ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

«Το Χαρτί του Μέλλοντός μας» – Ανακύκλωση Χαρτιού στα Σχολεία

Ιστορικό του προγράμματος

Το καλοκαίρι του 2016 το ΙΤΥΕ-Διόφαντος ξεκίνησε πιλοτικά Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Χαρτιού σε σχολεία. Σκοπός ήταν η οργανωμένη και συστηματική ανακύκλωση χαρτιού από την ίδια τη σχολική κοινότητα, ώστε να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση και την αφύπνιση της οικολογικής συνείδησης των μαθητών και στην ενδυνάμωση του εθελοντισμού, καθώς και να επιτευχθεί εξοικονόμηση υλικών και ενέργειας, σε μια εποχή που αυτό αποτελεί επιτακτική ανάγκη.

Το πρόγραμμα συνεχίσθηκε μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2019 ενώ μετά διακόπηκε αναγκαστικά λόγω της πανδημίας Covid 19.

Συγκεκριμένα, οι σχολικές μονάδες συγκέντρωσαν χαρτί γραφής, δηλαδή παλιά βιβλία, σχολικά ή μη, τα οποία οι μαθητές δεν χρειάζονταν, μαθητικά τετράδια, λευκό χαρτί φωτοτυπικού μηχανήματος σε ειδικούς μεγασάκους. Το χαρτί που συγκεντρώθηκε στα σχολεία μεταφέρθηκε με τη συνεργασία Δήμων και άλλων φορέων με τους οποίους συνεργάσθηκε το ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ σε σταθμούς συγκέντρωσης, σε μεγάλους ειδικούς κάδους συλλογής. Το χαρτί που συγκεντρώθηκε ανά Δήμο ζυγίστηκε και πωλήθηκε σε αναδόχους που επιλέχθηκαν μέσω δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών. Τα έσοδα από την πώληση του χαρτιού αξιοποιήθηκαν στο σύνολό τους για την αγορά χαρτιού Α4 με σκοπό την κάλυψη αναγκών των σχολείων που συμμετείχαν.


Αποτελέσματα του Προγράμματος


Σχολικές Μονάδες Τόνοι Χαρτιού
2016 114 30
2017 567 166.5
2018 603 145
2019 68* 23

*Το πρόγραμμα περιορίσθηκε στα σχολεία του Δήμου Πατρέων


Επανέναρξη του προγράμματος από τον Σεπτέμβριο 2022

Ήδη δρομολογήθηκε η επανέναρξη του προγράμματος τον Σεπτέμβριο 2022 κατόπιν υπογραφής προγραμματικής συμφωνίας με τον Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.. Στο πρόγραμμα θα μπορούν να λάβουν μέρος οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν έδρα στους νομούς Βοιωτίας, Ευβοίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευρυτανίας.

Το ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ θα διερευνήσει την επέκταση του και σε άλλες περιοχές της χώρας εφόσον προηγουμένως διασφαλισθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr