ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

I

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 - 2022
Παρακάτω εμφανίζεται ο κατάλογος των διδακτικών βιβλίων για το Δημοτικό σχολικού έτους 2021 - 2022 σύμφωνα με τις ακόλουθες Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 64517/H2 - 03.06.2021, Φ.31/46386/Δ1 - 22.04.2021, Φ.31/37554/Δ1 - 02.04.2021, Φ.31/37835/Δ1 - 02.04.2021, Φ.31/7687/Δ1 - 22.01.2021, Φ.31/173421 - 21.12.2020, Φ.31/170406/Δ1 - 16.12.2020.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
 • Στα βιβλία που υπάρχουν διορθώσεις σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση (σχολικό έτος 2020 - 2021) έχει προστεθεί η ένδειξη «ΑΛΛΑΓΕΣ». Οι αλλαγές εμφανίζονται επιλέγοντας τη σχετική ένδειξη.
 • Στα βιβλία που επαναχρησιμοποιούνται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αρ. πρωτ. Φ.31/37554/Δ1 - 02.04.2021 «Επαναχρησιμοποιούμενα διδακτικά βιβλία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022» έχει προστεθεί η ένδειξη «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ».

Πατήστε για εξαγωγή της λίστας σε αρχείο  
ΤΑΞΗΜΑΘΗΜΑΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α'
------
Δείτε τα διδακτικά βιβλία της τάξης στο Ψηφιακό Σχολείο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ10-0002 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0003 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0004 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
10-0005 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0238 ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΛΕΞΙΚΟ ΑΛΛΑΓΕΣ 
10-0020 ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ10-0007 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0008 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0009 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
10-0010 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0011 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0012 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ10-0014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
10-0015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ)10-0231 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΑΛΛΑΓΕΣ 
10-0023 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥΣΙΚΗ)10-0017 ΜΟΥΣΙΚΗ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
10-0018 ΜΟΥΣΙΚΗ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ10-0025 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ10-0186 ALPHA ENGLISH (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   
Β'
------
Δείτε τα διδακτικά βιβλία της τάξης στο Ψηφιακό Σχολείο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ10-0030 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0031 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0032 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
10-0033 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0034 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3)   
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ10-0036 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0037 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0038 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
10-0039 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0040 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0041 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ10-0043 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
10-0044 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥΣΙΚΗ)10-0046 ΜΟΥΣΙΚΗ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
10-0047 ΜΟΥΣΙΚΗ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ10-0187 BETA ENGLISH (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   
Γ'
------
Δείτε τα διδακτικά βιβλία της τάξης στο Ψηφιακό Σχολείο
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ10-0227 ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ, ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ10-0048 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0049 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0050 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
10-0051 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0052 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3)   
10-0068 ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ10-0059 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ   
10-0060 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0061 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0062 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0063 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΙΣΤΟΡΙΑ10-0056 ΙΣΤΟΡΙΑ   
10-0057 ΙΣΤΟΡΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ10-0065 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
10-0066 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ)10-0070 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
10-0071 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥΣΙΚΗ)10-0073 ΜΟΥΣΙΚΗ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
10-0074 ΜΟΥΣΙΚΗ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ10-0076 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ10-0188 MAGIC BOOK 2   
10-0189 MAGIC BOOK 2 (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
Δ'
------
Δείτε τα διδακτικά βιβλία της τάξης στο Ψηφιακό Σχολείο
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ10-0228 ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ, ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ10-0202 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0083 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0084 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
10-0085 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0086 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3)   
10-0102 ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ10-0093 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ   
10-0094 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0095 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0096 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0097 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΙΣΤΟΡΙΑ10-0090 ΙΣΤΟΡΙΑ   
10-0091 ΙΣΤΟΡΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ10-0195 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
10-0196 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ10-0232 ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΛΛΑΓΕΣ 
10-0079 ΑΓΓΛΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
Ε'
------
Δείτε τα διδακτικά βιβλία της τάξης στο Ψηφιακό Σχολείο
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ10-0242 ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ, ΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ10-0110 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0111 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0112 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
10-0113 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0114 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3)   
10-0135 ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ   
10-0138 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Ε΄& ΣΤ΄   
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ10-0209 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0240 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) ΑΛΛΑΓΕΣ 
10-0241 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2) ΑΛΛΑΓΕΣ 
10-0212 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΙΣΤΟΡΙΑ10-0118 ΙΣΤΟΡΙΑ   
10-0119 ΙΣΤΟΡΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ10-0239 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ 
10-0108 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) ΑΛΛΑΓΕΣ 
10-0197 ΦΥΣΙΚΑ   
10-0133 ΦΥΣΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ10-0203 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ   
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ)10-0139 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
10-0140 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥΣΙΚΗ)10-0129 ΜΟΥΣΙΚΗ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
10-0130 ΜΟΥΣΙΚΗ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ10-0145 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ10-0233 ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΛΛΑΓΕΣ 
10-0234 ΑΓΓΛΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΣΤ'
------
Δείτε τα διδακτικά βιβλία της τάξης στο Ψηφιακό Σχολείο
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ10-0230 ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ, ΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ10-0156 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0157 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0158 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
10-0159 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0160 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3)   
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ10-0169 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ   
10-0170 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0171 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0172 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0173 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΙΣΤΟΡΙΑ10-0182 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ   
10-0183 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ10-0236 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ 
10-0237 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) ΑΛΛΑΓΕΣ 
10-0178 ΦΥΣΙΚΑ   
10-0179 ΦΥΣΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ10-0204 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥΣΙΚΗ)10-0175 ΜΟΥΣΙΚΗ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
10-0176 ΜΟΥΣΙΚΗ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ10-0235 ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΛΛΑΓΕΣ 
10-0148 ΑΓΓΛΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 - 2022
Παρακάτω εμφανίζεται ο κατάλογος των διδακτικών βιβλίων για το Δημοτικό σχολικού έτους 2021 - 2022 σύμφωνα με τις ακόλουθες Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 64517/H2 - 03.06.2021, Φ.31/46386/Δ1 - 22.04.2021, Φ.31/37554/Δ1 - 02.04.2021, Φ.31/37835/Δ1 - 02.04.2021, Φ.31/7687/Δ1 - 22.01.2021, Φ.31/173421 - 21.12.2020, Φ.31/170406/Δ1 - 16.12.2020.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
 • Στα βιβλία που υπάρχουν διορθώσεις σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση (σχολικό έτος 2020 - 2021) έχει προστεθεί η ένδειξη «ΑΛΛΑΓΕΣ». Οι αλλαγές εμφανίζονται επιλέγοντας τη σχετική ένδειξη.
 • Στα βιβλία που επαναχρησιμοποιούνται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αρ. πρωτ. Φ.31/37554/Δ1 - 02.04.2021 «Επαναχρησιμοποιούμενα διδακτικά βιβλία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022» έχει προστεθεί η ένδειξη «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ».

Πατήστε για εξαγωγή της λίστας σε αρχείο  
ΤΑΞΗΜΑΘΗΜΑΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α'
------
Δείτε τα διδακτικά βιβλία της τάξης στο Ψηφιακό Σχολείο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ10-0002 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0003 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0004 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
10-0005 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0238 ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΛΕΞΙΚΟ ΑΛΛΑΓΕΣ 
10-0020 ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ10-0007 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0008 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0009 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
10-0010 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0011 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0012 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ10-0014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
10-0015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ)10-0231 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΑΛΛΑΓΕΣ 
10-0023 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥΣΙΚΗ)10-0017 ΜΟΥΣΙΚΗ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
10-0018 ΜΟΥΣΙΚΗ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ10-0025 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ10-0186 ALPHA ENGLISH (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   
Β'
------
Δείτε τα διδακτικά βιβλία της τάξης στο Ψηφιακό Σχολείο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ10-0030 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0031 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0032 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
10-0033 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0034 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3)   
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ10-0036 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0037 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0038 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
10-0039 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0040 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0041 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ10-0043 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
10-0044 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥΣΙΚΗ)10-0046 ΜΟΥΣΙΚΗ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
10-0047 ΜΟΥΣΙΚΗ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ10-0187 BETA ENGLISH (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)   
Γ'
------
Δείτε τα διδακτικά βιβλία της τάξης στο Ψηφιακό Σχολείο
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ10-0227 ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ, ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ10-0048 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0049 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0050 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
10-0051 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0052 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3)   
10-0068 ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ10-0059 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ   
10-0060 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0061 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0062 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0063 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΙΣΤΟΡΙΑ10-0056 ΙΣΤΟΡΙΑ   
10-0057 ΙΣΤΟΡΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ10-0065 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
10-0066 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ)10-0070 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
10-0071 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥΣΙΚΗ)10-0073 ΜΟΥΣΙΚΗ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
10-0074 ΜΟΥΣΙΚΗ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ10-0076 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ10-0188 MAGIC BOOK 2   
10-0189 MAGIC BOOK 2 (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
Δ'
------
Δείτε τα διδακτικά βιβλία της τάξης στο Ψηφιακό Σχολείο
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ10-0228 ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ, ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ10-0202 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0083 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0084 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
10-0085 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0086 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3)   
10-0102 ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ10-0093 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ   
10-0094 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0095 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0096 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0097 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΙΣΤΟΡΙΑ10-0090 ΙΣΤΟΡΙΑ   
10-0091 ΙΣΤΟΡΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ10-0195 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
10-0196 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ10-0232 ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΛΛΑΓΕΣ 
10-0079 ΑΓΓΛΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
Ε'
------
Δείτε τα διδακτικά βιβλία της τάξης στο Ψηφιακό Σχολείο
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ10-0242 ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ, ΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ10-0110 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0111 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0112 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
10-0113 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0114 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3)   
10-0135 ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ   
10-0138 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Ε΄& ΣΤ΄   
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ10-0209 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0240 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) ΑΛΛΑΓΕΣ 
10-0241 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2) ΑΛΛΑΓΕΣ 
10-0212 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΙΣΤΟΡΙΑ10-0118 ΙΣΤΟΡΙΑ   
10-0119 ΙΣΤΟΡΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ10-0239 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ 
10-0108 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) ΑΛΛΑΓΕΣ 
10-0197 ΦΥΣΙΚΑ   
10-0133 ΦΥΣΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ10-0203 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ   
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ)10-0139 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
10-0140 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥΣΙΚΗ)10-0129 ΜΟΥΣΙΚΗ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
10-0130 ΜΟΥΣΙΚΗ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ10-0145 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ10-0233 ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΛΛΑΓΕΣ 
10-0234 ΑΓΓΛΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΣΤ'
------
Δείτε τα διδακτικά βιβλία της τάξης στο Ψηφιακό Σχολείο
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ10-0230 ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ, ΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ10-0156 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)   
10-0157 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0158 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)   
10-0159 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0160 ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3)   
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ10-0169 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ   
10-0170 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0171 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0172 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
10-0173 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΙΣΤΟΡΙΑ10-0182 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ   
10-0183 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ10-0236 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ 
10-0237 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) ΑΛΛΑΓΕΣ 
10-0178 ΦΥΣΙΚΑ   
10-0179 ΦΥΣΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ10-0204 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΟΥΣΙΚΗ)10-0175 ΜΟΥΣΙΚΗ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
10-0176 ΜΟΥΣΙΚΗ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ10-0235 ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΛΛΑΓΕΣ 
10-0148 ΑΓΓΛΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Εκδόσεων
του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων – Διόφαντος

Η Διεύθυνση Εκδόσεων οργανώνει, συντονίζει και υλοποιεί τη διαδικασία παραγωγής και διανομής των διδακτικών βιβλίων σε όλα τα δημόσια σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, καθώς και σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, βάσει Υπουργικών αποφάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΙΣΟΔΟΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 • 24-11-2021: Παραγγελία διδακτικών βιβλίων Τάξεων Υποδοχής & ΔΥΕΠ: Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

  Δίνεται η δυνατότητα παραγγελίας των διδακτικών βιβλίων Τάξεων Υποδοχής & ΔΥΕΠ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέσω της σελίδας των Σχολικών Μονάδων...
 • 24-11-2021: Ανάρτηση Συμπληρωματικής Παραγγελίας: Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

  Έχουν αναρτηθεί στη σελίδα των Σχολικών Μονάδων και των αρμόδιων Κέντρων Διανομής, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Συμπληρωματικές Παραγγελίες που...
 • 22-10-2021: Ανάρτηση Συμπληρωματικής Παραγγελίας: Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

  Έχουν αναρτηθεί στη σελίδα των Σχολικών Μονάδων και των αρμόδιων Κέντρων Διανομής, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι τελευταίες Συμπληρωματικές...
Περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr