ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι αλλαγές μεταξύ της προηγούμενης και της τρέχουσας έκδοσης συνοπτικά και αναλυτικά. Επιπλέον, επιλέγοντας το εικονίδιο εμφανίζεται, σε αρχείο εικόνας, η αντιπαραβολή της τρέχουσας έκδοσης με την προηγούμενη.

Τρέχουσα Έκδοση: 24-0632 - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Προηγούμενη Έκδοση: 24-0632 - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ:
- Έχει αντικαταστήσει τον κωδικό 24-0466.
- Τυχόν απόθεμα του βιβλίου με κωδικό 24-0466 πρέπει να αποσυρθεί.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Σελ. 17, 20, 31, 32, 111, 121 (Xάρτες)
19, 110, 131 (Κείμενα)
Οι όροι «Π.Γ.Δ.Μ.» και «FYROM» διορθώνονται είτε σε «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» είτε σε «Βόρεια Μακεδονία» Δείτε τις αλλαγές

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr