Γιώργος Βλάχος, Γραφιστικά: Γιώργος Βλάχος, Μουσική: Γιάννης Λέφας, Φίλιππος Λέφας,
Κείμενο: Μανωλά Βιολέττα, Συντονισμός: Μανωλά Βιολέττα
 

Η Διεύθυνση Εκδόσεων του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «Διόφαντος», (φορέα υπαγόμενο στο Υπουργείο Παιδείας σύμφωνα με τον νόμο ν.3966/11) οργανώνει, συντονίζει και υλοποιεί από το 2012 τη διαδικασία παραγωγής και διανομής των διδακτικών βιβλίων.

Ετησίως παράγονται και διανέμονται σε 8.500 σχολικές μονάδες της χώρας και 200 μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού, συνολικά 2.000 τίτλοι βιβλίων σε 30.000.000 αντίτυπα.

Σε αυτά τα 10 χρόνια που το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» έχει αναλάβει το σημαντικό αυτό έργο δόθηκε έμφαση στην έγκαιρη και ορθή διανομή των βιβλίων κάθε σχολική χρονιά, καθώς και στην προσπάθεια αύξησης της παραγωγικότητας και μείωσης του κόστους των βιβλίων. Αυτό επιτεύχθηκε εξαιτίας των σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται και του εργονομικού και βιομηχανικού σχεδιασμού των υποδομών μας. Η Διοίκηση και το προσωπικό του ΙΤΥΕ «Διόφαντος» λειτουργούν πάντα με γνώμονα την καθολική πρόσβαση των μαθητών και εκπαιδευτικών στο διδακτικό βιβλίο υποστηρίζοντας έτσι τη λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr