ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι αλλαγές μεταξύ της προηγούμενης και της τρέχουσας έκδοσης συνοπτικά και αναλυτικά. Επιπλέον, επιλέγοντας το εικονίδιο εμφανίζεται, σε αρχείο εικόνας, η αντιπαραβολή της τρέχουσας έκδοσης με την προηγούμενη.

Τρέχουσα Έκδοση: 22-0273 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΜΕΡΟΣ Β')
Προηγούμενη Έκδοση:
Το απόθεμα των αντιτύπων του βιβλίου με κωδικό 22-0273 των προηγούμενων ετών δεν πρέπει να αποσυρθεί.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Σελ. 18 Διορθώνεται η διατύπωση της γραφικής παράστασης της F Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 29, άσκηση Β3 Διορθώνεται η διατύπωση από «Στο διπλανό σχήμα είναι ΑΒ=1, ΑΓ=3 και ΓΔ-2.» σε «Στο διπλανό σχήμα είναι ΒΓΔΕ τετράγωνο και ΑΒ-1, ΑΓ=3.» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 70 Διορθώνεται ο ορισμός από «…και Χο ένα σημείο Χο του πεδίου…» σε «…και Χο ένα σημείο του πεδίου…» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 72, παράδειγμα-εικόνα Διορθώνεται η διατύπωση στην εικόνα του παραδείγματος από «fog» σε «gof» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 106 Διορθώνεται η διατύπωση από «Όπως είδαμε στην παράγραφο 3.1...» σε «Όπως είδαμε στην παράγραφο 2.1…» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 126, άσκηση Β4 Διορθώνεται η διατύπωση από «...κατά την οποία το μπαλλόνι βρίσκεται….» σε «…κατά την οποία το αερόστατο βρίσκεται…» Δείτε τις αλλαγές

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr