ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι αλλαγές μεταξύ της προηγούμενης και της τρέχουσας έκδοσης συνοπτικά και αναλυτικά. Επιπλέον, επιλέγοντας το εικονίδιο εμφανίζεται, σε αρχείο εικόνας, η αντιπαραβολή της τρέχουσας έκδοσης με την προηγούμενη.

Τρέχουσα Έκδοση: 11-0004 - ΤΟ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ
Προηγούμενη Έκδοση: 11-0003: ΤΟ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ
- Τυχόν απόθεμα του βιβλίου με κωδικό 11-0003 πρέπει να αποσυρθεί.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Σελ. 31 (Χάρτης) Ο όρος «THE FORMER YOGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA» διορθώνεται σε «REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 31 (Χάρτης) Ο όρος «ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» διορθώνεται σε «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 34 (Χάρτης) Ο όρος «Π.Γ.Δ.Μ.» διορθώνεται σε «Δ. Β. Μ.» Δείτε τις αλλαγές

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr