ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι αλλαγές μεταξύ της προηγούμενης και της τρέχουσας έκδοσης συνοπτικά και αναλυτικά. Επιπλέον, επιλέγοντας το εικονίδιο εμφανίζεται, σε αρχείο εικόνας, η αντιπαραβολή της τρέχουσας έκδοσης με την προηγούμενη.

Τρέχουσα Έκδοση: 10-0241 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)
Προηγούμενη Έκδοση:
Το απόθεμα των αντιτύπων του βιβλίου με κωδικό 10-0241 των προηγούμενων ετών δεν πρέπει να αποσυρθεί.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Σελ. 24 Στα Παραδείγματα, στην 1η γραμμή, γίνεται διόρθωση του «180 λεπτά» σε «150 λεπτά» Δείτε τις αλλαγές

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr