ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι αλλαγές μεταξύ της προηγούμενης και της τρέχουσας έκδοσης συνοπτικά και αναλυτικά. Επιπλέον, επιλέγοντας το εικονίδιο εμφανίζεται, σε αρχείο εικόνας, η αντιπαραβολή της τρέχουσας έκδοσης με την προηγούμενη.

Τρέχουσα Έκδοση: 24-0636 - ΥΓΙΕΙΝΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
Προηγούμενη Έκδοση: 24-0533: ΥΓΙΕΙΝΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
- Τυχόν απόθεμα του βιβλίου με κωδικό 24-0533 πρέπει να αποσυρθεί.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Σελ. 41 Στην 4η και 8η σειρά της 1ης παραγράφου διαγράφονται η α΄επιλογή και η παρένθεση της β΄επιλογής και παραμένει το «-Μετακίνηση Πληθυσμών» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 43 Αντικαθίσταται η 3η παραγράφος σε «β.Με την σεξουαλική επαφή. Ο ιός μεταδίδεται με τη σεξουαλική επαφή που αποτελεί την πρώτη πηγή εξάπλωσης του ιού.» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 74 Στην 3η γραμμή της παραγράφου «ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ» αντικαθίσταται η λέξη «δήμους» με τη λέξη «δρόμους» Δείτε τις αλλαγές

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr