ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι αλλαγές μεταξύ της προηγούμενης και της τρέχουσας έκδοσης συνοπτικά και αναλυτικά. Επιπλέον, επιλέγοντας το εικονίδιο εμφανίζεται, σε αρχείο εικόνας, η αντιπαραβολή της τρέχουσας έκδοσης με την προηγούμενη.

Τρέχουσα Έκδοση: 22-0280 - ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (ΤΕΥΧΟΣ Α' ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)
Προηγούμενη Έκδοση: 22-0237: ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (ΤΕΥΧΟΣ Α΄ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)
- Τυχόν απόθεμα του βιβλίου με κωδικό 22-0237 πρέπει να αποσυρθεί.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Σελ. 47 Διορθώνεται η διατύπωση στη λύση της ασκήσεως 3 Δείτε τις αλλαγές

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr