ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι αλλαγές μεταξύ της προηγούμενης και της τρέχουσας έκδοσης συνοπτικά και αναλυτικά. Επιπλέον, επιλέγοντας το εικονίδιο εμφανίζεται, σε αρχείο εικόνας, η αντιπαραβολή της τρέχουσας έκδοσης με την προηγούμενη.

Τρέχουσα Έκδοση: 22-0276 - ΧΗΜΕΙΑ
Προηγούμενη Έκδοση: 22-0276 - ΧΗΜΕΙΑ:
- Έχει αντικαταστήσει τον κωδικό 22-0215.
- Τυχόν απόθεμα του βιβλίου με κωδικό 22-0215 πρέπει να αποσυρθεί.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Σελ. 33 (Κείμενο) Άσκηση 52: Στο πινακάκι και στη γραμμή του Βισμούθιου, το 83 πηγαίνει στη «στήλη του p» από τη «στήλη του n» Δείτε τις αλλαγές

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr