ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι αλλαγές μεταξύ της προηγούμενης και της τρέχουσας έκδοσης συνοπτικά και αναλυτικά. Επιπλέον, επιλέγοντας το εικονίδιο εμφανίζεται, σε αρχείο εικόνας, η αντιπαραβολή της τρέχουσας έκδοσης με την προηγούμενη.

Τρέχουσα Έκδοση: 22-0283 - ΦΥΣΙΚΗ (ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)
Προηγούμενη Έκδοση: 22-0186: ΦΥΣΙΚΗ (ΤΕΥΧΟΣ Γ΄ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)
- Τυχόν απόθεμα του βιβλίου με κωδικό 22-0186 πρέπει να αποσυρθεί.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Σελ. 104 Διόρθωση του «7.7 (α), (γ), (ε)» σε «7.7 (γ)» Δείτε τις αλλαγές

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr