ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι αλλαγές μεταξύ της προηγούμενης και της τρέχουσας έκδοσης συνοπτικά και αναλυτικά. Επιπλέον, επιλέγοντας το εικονίδιο εμφανίζεται, σε αρχείο εικόνας, η αντιπαραβολή της τρέχουσας έκδοσης με την προηγούμενη.

Τρέχουσα Έκδοση: 22-0279 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Προηγούμενη Έκδοση: 22-0279 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ:
- Έχει αντικαταστήσει τον κωδικό 22-0260.
- Τυχόν απόθεμα του βιβλίου με κωδικό 22-0260 πρέπει να αποσυρθεί.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Σελ. 17 (Κείμενο) Παράδειγμα 4, Ερώτημα 3: Διορθώνεται σε «…από το πλοίο, καθώς και το πλήθος των οχημάτων που αποβιβάστηκαν, στο λιμάνι της ΑΙΓΙΝΑΣ.» Δείτε τις αλλαγές

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr