ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι αλλαγές μεταξύ της προηγούμενης και της τρέχουσας έκδοσης συνοπτικά και αναλυτικά. Επιπλέον, επιλέγοντας το εικονίδιο εμφανίζεται, σε αρχείο εικόνας, η αντιπαραβολή της τρέχουσας έκδοσης με την προηγούμενη.

Τρέχουσα Έκδοση: 21-0215 - ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)
Προηγούμενη Έκδοση: 21-0215 - ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ):
- Έχει αντικαταστήσει τον κωδικό 21-0033.
- Τυχόν απόθεμα του βιβλίου με κωδικό 21-0033 πρέπει να αποσυρθεί.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Σελ. 16 (Κείμενο) Απαλοιφή του κειμένου με τίτλο «Γραφές της Αθωότητας», καθώς και της ερώτησης που ακολουθεί Δείτε τις αλλαγές

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr