•  Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
  •  Κέντρα Διανομής
  •  Δημόσια Σχολεία
  • Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο
  • Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση Εξωτερικού

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Παρακάτω εμφανίζεται ο κατάλογος των διδακτικών βιβλίων για τα Ημερήσια ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2021-2022 σύμφωνα με τις ακόλουθες Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:

  • Φ1/81162/Δ4 - 07-07-2021
  • Φ1/46622/Δ4 - 22-04-2021
  • Φ1/21769/Δ4 - 24-02-2021

Ο κατάλογος είναι διαμορφωμένος ανά Τάξη, Μάθημα και βιβλίο/βιβλία που αντιστοιχούν στο κάθε μάθημα. Διευκρίνιση: Επιλέγοντας τον τίτλο κάθε τάξης, δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης με το Ψηφιακό Σχολείο, όπου είναι αναρτημένα τα ψηφιακά αρχεία των διδακτικών βιβλίων. 

ΑΛΛΑΓΕΣ: Στα βιβλία που υπάρχουν διορθώσεις σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση (σχολικό έτος 2020-2021) έχει προστεθεί η ένδειξη «Αλλαγές». Οι αλλαγές εμφανίζονται επιλέγοντας τη σχετική ένδειξη.

ΤΑΞΗ Α ΕΠΑΛ'
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
22-0264 ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0624 ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΑΛΓΕΒΡΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
22-0002 ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)  
22-0270 ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
22-0236 ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (ΤΕΥΧΟΣ Α')  
22-0237 ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (ΤΕΥΧΟΣ Α' ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)  
ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0562 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0002 ΓΕΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Α  
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
22-0226 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
22-0228 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
22-0010 ΒΙΟΛΟΓΙΑ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΦΥΣΙΚΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0563 ΦΥΣΙΚΗ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΧΗΜΕΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
22-0272 ΧΗΜΕΙΑ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ) ΑΛΛΑΓΕΣ
22-0276 ΧΗΜΕΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
22-0032 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
22-0029 ΣΕΠ  
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0236 ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
22-0194 ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0029 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  
24-0030 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)  
24-0339 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0468 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ  
24-0616 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΥΠΡΟΥ)  
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0001 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0149 ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
22-0147 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0631 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΞΗ Β ΕΠΑΛ'
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0565 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
22-0265 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΑΛΓΕΒΡΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
22-0207 ΑΛΓΕΒΡΑ  
22-0208 ΑΛΓΕΒΡΑ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)  
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
22-0239 ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (ΤΕΥΧΟΣ Β΄)  
22-0240 ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (ΤΕΥΧΟΣ Β΄ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)  
ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0564 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0622 ΓΕΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Β ΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΦΥΣΙΚΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0471 ΦΥΣΙΚΗ  
24-0472 ΦΥΣΙΚΗ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)  
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΧΗΜΕΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
22-0217 ΧΗΜΕΙΑ  
22-0218 ΧΗΜΕΙΑ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)  
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0111 EXPLOITING THE EARTH  
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0089 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0102 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0095 ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0092 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0090 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  
24-0114 ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0091 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0097 ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0206 ENGLISH FOR OFFICE CLERKS  
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
22-0126 ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ (LOGISTICS)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0495 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0473 ΑΡΧΕΣ MARKETING  
ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0217 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Β  
24-0496 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0198 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  
24-0199 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
24-0200 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)  
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΑΣΤΙΚΟ - ΕΜΠΟΡΙΚΟ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0202 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΑΣΤΙΚΟ) (ΤΕΥΧΟΣ Α')  
24-0203 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΟ) (ΤΕΥΧΟΣ Β')  
24-0467 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
24-0522 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (EXCEL)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0205 ΧΡΗΣΗ Η/Υ (EXCEL)  
24-0480 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ  
ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0617 ΑΓΓΛΙΚΑ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0136 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤ.)  
24-0572 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0128 ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΈΡΓΑ Ι  
24-0131 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ι  
24-0561 ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0127 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΚΤΙΡ. ΕΡΓ.  
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ι
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0129 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ Η/Υ  
24-0130 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕΣΩ Η/Υ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0132 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0148 ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ  
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0149 ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
22-0194 ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0150 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ  
24-0427 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Ι  
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0151 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ  
24-0163 ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ Η/Υ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
22-0135 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ  
24-0160 ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  
24-0167 ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  
24-0175 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  
24-0425 ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ Ι  
24-0431 ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ ΙΙ  
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -> ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0192 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  
24-0193 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΙΙ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0428 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΩΝ (ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ)  
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0151 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ  
24-0154 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ι  
24-0159 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ - ΓΡΑΦ. ΤΕΧΝΕΣ  
24-0170 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙ  
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0513 ESP COURSEBOOK ELECTRICITY  
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0302 ΓΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (ΜΕΡΟΣ Α' ΘΕΩΡΙΑ)  
24-0303 ΓΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (ΜΕΡΟΣ Β' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)  
24-0311 ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (ΜΕΡΟΣ Α' ΘΕΩΡΙΑ)  
24-0312 ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (ΜΕΡΟΣ Β' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)  
24-0320 ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΜΕΡΟΣ Α' ΘΕΩΡΙΑ)  
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0333 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ)  
24-0340 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ (ΤΟΜΟΣ Α')  
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0304 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ  
24-0310 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ  
24-0318 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  
24-0328 ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ (ΜΕΡΟΣ Β' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)  
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0334 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α  
24-0337 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
24-0338 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΗΛ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ)  
24-0348 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΗΛ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ (ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0082 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  
24-0307 ΚΥΚΛ. ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛ/ΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΜΕΡΟΣ Α' ΘΕΩΡΙΑ)  
24-0308 ΚΥΚΛ. ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛ/ΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΜΕΡΟΣ Β' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)  
24-0331 ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ  
24-0332 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ  
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0376 COURSEBOOK FOR MECHANICAL ENGINEERING TECHNICIANS  
ΜΑΘΗΜΑ: ΒΑΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0082 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  
24-0333 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ)  
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0026 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  
24-0027 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)  
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0468 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0031 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ – ΣΧΕΔΙΟ  
24-0045 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0032 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0618 ΑΓΓΛΙΚΑ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0615 ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0552 ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0553 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0555 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0557 ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0551 ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0620 ΑΓΓΛΙΚΑ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0573 ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0546 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0574 ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0226 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0591 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ -> ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0271 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
24-0273 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Ι
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0407 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Ι  
ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ι
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0253 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  
24-0256 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ι
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0260 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  
24-0264 ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0224 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι  
ΜΑΘΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0225 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ - Α  
ΜΑΘΗΜΑ: ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΑ Ι
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0238 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ Ι  
24-0633 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΈΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ)  
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ Ι
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0542 ΜΑΚΙΓΙΑΖ Ι  
24-0582 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0550 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι & ΙΙ  
ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ: ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ - ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ - ΠΡΟΩΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0354 ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0018 ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ Ι - ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0363 ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0032 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
ΤΑΞΗ Γ ΕΠΑΛ'
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0560 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΑΛΓΕΒΡΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
22-0088 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ  
22-0089 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)  
ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0600 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0622 ΓΕΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Β ΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΦΥΣΙΚΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0009 ΦΥΣΙΚΗ (ΕΠΑΛ)  
24-0010 ΦΥΣΙΚΗ (ΕΠΑΛ) (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)  
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΧΗΜΕΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0566 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ  
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0445 ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0116 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
24-0525 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ - ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0448 ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ  
24-0455 ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0096 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0099 ΑΝΘΟΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  
24-0514 ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0098 ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0116 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
24-0525 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0474 ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0515 ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΙΙ  
24-0524 ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ι  
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ-ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0477 ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ - ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0096 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0483 ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ ΦΥΤΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0099 ΑΝΘΟΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0116 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
24-0525 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0105 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ  
24-0106 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)  
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0096 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0109 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0107 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ - ΓΕΩΠΟΝ.  
24-0110 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ  
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0116 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
24-0525 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0122 ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0126 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0123 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0124 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0096 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
22-0127 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  
22-0128 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)  
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0208 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0209 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0210 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0630 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0523 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
22-0127 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  
22-0128 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)  
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0208 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ (LOGISTICS)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0544 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0210 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0502 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0532 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
22-0127 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  
22-0128 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)  
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0208 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0494 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0209 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0104 ΕΜΠΟΡΙΑ (MARKETING) ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
24-0221 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ MARKETING  
ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0210 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0630 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0215 ENGLISH FOR THE HOTEL AND TOURIST TRADE  
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
22-0127 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  
22-0128 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)  
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0208 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0628 ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0621 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0632 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0218 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  
24-0219 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)  
ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0220 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ  
ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0623 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0134 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0133 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  
24-0135 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΙΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0144 Ο Η/Υ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0139 ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Α  
24-0547 ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)  
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0619 ΑΓΓΛΙΚΑ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0155 ΓΡΑΜΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0157 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΙ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΧΡΩΜΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0158 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΧΡΩΜΑ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0161 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0174 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΝΤ. ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝ.  
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0619 ΑΓΓΛΙΚΑ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0162 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  
24-0169 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ - ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΜΑΚΕΤΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0166 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ – ΜΑΚΕΤΑ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΧΡΩΜΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0158 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΧΡΩΜΑ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0174 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΝΤ. ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝ.  
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0182 ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0174 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΝΤ. ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝ.  
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0619 ΑΓΓΛΙΚΑ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0171 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0173 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α')  
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0175 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0176 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΤΕΥΧΟΣ Β')  
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0172 ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ  
24-0587 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ  
24-0588 ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0174 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΝΤ. ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝ.  
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑΣ - ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0158 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΧΡΩΜΑ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΠΛΟΥ - ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0189 ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ  
24-0190 ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ - ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0194 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ - ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0174 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΝΤ. ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝ.  
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0433 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ  
24-0434 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ - ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)  
ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0429 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΟΠΗΣ (ΠΑΤΡΟΝ) - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0430 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΟΠΗΣ (ΠΑΤΡΟΝ) Ι  
24-0438 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΟΠΗΣ (ΠΑΤΡΟΝ) ΙΙ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0174 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΝΤ. ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝ.  
ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0437 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ  
24-0440 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ - ΥΦΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0578 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ)  
24-0604 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)  
24-0614 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0324 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)  
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0329 ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ (ΜΕΡΟΣ Α' ΘΕΩΡΙΑ)  
24-0330 ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ (ΜΕΡΟΣ Β' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)  
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0313 ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (ΜΕΡΟΣ Α' ΘΕΩΡΙΑ)  
24-0314 ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (ΜΕΡΟΣ Β' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)  
ΜΑΘΗΜΑ: ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0317 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΕΡΟΣ Β' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)  
24-0320 ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΜΕΡΟΣ Α' ΘΕΩΡΙΑ)  
24-0321 ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΜΕΡΟΣ Β' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)  
24-0530 ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0529 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0322 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ  
24-0323 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ / ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0316 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΕΡΟΣ Α' ΘΕΩΡΙΑ)  
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0341 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)  
24-0346 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ (ΤΟΜΟΣ Β')  
ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0345 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0342 ΕΙΔΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α')  
24-0343 ΕΙΔΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ Β')  
ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΙ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0344 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Β  
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ- ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0083 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0046 ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι (ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ)  
24-0047 ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ)  
24-0076 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0041 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ- ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0057 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Ι (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)  
24-0060 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ Ι (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)  
24-0084 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Ι  
24-0085 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ Ι  
24-0087 ΨΥΞΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ  
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0039 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡ. ΘΕΡΜ.  
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0041 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0034 ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
24-0042 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡ. ΘΕΡΜ.  
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0035 ΣΧΕΔΙΟ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0036 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
24-0037 ΎΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ  
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0057 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Ι (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)  
24-0058 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ  
24-0059 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)  
24-0084 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Ι  
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0065 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΨΥΚΤ. ΕΓΚΑΤ. Α  
24-0066 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΨΥΚΤ. ΕΓΚΑΤ. Β  
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0060 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ Ι (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)  
24-0061 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΙΙ  
24-0062 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΙΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)  
24-0085 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ Ι  
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ- ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0087 ΨΥΞΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0063 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ – ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ  
24-0064 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ – ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)  
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0022 ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Ι  
24-0068 ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0023 ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Ι (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)  
24-0069 ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)  
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0019 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ & ΣΧΕΔΙΟ ΗΛ. ΣΥΣΤ.  
24-0020 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ & ΣΧΕΔΙΟ ΗΛ. ΣΥΣΤ. (ΤΕΤΡΑΔΙΟ)  
24-0024 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ι  
24-0025 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ι (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)  
24-0070 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΙΙ  
24-0071 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΙΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)  
ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0067 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜ. ΑΥΤΟΚΙΝ. (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)  
24-0072 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  
24-0073 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΝ  
24-0074 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)  
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0567 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΦΑ)  
ΜΑΘΗΜΑ: ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0080 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Ι  
ΜΑΘΗΜΑ: ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0081 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΙΙ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΚΙΝΗΤΗΤΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ/ ΚΙΝΗΤΗΤΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0079 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Ι  
ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0606 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΦΑ)  
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0578 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ)  
24-0604 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)  
ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0614 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0535 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0536 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0602 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)  
24-0603 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)  
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0601 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0554 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0558 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ
ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0578 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ)  
24-0604 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)  
24-0614 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0556 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0559 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0536 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0601 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  
24-0602 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)  
24-0603 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)  
ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0538 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0629 ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ) ΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0225 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ - Α  
24-0231 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ - Β  
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0229 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0232 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0533 ΥΓΙΕΙΝΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0234 ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ  
24-0235 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0245 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ – ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Ι  
24-0246 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ – ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΙΙ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0629 ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ) ΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0247 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0248 ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι  
24-0249 ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0250 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0533 ΥΓΙΕΙΝΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ  
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΩΓΗ ΒΡΕΦΟΥΣ ΚΑΙ ΝΗΠΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0223 ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΑ  
24-0252 ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0629 ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ) ΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΙΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0253 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  
24-0256 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0255 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0258 ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0259 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ & ΜΟΡΦΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0254 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0533 ΥΓΙΕΙΝΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ  
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0629 ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ) ΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0262 ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ - ΥΓ. - ΠΡΟΝ.  
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΛΑΞΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0263 ΜΑΛΑΞΗ Ι  
24-0267 ΜΑΛΑΞΗ ΙΙ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0268 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0533 ΥΓΙΕΙΝΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0261 ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ι  
24-0265 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  
24-0266 ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΙ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0269 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ - ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0242 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ - ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0629 ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ) ΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0238 ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ Ι  
24-0633 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΈΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ)  
ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΥΛΙΚΑ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0240 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  
24-0241 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0244 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0533 ΥΓΙΕΙΝΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ  
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΚΤΙΝΟΑΝΑΤΟΜΙΚΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0274 ΑΚΤΙΝΟΑΝΑΤΟΜΙΚΗ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0270 ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0271 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
24-0273 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
24-0276 ΘΕΩΡΙΑ ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0629 ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ) ΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0275 ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0277 ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0533 ΥΓΙΕΙΝΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ  
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0629 ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ) ΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0280 ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0278 ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΒΙΒΛΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0549 ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΒΙΒΛΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0533 ΥΓΙΕΙΝΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0550 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι & ΙΙ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ - ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0279 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ  
24-0281 ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ  
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ: SPA ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0583 ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΚΡΩΝ - ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0585 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΚΡΩΝ - ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0629 ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ) ΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0280 ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ  
24-0408 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΚΙΓΙΑΖ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0542 ΜΑΚΙΓΙΑΖ Ι  
24-0584 ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΙΙ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΙΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0582 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0533 ΥΓΙΕΙΝΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ  
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0629 ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ) ΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΙΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0407 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Ι  
24-0411 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΙΙ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0408 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0533 ΥΓΙΕΙΝΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΟΜΗΣ ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ-ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0410 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΟΜΗΣ & ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ - ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ  
24-0417 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  
ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν.
ΜΑΘΗΜΑ: Ν.Η.Ο. - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0352 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  
ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ -> ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ν.
ΜΑΘΗΜΑ: ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0061 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΙΙ  
24-0062 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΙΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)  
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΟΥ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
24-0050 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ Η/Υ  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Πρόγραμμα Ανακύκλωσης «Το Χαρτί του Μέλλοντος μας - Ανακύκλωση Χαρτιού στα Σχολεία»

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων - Διόφαντος

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

MySchool