ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι αλλαγές μεταξύ της προηγούμενης και της τρέχουσας έκδοσης συνοπτικά και αναλυτικά. Επιπλέον, επιλέγοντας το εικονίδιο εμφανίζεται, σε αρχείο εικόνας, η αντιπαραβολή της τρέχουσας έκδοσης με την προηγούμενη.

Τρέχουσα Έκδοση: 24-0637 - ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΒΙΒΛΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Προηγούμενη Έκδοση: 24-0549: ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΒΙΒΛΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
- Τυχόν απόθεμα του βιβλίου με κωδικό 24-0549 πρέπει να αποσυρθεί.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Σελ. 23-24 Στην Ενότητα 3. Κατηγορίες Συνταγών αντικαθίσταται η παράγραφος Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 27 Στην Ενότητα 5. Εκτέλεση συνταγής αντικαθίσταται η παράγραφος και διορθώνεται ο τίτλος της Υποενότητας σε «Στάδια εκτέλεσης χειρόγραφης συνταγής -Συνταγής γαληνικού σκευάσματος» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 90 Στην 5η σειρά της ενότητας «Κατηγορία Πίνακα Α» διαγράφεται η λέξη «κάνναβη»
Στην 4η σειρά της ενότητας «Κατηγορία Πίνακα Β» προστίθεται η λέξη «κάνναβη»
Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 91 Στην κατηγορία πίνακα Δ προστίθεται στο τέλος της υπάρχουσας παραγράφου «…Στην Εξωτερική συσκευασία….. Με συνταγή του νόμου 3459/2006.» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 91-96 Διαγράφεται «(σελ 91…Ορισμένες διατάξεις του αναφέρονται…(ΦΕΚ Α΄191) (τέλος 1ης παραγράφου στη σελ. 96)» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 96 στη μέση της σελίδας Προστίθεται ο τίτλος «Συνταγές ανταγωνιστικών ουσιών» για τις δύο παραγράφους της σελ. 96 Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 96 στο τέλος της σελίδας Διαγράφεται η αρίθμηση Στ) Κτηνιατρικές συνταγές ναρκωτικών Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 99 στη μέση της σελίδας Διαγράφεται η παράγραφος «Σε περίπτωση επίσης παρατεταμένης….Η απόφαση ισχύει για έναν μήνα» (τέλος της σελίδας) Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 128 Στην 2η-5η σειρά της 3ης παραγράφου διαγράφεται η φράση «η χώρα μας δεν εκπληρώνει τις …στην ηλικία των 6 ετών» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 132 Αντικαθίσταται ο πίνακας 1 από τον πίνακα «Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων 2020» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 168 Στο τέλος της σελίδας προστίθενται δύο επιπλέον επιλογές: - Ταινίες γνησιότητας φαρμάκου.Οι ταινίες γνησιότητας φαρμάκου….έχουν ΦΟΥΞΙΑ χρώμα και - Πρωτότυπα και γενόησημα ιδιοσκευάσματα Πρωτότυπο ιδιοσκέυασμα(φάρμακο)…τους ίδιους κινδύνους και τα ίδια οφέλη. Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 190 Στην παράγραφο ζ) αντικαθίσταται η παράγραφος με ζ) «Βιβλία ναρκωτικών και τήρηση τους. Στα βιβλία ναρκωτικών….ναρκωτικά αναλγητικά φάρμακα.» Δείτε τις αλλαγές

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr