ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι αλλαγές μεταξύ της προηγούμενης και της τρέχουσας έκδοσης συνοπτικά και αναλυτικά. Επιπλέον, επιλέγοντας το εικονίδιο εμφανίζεται, σε αρχείο εικόνας, η αντιπαραβολή της τρέχουσας έκδοσης με την προηγούμενη.

Τρέχουσα Έκδοση: 22-0273 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΜΕΡΟΣ Β')
Προηγούμενη Έκδοση: 22-0273 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΜΕΡΟΣ Β΄):
- Έχει αντικαταστήσει τον κωδικό 22-0234.
- Τυχόν απόθεμα του βιβλίου με κωδικό 22-0234 πρέπει να αποσυρθεί.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Σελ. 20 (Κείμενο) Γραμμή 1: Το «τριγωνικές» διορθώνεται σε «τριγωνομετρικές» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 36 (Κείμενο) Γραμμή 18: Το «μονάδικο» διορθώνεται σε «μοναδικό»

Γραμμή 6η από το τέλος: Το «στο ίδιο σύστημα αξόνων» διορθώνεται σε «αντιστοίχως, στο ίδιο σύστημα αξόνων»
Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 40 (Κείμενο) Σχήμα (β): Προσθήκη κουκίδας που αντιστοιχεί στο σημείο (χ0, f(x0)) Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 42 (Κείμενο) Αφαιρείται το γαλάζιο χρώμα του πλαισίου Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 81 (Κείμενο) Άσκηση 9, Γραμμή 6: Πριν το «όταν» και μετά «του χ» προστίθεται «(όπου η f ορίζεται)» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 232 (Εικόνα) Άσκηση 7, Σχήμα: Στον άξονα χχ΄ το «3» διορθώνεται σε «2» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 248 (Κείμενο) 1.4 Α΄ Ομάδας, Άσκηση 4 (i): Το «ψευδής» διορθώνεται σε «αληθής» Δείτε τις αλλαγές

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr