ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι αλλαγές μεταξύ της προηγούμενης και της τρέχουσας έκδοσης συνοπτικά και αναλυτικά. Επιπλέον, επιλέγοντας το εικονίδιο εμφανίζεται, σε αρχείο εικόνας, η αντιπαραβολή της τρέχουσας έκδοσης με την προηγούμενη.

Τρέχουσα Έκδοση: 22-0254 - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ - ΔΙΚΤΥΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Προηγούμενη Έκδοση:
Το απόθεμα των αντιτύπων του βιβλίου με κωδικό 22-0254 των προηγούμενων ετών δεν πρέπει να αποσυρθεί.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Σελ. 13 Προστίθεται μια κενή σειρά μετά το στίχο 14 Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 22 Προστίθεται στο τέλος του κειμένου σε νέα παράγραφο «Με τα φαγωμένα παπούτσια…στα μέρη απ΄όπου έρχομαι τώρα.» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 58 Προστίθενται στους στίχους: 3 - το κόμμα μετά το βραδιά, 5 - το κόμμα μετά το Μαδράς, 12 - τα αποσιωπητικά στο τέλος, 13 - το -ν στο βραδιάν και διορθώνεται η παραπομπή [Καββαδίας 1990:41-42] Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 65, αράδα 26 Διορθώνεται στο τέλος της αράδας από «…το βήμα του.» σε «…το βήμα μου.» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 86 & στα περιεχόμενα Σελ. 7 Διορθώνεται το όνομα «Αλκίνοος Ιωαννίδης» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 94, αράδα 1 Διορθώνεται ο τονισμός από «την τον επαραπήρε ή χολή» σε «την τον επαραπήρε η χολή» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 139 Προστίθεται στο στίχο 7 το τελικό -ν στην λέξη «τον» & στο στίχο 12 η τελεία στο «για πάντα.» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 150 Προστίθεται μια κενή γραμμή ανάμεσα στον προτελευταίο και τελευταίο στίχο Δείτε τις αλλαγές

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr