ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι αλλαγές μεταξύ της προηγούμενης και της τρέχουσας έκδοσης συνοπτικά και αναλυτικά. Επιπλέον, επιλέγοντας το εικονίδιο εμφανίζεται, σε αρχείο εικόνας, η αντιπαραβολή της τρέχουσας έκδοσης με την προηγούμενη.

Τρέχουσα Έκδοση: 21-0211 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Προηγούμενη Έκδοση: 21-0211 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:
- Έχει αντικαταστήσει τον κωδικό 21-0085.
- Τυχόν απόθεμα του βιβλίου με κωδικό 21-0085 πρέπει να αποσυρθεί.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Σελ. 80 (Κείμενο) Λύση β του ερωτήματος διαστηριότητας 2: Η φράση «…και μία στο τρίτο τεταρτημόριο...» διορθώνεται σε «…και μία στο τέταρτο τεταρτημόριο...» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 210 (Πίνακες) α3: το «2» διορθώνεται σε «8»

γ2,4,5: τα «2»,«5»,«2» διορθώνονται σε «4»,«4»,«4»

επ2: το «40» διορθώνεται σε «48»
Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 248 (Πίνακες) α3: το «2» διορθώνεται σε «8»

γ2,3,4,5: τα «2»,«13»,«5»,«2» διορθώνονται σε «4»,«7»,«4»,«4»

επ2: το «40» διορθώνεται σε «48»
Δείτε τις αλλαγές

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr