ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι αλλαγές μεταξύ της προηγούμενης και της τρέχουσας έκδοσης συνοπτικά και αναλυτικά. Επιπλέον, επιλέγοντας το εικονίδιο εμφανίζεται, σε αρχείο εικόνας, η αντιπαραβολή της τρέχουσας έκδοσης με την προηγούμενη.

Τρέχουσα Έκδοση: 21-0127 - ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ)
Προηγούμενη Έκδοση:
Το απόθεμα των αντιτύπων του βιβλίου με κωδικό 21-0127 των προηγούμενων ετών δεν πρέπει να αποσυρθεί.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Εξώφυλλο, Σελ. 1, 3 και υποσέλιδα Ο τίτλος «Βιολογία Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ» διορθώνεται σε «Βιολογία Β΄& Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ» Δείτε τις αλλαγές

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr