ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι αλλαγές μεταξύ της προηγούμενης και της τρέχουσας έκδοσης συνοπτικά και αναλυτικά. Επιπλέον, επιλέγοντας το εικονίδιο εμφανίζεται, σε αρχείο εικόνας, η αντιπαραβολή της τρέχουσας έκδοσης με την προηγούμενη.

Τρέχουσα Έκδοση: 22-0277 - ΧΗΜΕΙΑ (ΤΕΥΧΟΣ Β')
Προηγούμενη Έκδοση:
Το απόθεμα των αντιτύπων του βιβλίου με κωδικό 22-0277 των προηγούμενων ετών δεν πρέπει να αποσυρθεί.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Σελ. 142 Διορθώνεται η διατύπωση της παραγράφου 5.2: στις δύο πρώτες προτάσεις, αφαιρέθηκαν τα εξής: «σε ιόντα», «ή ιονίζονται»
Στην 7η γραμμή της παραγράφου διορθώνεται σε «Σε αυτούς ...» και αφαιρούνται: « ...για να ...» και προστέθηκε «...καθώς...»
Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 160 H διατύπωση στο παράδειγμα 5.15 στην τελευταία γραμμή της λύσης διορθώνεται σε «x=0,5» από «x=5» και στην τελευταία γραμμή της εφαρμογής σε «(0,75L)» από «(1L)» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 210 Διορθώνεται η διατύπωση στην 15η γραμμή από το τέλος, όπου αναφέρει spin να έχει δύο βέλη που το πρώτο να δείχνει προς τα πάνω Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 218 Διορθώνεται η διατύπωση στη 2η γραμμή από το τέλος, οι ατομικοί αριθμοί γίνονται 58-71 αντί 57-70, και τελευταία γραμμή οι ατομικοί αριθμοί γίνονται 90-103 αντί 89-102 Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 248 Διορθώνεται η διατύπωση στο πρόβλημα 77, στο β, προστίθεται κάτω αριστερά ο ατομικός αριθμός του Mg 12 και του Ca 20. Δείτε τις αλλαγές

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr