ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι αλλαγές μεταξύ της προηγούμενης και της τρέχουσας έκδοσης συνοπτικά και αναλυτικά. Επιπλέον, επιλέγοντας το εικονίδιο εμφανίζεται, σε αρχείο εικόνας, η αντιπαραβολή της τρέχουσας έκδοσης με την προηγούμενη.

Τρέχουσα Έκδοση: 22-0281 - ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Προηγούμενη Έκδοση: 22-0154: ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
- Τυχόν απόθεμα του βιβλίου με κωδικό 22-0154 πρέπει να αποσυρθεί.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Σελ. 62 α) Αφαίρεση του «Ρενέ Μαγκρίτ»
β) Διόρθωση του «απ τον Frans Hals» σε «από τον Frans Hals»
Δείτε τις αλλαγές

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr