ΙΤΥΕ Διόφαντος
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

I


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  • 15-05-2023: Διανομή διδακτικών βιβλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024

    Ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα 15 Μαΐου 2023 η διανομή των διδακτικών βιβλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024, η οποία αναμένεται να...
  • 13-01-2023: Επιτυχής η πιστοποίηση του συστήματος μας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ΕΛΟΤ ISO 45001:2018

    Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» σε συνέχεια της επιθεώρησης από τον φορέα QMSCERT ανανέωσε επιτυχώς την πιστοποίηση του...
  • 15-11-2022: Προσβάσιμο Εκπαιδευτικό Υλικό - Ανάρτηση διδακτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή

    Τα διδακτικά βιβλία Εκπαιδευτικού του Προσβάσιμου Εκπαιδευτικού Υλικού που εμπεριέχονται στις ΥΑ Φ.31/161473/ΓΔ4 - 10.12.2021 και 20968/Δ3 -...
Περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr