ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι αλλαγές μεταξύ της προηγούμενης και της τρέχουσας έκδοσης συνοπτικά και αναλυτικά. Επιπλέον, επιλέγοντας το εικονίδιο εμφανίζεται, σε αρχείο εικόνας, η αντιπαραβολή της τρέχουσας έκδοσης με την προηγούμενη.

Τρέχουσα Έκδοση: 22-0271 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Προηγούμενη Έκδοση: 22-0271 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:
- Έχει αντικαταστήσει τον κωδικό 22-0168.
- Τυχόν απόθεμα του βιβλίου με κωδικό 22-0168 πρέπει να αποσυρθεί.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Σελ. 40 (Κείμενο) Άσκηση 7, Γραμμή 3: το «την» διορθώνεται σε «των» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 41 (Κείμενο) Εντός πλαισίου, τελευταία γραμμή: Το «β με βελάκι =0» διορθώνεται σε «β με βελάκι = 0 με βελάκι» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 77 (Κείμενο) Άσκηση 8: Το «Β(0,2)» διορθώνεται σε «Β(2,0)» Δείτε τις αλλαγές

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr