ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι αλλαγές μεταξύ της προηγούμενης και της τρέχουσας έκδοσης συνοπτικά και αναλυτικά. Επιπλέον, επιλέγοντας το εικονίδιο εμφανίζεται, σε αρχείο εικόνας, η αντιπαραβολή της τρέχουσας έκδοσης με την προηγούμενη.

Τρέχουσα Έκδοση: 10-0239 - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Προηγούμενη Έκδοση: 10-0239 - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ:
- Έχει αντικαταστήσει τον κωδικό 10-0194.
- Τυχόν απόθεμα του βιβλίου με κωδικό 10-0194 πρέπει να αποσυρθεί.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Σελ. 9, 13, 19, 23, 24, 29, 30, 36, 44, 48, 50, 54, 67, 70, 112, 115, 118 (Χάρτες)
Σελ 70, 77 (Κείμενα)
Ο όρος «Π.Γ.Δ.Μ.» διορθώνεται είτε σε «Βόρεια Μακεδονία», είτε σε «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» Δείτε τις αλλαγές

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr