ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι αλλαγές μεταξύ της προηγούμενης και της τρέχουσας έκδοσης συνοπτικά και αναλυτικά. Επιπλέον, επιλέγοντας το εικονίδιο εμφανίζεται, σε αρχείο εικόνας, η αντιπαραβολή της τρέχουσας έκδοσης με την προηγούμενη.

Τρέχουσα Έκδοση: 21-0074 - ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Προηγούμενη Έκδοση: 21-0074 - ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ:
- Έχει αντικαταστήσει τον κωδικό 21-0074 (έκδοσης έως και 2019-2020).
- Τυχόν απόθεμα του βιβλίου με κωδικό 21-0074 (έκδοσης έως και 2019-2020) πρέπει να αποσυρθεί.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Σελ. 12, 15, 50, 52, 57, 70, 82, 87, 97, 114, 138 (Χάρτες)
Σελ. 79, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 (Κείμενα)
Σελ. 89, 120, 122 (Πίνακες)
Σελ. 173 (Εικόνα)
Ο όρος "Π.Γ.Δ.Μ." διορθώνεται είτε σε Βόρεια Μακεδονία είτε σε Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας Δείτε τις αλλαγές

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr