•  Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
  •  Κέντρα Διανομής
  •  Δημόσια Σχολεία
  • Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο
  • Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση Εξωτερικού

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Παρακάτω εμφανίζεται ο κατάλογος των διδακτικών βιβλίων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2020-2021 σύμφωνα με τις ακόλουθες Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:

  • Φ.31/61257/Δ1 - 22-05-2020
  • Φ.31/30040/Δ1 - 28-02-2020
  • Φ.31/204171/Δ1 - 24-12-2019
  • Φ.31/181247/Δ1 - 20-11-2019
  • Φ.31/173348/Δ1 - 06-11-2019

Ο κατάλογος είναι διαμορφωμένος ανά Τάξη, Μάθημα και βιβλίο/βιβλία που αντιστοιχούν στο κάθε μάθημα. Διευκρίνιση: Επιλέγοντας τον τίτλο κάθε τάξης, δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης με το Ψηφιακό Σχολείο, όπου είναι αναρτημένα τα ψηφιακά αρχεία των διδακτικών βιβλίων. 

ΑΛΛΑΓΕΣ: Στα βιβλία που υπάρχουν διορθώσεις σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση (σχολικό έτος 2019-2020) έχει προστεθεί η ένδειξη «Αλλαγές». Οι αλλαγές εμφανίζονται επιλέγοντας τη σχετική ένδειξη.

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ: Στα βιβλία που επαναχρησιμοποιούνται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αρ. πρωτ. Φ.31/30040/Δ1 - 28-02-2020 «Επαναχρησιμοποιούμενα διδακτικά βιβλία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021» έχει προστεθεί η ένδειξη «Επαναχρησιμοποίηση».

ΤΑΞΗ Α'
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0186 ALPHA ENGLISH (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0022 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
10-0023 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥΣΙΚΗ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0017 ΜΟΥΣΙΚΗ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
10-0018 ΜΟΥΣΙΚΗ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0002 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0003 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0004 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
10-0005 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0020 ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0027 ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΛΕΞΙΚΟ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0007 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0008 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0009 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
10-0010 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0011 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0012 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
10-0015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0025 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΑΞΗ Β'
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0187 BETA ENGLISH (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥΣΙΚΗ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0046 ΜΟΥΣΙΚΗ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
10-0047 ΜΟΥΣΙΚΗ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0030 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0031 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0032 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
10-0033 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0034 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0036 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0037 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0038 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
10-0039 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) ΑΛΛΑΓΕΣ 
10-0040 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0041 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0043 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
10-0044 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΤΑΞΗ Γ'
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0188 MAGIC BOOK 2   
10-0189 MAGIC BOOK 2 (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0070 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
10-0071 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥΣΙΚΗ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0073 ΜΟΥΣΙΚΗ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
10-0074 ΜΟΥΣΙΚΗ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0048 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0049 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0050 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
10-0051 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0052 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3)   
10-0068 ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0227 ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ, ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0056 ΙΣΤΟΡΙΑ   
10-0057 ΙΣΤΟΡΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0059 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ   
10-0060 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0061 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0062 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0063 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0065 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
10-0066 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0076 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΑΞΗ Δ'
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0078 ΑΓΓΛΙΚΑ   
10-0079 ΑΓΓΛΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0083 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0084 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
10-0085 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0086 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3)   
10-0202 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0102 ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΑΘΗΜΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0228 ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ, ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0090 ΙΣΤΟΡΙΑ   
10-0091 ΙΣΤΟΡΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0224 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0093 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ   
10-0094 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0095 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0096 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0097 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0195 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 
10-0196 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΤΑΞΗ Ε'
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0103 ΑΓΓΛΙΚΑ   
10-0104 ΑΓΓΛΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0139 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
10-0140 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0142 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥΣΙΚΗ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0129 ΜΟΥΣΙΚΗ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
10-0130 ΜΟΥΣΙΚΗ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0108 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ) ΑΛΛΑΓΕΣ 
10-0194 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΜΑΘΗΜΑ: ΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0110 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0111 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0112 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
10-0113 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0114 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3)   
10-0135 ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ   
10-0138 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Ε΄& ΣΤ΄   
ΜΑΘΗΜΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0229 ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ, ΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0118 ΙΣΤΟΡΙΑ   
10-0119 ΙΣΤΟΡΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0225 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΜΑΘΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0203 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ   
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0209 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0210 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0211 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
10-0212 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0133 ΦΥΣΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0197 ΦΥΣΙΚΑ   
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0145 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΑΞΗ ΣΤ'
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0147 ΑΓΓΛΙΚΑ   
10-0148 ΑΓΓΛΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥΣΙΚΗ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0175 ΜΟΥΣΙΚΗ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
10-0176 ΜΟΥΣΙΚΗ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0153 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ   
10-0154 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0156 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0157 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0158 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
10-0159 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0160 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0230 ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ, ΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0182 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ   
10-0183 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0226 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ) ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΜΑΘΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0204 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0169 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0170 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0171 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0172 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0173 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0178 ΦΥΣΙΚΑ   
10-0179 ΦΥΣΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Πρόγραμμα Ανακύκλωσης «Το Χαρτί του Μέλλοντος μας - Ανακύκλωση Χαρτιού στα Σχολεία»

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων - Διόφαντος

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

MySchool