ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι αλλαγές μεταξύ της προηγούμενης και της τρέχουσας έκδοσης συνοπτικά και αναλυτικά. Επιπλέον, επιλέγοντας το εικονίδιο εμφανίζεται, σε αρχείο εικόνας, η αντιπαραβολή της τρέχουσας έκδοσης με την προηγούμενη.

Τρέχουσα Έκδοση: 22-0274 - ΧΗΜΕΙΑ (ΤΕΥΧΟΣ Α')
Προηγούμενη Έκδοση: 22-0274 - ΧΗΜΕΙΑ (ΤΕΥΧΟΣ Α΄):
- Έχει αντικαταστήσει τον κωδικό 22-0175.
- Τυχόν απόθεμα του βιβλίου με κωδικό 22-0175 πρέπει να αποσυρθεί.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Εξώφυλλο/Εσώφυλλο (Κείμενο) Ο τίτλος «Χημεία Β΄ Γενικού Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης» διορθώνεται σε «Χημεία Τεύχος Α΄ Γ΄ Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών & Σπουδών Υγείας» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 89 (Κείμενο) Σχήμα 3.3, Λεζάντα, Γραμμή 5: Το «Η στιγμιαία ταχύτητα Ut1…» διορθώνεται σε «Η στιγμιαία ταχύτητα σχηματισμού προιόντος Ut1…» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 93 (Κείμενο) 4η αντίδραση: Διορθώνεται σε 2ΚMnO4+… Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 120 (Κείμενο) Τέλος σελίδας, κλάσμα: Διορθώνεται το «ποστότητα» σε «ποσότητα» σε αριθμητή και παρονομαστή Δείτε τις αλλαγές

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr