ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι αλλαγές μεταξύ της προηγούμενης και της τρέχουσας έκδοσης συνοπτικά και αναλυτικά. Επιπλέον, επιλέγοντας το εικονίδιο εμφανίζεται, σε αρχείο εικόνας, η αντιπαραβολή της τρέχουσας έκδοσης με την προηγούμενη.

Τρέχουσα Έκδοση: 10-0241 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)
Προηγούμενη Έκδοση: 10-0241 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2):
- Έχει αντικαταστήσει τον κωδικό 10-0211.
- Τυχόν απόθεμα του βιβλίου με κωδικό 10-0211 πρέπει να αποσυρθεί.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Σελ. 15 (Κείμενο) Αναδιατύπωση ως εξής: «Ο Νίκος και η Αγγελική έκαναν μια βόλτα στο βουνό με τα ποδήλατά τους. Στην αρχή της διαδρομής, στο σημείο Κ, ο χιλιομετρητής στο ποδήλατο του Νίκου έδειχνε 26,030 χμ. και στο τέλος της διαδρομής, όταν επέστρεψαν στο ίδιο σημείο Κ, έδειχνε 29,4 χμ. Ποια διαδρομή ακολούθησε μαζί με την Αγγελική;»

Στο εικονιστικό υλικό που συνοδεύει τη δραστηριότητα διερεύνησης, τοποθετείται το γράμμα Κ
Δείτε τις αλλαγές

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr