ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι αλλαγές μεταξύ της προηγούμενης και της τρέχουσας έκδοσης συνοπτικά και αναλυτικά. Επιπλέον, επιλέγοντας το εικονίδιο εμφανίζεται, σε αρχείο εικόνας, η αντιπαραβολή της τρέχουσας έκδοσης με την προηγούμενη.

Τρέχουσα Έκδοση: 22-0048 - ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΤΕΥΧΟΣ Α' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)
Προηγούμενη Έκδοση:
Το απόθεμα των αντιτύπων του βιβλίου με κωδικό 22-0048 των προηγούμενων ετών δεν πρέπει να αποσυρθεί.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Εξώφυλλο Ο τίτλος διορθώνεται σε «Βιολογία Εργαστηριακός Οδηγός Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Ομάδας Προσαν. Θετικών Σπ. & Σπ. Υγείας Τεύχος Α΄» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 1, 3 Ο τίτλος διορθώνεται σε «Οδηγός Εργαστηριακών Ασκήσεων Βιολογίας Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ομάδας Προσαν. Θετικών Σπ. & Σπ. Υγείας Τεύχος Α΄» Δείτε τις αλλαγές

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr