ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι αλλαγές μεταξύ της προηγούμενης και της τρέχουσας έκδοσης συνοπτικά και αναλυτικά. Επιπλέον, επιλέγοντας το εικονίδιο εμφανίζεται, σε αρχείο εικόνας, η αντιπαραβολή της τρέχουσας έκδοσης με την προηγούμενη.

Τρέχουσα Έκδοση: 22-0278 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ)
Προηγούμενη Έκδοση: 22-0278 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ):
- Έχει αντικαταστήσει τον κωδικό 22-0259.
- Τυχόν απόθεμα του βιβλίου με κωδικό 22-0259 πρέπει να αποσυρθεί.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Σελ. 27 (Κείμενο) Εκφώνηση 2ου παραδείγματος: Διορθώνεται σε «Να διαβάζει το όνομα του, τις ώρες εργασίας του για τον συγκεκριμένο μήνα, το ποσό που πληρώνεται για κάθε ώρα καθώς και το αν είναι έγγαμος.» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 86 (Κείμενο) Άσκηση 2, ερώτημα v: Διορθώνεται σε «….στον πίνακα ΑΘΡ_ΓΡ[10].» Δείτε τις αλλαγές

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr