ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Ο ιστότοπος της Διεύθυνσης Εκδόσεων προσφέρει τις εξής προσβάσεις ανά κατηγορία επισκέπτη:

Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Μέσω του εικονιδίου «Διευθύνσεις Εκπαίδευσης», οι Περιφερειακές Διευθύνσεις, καθώς και οι ΠΕ και ΔΕ Διευθύνσεις Εκπαίδευσης μπορούν να επισκέπτονται την προσωπική τους σελίδα. Μέσω της σελίδας αυτής η Περιφερειακή Διεύθυνση έχει τη δυνατότητα να:

  • Επισκέπτεται τον κατάλογο των ΠΕ και ΔΕ Διευθύνσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της και να έχει πρόσβαση στη σελίδα της κάθε Διεύθυνσης και στις διαθέσιμες λειτουργίες της.
  • Ενημερώνεται για τα στοιχεία μαθητικού δυναμικού σε επίπεδο περιφέρειας. Τα δεδομένα που εμφανίζονται έχουν ληφθεί από το σύστημα "MySchool".

Επίσης, μέσω της σελίδας αυτής κάθε ΠΕ και ΔΕ Διεύθυνση Εκπαίδευσης έχει την δυνατότητα να:

  • Ενημερώνεται για τα στοιχεία επικοινωνίας των κέντρων διανομής – εξυπηρέτησης των σχολικών μονάδων που υπάγονται στην αρμοδιότητά της. Επίσης, η Διεύθυνση έχει πρόσβαση στη σελίδα του κάθε κέντρου διανομής και στις διαθέσιμες λειτουργίες της (βλ. «Κέντρα Διανομής»).
  • Επισκοπεί την λίστα των σχολικών μονάδων που υπάγονται σε αυτή, με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας για την καθεμία. Επίσης, η Διεύθυνση έχει πρόσβαση στη σελίδα της κάθε σχολικής μονάδας και στις διαθέσιμες λειτουργίες της (βλ. «Δημόσια Σχολεία»).
  • Επισκοπεί τα ιστορικά καταγεγραμμένα στοιχεία του μαθητικού δυναμικού κάθε σχολικής μονάδας.

Κέντρα Διανομής

Μέσω του εικονιδίου «Κέντρα Διανομής», τα κέντρα διανομής μπορούν να επισκέπτονται την προσωπική τους σελίδα. Μέσω της σελίδας αυτής κάθε κέντρο διανομής έχει την δυνατότητα να:

 • Ενημερώνεται για τα στοιχεία επικοινωνίας των σχολικών μονάδων που εξυπηρετεί.
 • Καταχωρίζει το διαθέσιμο απόθεμα, ανά τίτλο βιβλίου, για το σύνολο των τίτλων που είναι διαθέσιμα στο κέντρο διανομής και θα χρησιμοποιηθούν για το επόμενο σχολικό έτος.
 • Λαμβάνει γνώση του προγραμματισμού της διανομής βιβλίων του επόμενου σχολικού έτους. Ειδικότερα, το κέντρο διανομής θα μπορεί να ενημερώνεται για:
  • Τον χρονοπρογραμματισμό της διανομής.
  • Το πλήθος παλετών που θα παραλάβει για κάθε μια σχολική μονάδα (για τις σχολικές μονάδες που εξυπηρετεί).
  • Το πλήθος παλετών που αφορά στο απόθεμα ασφαλείας (το οποίο θα παραμείνει στο κέντρο διανομής και θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών της σχολικής μονάδας μετά την έναρξη του νέου σχολικού έτους).

 Δημόσια Σχολεία

Μέσω του εικονιδίου «Δημόσια Σχολεία», οι δημόσιες σχολικές μονάδες μπορούν να επισκέπτονται την προσωπική τους σελίδα. Μέσω της σελίδας αυτής κάθε σχολική μονάδα έχει την δυνατότητα να:

 • Επισκοπεί τα ιστορικά καταγεγραμμένα στοιχεία του μαθητικού δυναμικού.
 • Καταχωρίζει το διαθέσιμο απόθεμα, ανά τίτλο βιβλίου, για το σύνολο των τίτλων που είναι διαθέσιμα στη σχολική μονάδα και θα χρησιμοποιηθούν για το επόμενο σχολικό έτος.
 • Ενημερώνεται για τους τίτλους βιβλίων καθώς και το πλήθος αντιτύπων ανά τίτλο που θα αποσταλούν για την κάλυψη των αναγκών του επόμενου σχολικού έτους.
 • Λαμβάνει γνώση του προγραμματισμού της διανομής βιβλίων του επόμενου σχολικού έτους.

Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 

Μέσω του εικονιδίου «Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο» δίνεται πρόσβαση στους εγγεγραμμένους χρήστες-βιβλιοπώλες καθώς και εγκεκριμένες από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σχολές. Μέσω της συγκεκριμένης σελίδας, οι προαναφερθέντες χρήστες έχουν την δυνατότητα να:

 • Λαμβάνουν γνώση των όρων χρήσεως του Ηλεκτρονικού Βιβλιοπωλείου.
 • Ενημερώνονται για τις τιμές διάθεσης των σχολικών βιβλίων.
 • Εγγράφονται στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής παραγγελιών και μετά από την πιστοποίησή τους από το ΙΤΥΕ να:
  • Ενημερώνονται για τον τιμοκατάλογο χονδρικής πώλησης σχολικών βιβλίων.
  • Υποβάλλουν ηλεκτρονικά την παραγγελία τους για την προμήθεια σχολικών βιβλίων.

Επιπλέον, μέσω της συγκεκριμένης σελίδας δίνεται η δυνατότητα στο ευρύ κοινό να ενημερώνεται για:

 • Τον κατάλογο διαθέσιμων σχολικών βιβλίων για την εκάστοτε σχολική χρονιά.
 • Την λίστα αντικατασταθέντων και καταργηθέντων σχολικών βιβλίων σε σχέση με την προηγούμενη σχολική χρονιά.
 • Τις τιμές διάθεσης των σχολικών βιβλίων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr