ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΒΙΒΛΙΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4876/2021 έχει ψηφιστεί και δρομολογηθεί η μετάβαση στο σύστημα του Πολλαπλού Διδακτικού Βιβλίου.

Σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις, αρμοδιότητα του Ι.Τ.Υ.Ε.-«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» είναι η σύσταση, οι τεχνικές προδιαγραφές, η τεχνική ανάπτυξη και διαχείριση, η λειτουργία και τεχνική υποστήριξη της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Διδακτικών Βιβλίων (Ψ.Β.Δ.Β.), καθώς και η διαχείριση του συστήματος επιλογής και διανομής των διδακτικών βιβλίων.

Για τον σκοπό αυτό η Διεύθυνση Εκδόσεων του Ι.Τ.Υ.Ε.-«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» βρίσκεται ήδη στον σχεδιασμό και την πρώτη φάση υλοποίησης του υποσυστήματος επιλογής των διδακτικών βιβλίων από τις σχολικές μονάδες. Το υποσύστημα θα συνδέεται με το Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων (Μ.Δ.Β.) και την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων (Ψ.Β.Δ.Β.). Στην πρώτη του μορφή, το υποσύστημα θα είναι έτοιμο στα τέλη Μαΐου του 2022.

Αμέσως μετά θα αναρτηθούν οδηγίες και ενημερωτικό υλικό σχετικά με τον τρόπο χρήσης του υποσυστήματος από τις σχολικές μονάδες. Παράλληλα, σχεδιάζονται κάποιες δοκιμές λειτουργίας αυτών των υποσυστημάτων για την βελτιστοποίηση της χρηστικότητας και της εργονομίας του.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr