ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι αλλαγές μεταξύ της προηγούμενης και της τρέχουσας έκδοσης συνοπτικά και αναλυτικά. Επιπλέον, επιλέγοντας το εικονίδιο εμφανίζεται, σε αρχείο εικόνας, η αντιπαραβολή της τρέχουσας έκδοσης με την προηγούμενη.

Τρέχουσα Έκδοση: 22-0207 - ΑΛΓΕΒΡΑ
Προηγούμενη Έκδοση:
Το απόθεμα των αντιτύπων του βιβλίου με κωδικό 22-0207 των προηγούμενων ετών δεν πρέπει να αποσυρθεί.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Σελ. 19 Η διατύπωση στην 7η σειρά από το τέλος διορθώνεται από «αx+βy+γz=0» σε «αx+βy+γz=δ» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 42 Η διατύπωση στο σχεδιάγραμμα της γραφικής παράστασης διορθώνεται από «y=|χ|-1» σε «y=|χ-1|» Δείτε τις αλλαγές

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr