ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι αλλαγές μεταξύ της προηγούμενης και της τρέχουσας έκδοσης συνοπτικά και αναλυτικά. Επιπλέον, επιλέγοντας το εικονίδιο εμφανίζεται, σε αρχείο εικόνας, η αντιπαραβολή της τρέχουσας έκδοσης με την προηγούμενη.

Τρέχουσα Έκδοση: 24-0638 - ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΒΙΒΛΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Προηγούμενη Έκδοση: 24-0637: ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΒΙΒΛΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
- Τυχόν απόθεμα του βιβλίου με κωδικό 24-0637 πρέπει να αποσυρθεί.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Σελ. 25 Προσθήκη του «Οι συσκευασίες (τα εμβαλάγια) … στο σχετικό κεφάλαιο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (e-συνταγογράφηση).» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 97 Διαγραφή του «Για τη χορήγηση των χρησιμοποιούμενων με ιατρική συνταγή ναρκωτικών είναι απαραίτητα: Συνταγή σε διπλή κόκκινη διαγράμμιση και θεωρημένη από τη Περιφέρεια (στρογγυλή σφραγίδα περιφέρειας)» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 98 Διαγραφή του «Το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα DUROGESIC … της οικείας Περιφέρειας, η οποία έχει ισχύ για ένα μήνα» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 99 Διαγραφή του «Σε περίπτωση που στην συνταγή με DUROGESIC αναγράφεται και άλλο φάρμακο της κατηγορίας Β, τότε χορηγείται οπωσδήποτε μετά από απόφαση της Περιφέρειας. Επίσης εάν υπάρχει στην ίδια συνταγή DUROGESIC και ταυτόχρονα φάρμακο της κατηγορίας Γ και το οποίο ξεπερνά την ημερήσια δόση που έχει ορισθεί, τότε επίσης χρειάζεται απόφαση της Περιφέρειας» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 100 Διόρθωση του «πράσινο» σε «καφέ» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 190 Διαγραφή του «γ) βιβλίο αντιγραφής συνταγών Το βιβλίο αναγραφής συνταγών … που διευθύνει το φαρμακείο» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 191 α) Αλλαγή της αρίθμησης των παραγράφων, λόγω της ανωτέρω διαγραφής στη Σελ. 190
β) Διόρθωση του «ζ) Βιβλία ναρκωτικών και η τήρηση τους Στα βιβλία ναρκωτικών καταγράφεται … αναλγητικά φάρμακα» σε «στ) «Βιβλία ναρκωτικών και τήρησή τους» Στο φαρμακείο τηρείται το βιβλίο ναρκωτικών ... όπως π.χ. ιατρική συνταγή κτηνιάτρου»
Δείτε τις αλλαγές

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr