•  Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
  •  Κέντρα Διανομής
  •  Δημόσια Σχολεία
  • Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο
  • Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση Εξωτερικού

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Παρακάτω εμφανίζεται ο κατάλογος των διδακτικών βιβλίων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2019-2020 σύμφωνα με τις ακόλουθες Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:

  • Φ31/185196/Δ1 - 01-11-2018
  • Φ31/12214/Δ1 - 28-01-2019

Ο κατάλογος είναι διαμορφωμένος ανά Τάξη, Μάθημα και βιβλίο/βιβλία που αντιστοιχούν στο κάθε μάθημα. Διευκρίνιση: Επιλέγοντας τον τίτλο κάθε τάξης, δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης με το Ψηφιακό Σχολείο, όπου είναι αναρτημένα τα ψηφιακά αρχεία των διδακτικών βιβλίων. 

ΑΛΛΑΓΕΣ: Στα βιβλία που υπάρχουν διορθώσεις σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση (σχολικό έτος 2018-2019) έχει προστεθεί η ένδειξη «Αλλαγές». Οι αλλαγές εμφανίζονται επιλέγοντας τη σχετική ένδειξη.

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ: Στα βιβλία που επαναχρησιμοποιούνται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αρ. πρωτ. Φ.31/12214/Δ1 - 28-01-2019 «Διδακτικά βιβλία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020» έχει προστεθεί η ένδειξη «Επαναχρησιμοποίηση».

ΤΑΞΗ Α'
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0186 ALPHA ENGLISH (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   
10-0219 ALPHA ENGLISH (CD-AUDIO)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0022 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
10-0023 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥΣΙΚΗ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0017 ΜΟΥΣΙΚΗ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
10-0018 ΜΟΥΣΙΚΗ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0002 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0003 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0004 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
10-0005 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0006 ΓΛΩΣΣΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   
10-0020 ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0021 ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   
10-0027 ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΛΕΞΙΚΟ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0007 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0008 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0009 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
10-0010 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0011 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0012 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0013 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
10-0015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0016 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0181 ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0029 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0025 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΑΞΗ Β'
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0187 BETA ENGLISH (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   
10-0220 BETA ENGLISH (ΜΕΡΟΣ Α' CD-AUDIO)   
10-0221 BETA ENGLISH (ΜΕΡΟΣ Β' CD-AUDIO)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥΣΙΚΗ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0046 ΜΟΥΣΙΚΗ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
10-0047 ΜΟΥΣΙΚΗ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0030 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0031 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0032 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
10-0033 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0034 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3)   
10-0035 ΓΛΩΣΣΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0036 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0037 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0038 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
10-0039 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0040 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0041 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0042 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0043 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
10-0044 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0045 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   
ΤΑΞΗ Γ'
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0188 MAGIC BOOK 2   
10-0189 MAGIC BOOK 2 (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0190 MAGIC BOOK 2 (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   
10-0222 MAGIC BOOK 2 (ΜΕΡΟΣ Α' CD-AUDIO)   
10-0223 MAGIC BOOK 2 (ΜΕΡΟΣ Β' CD-AUDIO)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0070 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
10-0071 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥΣΙΚΗ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0073 ΜΟΥΣΙΚΗ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
10-0074 ΜΟΥΣΙΚΗ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0048 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0049 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0050 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
10-0051 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0052 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3)   
10-0053 ΓΛΩΣΣΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   
10-0068 ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
10-0069 ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0215 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ. ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ, ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0056 ΙΣΤΟΡΙΑ   
10-0057 ΙΣΤΟΡΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0059 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ   
10-0060 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0061 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0062 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0063 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0064 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0065 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
10-0066 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0067 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0076 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΑΞΗ Δ'
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0078 ΑΓΓΛΙΚΑ   
10-0079 ΑΓΓΛΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0080 ΑΓΓΛΙΚΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   
10-0081 ΑΓΓΛΙΚΑ (CD-AUDIO)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0083 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0084 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
10-0085 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0086 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3)   
10-0087 ΓΛΩΣΣΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   
10-0202 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0102 ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΑΘΗΜΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0216 ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ, ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0090 ΙΣΤΟΡΙΑ   
10-0091 ΙΣΤΟΡΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0093 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ   
10-0094 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0095 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0096 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0097 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0098 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0101 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   
10-0195 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
10-0196 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΤΑΞΗ Ε'
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0103 ΑΓΓΛΙΚΑ   
10-0104 ΑΓΓΛΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0105 ΑΓΓΛΙΚΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   
10-0106 ΑΓΓΛΙΚΑ (CD-AUDIO)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0139 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
10-0140 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0142 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥΣΙΚΗ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0129 ΜΟΥΣΙΚΗ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
10-0130 ΜΟΥΣΙΚΗ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0108 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)   
10-0109 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   
10-0194 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ   
ΜΑΘΗΜΑ: ΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0110 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0111 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0112 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
10-0113 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0114 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3)   
10-0115 ΓΛΩΣΣΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   
10-0135 ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ   
10-0136 ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   
10-0138 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Ε΄& ΣΤ΄   
ΜΑΘΗΜΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0217 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ. ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ, ΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0118 ΙΣΤΟΡΙΑ   
10-0119 ΙΣΤΟΡΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0203 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ   
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0209 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0210 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0211 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
10-0212 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0213 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0133 ΦΥΣΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0134 ΦΥΣΙΚΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   
10-0197 ΦΥΣΙΚΑ   
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0145 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΑΞΗ ΣΤ'
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0147 ΑΓΓΛΙΚΑ   
10-0148 ΑΓΓΛΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0149 ΑΓΓΛΙΚΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   
10-0150 ΑΓΓΛΙΚΑ (CD-AUDIO)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥΣΙΚΗ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0175 ΜΟΥΣΙΚΗ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
10-0176 ΜΟΥΣΙΚΗ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0153 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ   
10-0154 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)   
10-0155 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΓΛΩΣΣΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0156 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0157 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0158 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
10-0159 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0160 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3)   
10-0161 ΓΛΩΣΣΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0218 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ. ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ, ΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0182 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ   
10-0183 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0204 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ   
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0169 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0170 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0171 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0172 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0173 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0174 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
10-0178 ΦΥΣΙΚΑ   
10-0179 ΦΥΣΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0180 ΦΥΣΙΚΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Πρόγραμμα Ανακύκλωσης «Το Χαρτί του Μέλλοντος μας - Ανακύκλωση Χαρτιού στα Σχολεία»

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων - Διόφαντος

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

MySchool