ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι αλλαγές μεταξύ της προηγούμενης και της τρέχουσας έκδοσης συνοπτικά και αναλυτικά. Επιπλέον, επιλέγοντας το εικονίδιο εμφανίζεται, σε αρχείο εικόνας, η αντιπαραβολή της τρέχουσας έκδοσης με την προηγούμενη.

Τρέχουσα Έκδοση: 10-0240 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)
Προηγούμενη Έκδοση: 10-0240 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ):
- Έχει αντικαταστήσει τον κωδικό 10-0210.
- Τυχόν απόθεμα του βιβλίου με κωδικό 10-0210 πρέπει να αποσυρθεί.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Σελ. 9 (Κείμενο) Αναδιατύπωση της πρότασης «Να αντιστοιχίσεις τα γεωμετρικά σχήματα με τις φράσεις» ως εξής: «Να επιλέξετε σε ποια από τα παρακάτω γεωμετρικά σχήματα ταιριάζουν οι αντίστοιχες προτάσεις και να συμπληρώσετε κατάλληλα τα κενά που υπάρχουν κάτω από αυτές με τα γράμματα α, β, γ ή δ.»

Στο εικονιστικό υλικό που συνοδεύει την άσκηση τοποθετειται κάτω από τα σχήματα του παραλληλογράμμου, του ορθογωνίου, του τετραγώνου και του ρόμβου, αντίστοιχα τα γράμματα α, β, γ και δ. Επιπροσθέτως, κάτω από τους ορισμούς των γεωμετρικών σχημάτων τοποθετούνται αντιστοίχως τέσσερις διακεκομμένες γραμμές.
Δείτε τις αλλαγές

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr