ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι αλλαγές μεταξύ της προηγούμενης και της τρέχουσας έκδοσης συνοπτικά και αναλυτικά. Επιπλέον, επιλέγοντας το εικονίδιο εμφανίζεται, σε αρχείο εικόνας, η αντιπαραβολή της τρέχουσας έκδοσης με την προηγούμενη.

Τρέχουσα Έκδοση: 24-0629 - ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ)
Προηγούμενη Έκδοση: 24-0629 - ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ):
- Έχει αντικαταστήσει τον κωδικό 24-0613.
- Τυχόν απόθεμα του βιβλίου με κωδικό 24-0613 πρέπει να αποσυρθεί.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Σελ. 62 (Κείμενο) 5η σειρά τελευταίας παραγράφου: Η λέξη «μιτροειδής» διορθώνεται σε «μιτροειδής ή διγλώχινα» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 65 (Κείμενο) 5η σειρά 1ης παραγράφου: Διαγράφεται η πρόταση «Σε ορισμένους ενδοκρινείς αδένες … κολποειδή τριχοειδή» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 66 (Κείμενο) α) 1η σειρά 2ης παραγράφου: Η φράση «η κάτω φρενική αρτηρία» διορθώνεται σε «οι κάτω φρενικές αρτηρίες»

β) 2η σειρά 3ης παραγράφου: «Προστίθεται η λέξη κοινή»
Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 67 (Κείμενο) 3η σειρά 6ης παραγράφου: Η φράση «γ) η άνω και κάτω μεσεντερία» αντικαθίσταται από τις φράσεις «γ) η άνω μεσεντέρια και δ) η κάτω μεσεντέρια» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 81 (Κείμενο) α) 2η σειρά 1ης παραγράφου: Η λέξη «παράγουν» διορθώνεται σε «διαφοροποιούνται»

β) 1η σειρά της παραγράφου «Αντισώματα»: Η λέξη «σφαιρίνες» διορθώνεται σε «ανοσοσφαιρίνες»

γ) 2η σειρά της παραγράφου «Αντισώματα»: Ο αριθμός «200000» διορθώνεται σε «900000»
Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 91 (Κείμενο) 4η σειρά 3ης παραγράφου: Αλλαγή θέσης της λέξης «εμβολιασμός» και προσθήκη της φράσης «π.χ.» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 97 (Κείμενο) 4η σειρά 1ης παραγράφου: Η λέξη «οστέινη» διορθώνεται σε «οστεΐνη» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 101 (Κείμενο) 1η-4η σειρά παραγράφου: «Η νήστιδα»: Η πρόταση «Το εσωτερικό της παρουσιάζει … λεμφοζίδια.» διορθώνεται σε «Το εσωτερικό της παρουσιάζει … που περιέχουν λεμφοζίδια.» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 105 (Κείμενο) α) 1η σειρά 2ης παραγράφου: Η φράση «την ινσουλίνη, η οποία ρυθμίζει» διορθώνεται σε «την ινσουλίνη και τη γλυκαγόνη, οι οποίες ρυθμίζουν»

β) 1η σειρά 2ης παραγράφου: Η φράση «Η ινσουλίνη παράγεται» διορθώνεται σε «Οι ορμόνες αυτές παράγονται»

γ) 15η-17η σειρά της παραγράφου «Σπλήνας»: Η φράση «βρίσκονται οι πύλες» διορθώνεται σε «βρίσκεται η πύλη»

δ) 15η-17η σειρά της παραγράφου «Σπλήνας»: Η λέξη τα «λεμφογάγγλια» διορθώνεται σε «λεμφαγγεία»
Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 107 (Κείμενο) 4η-5η σειρά της παραγράφου «Η γαστρική έκκριση»: Διαγράφεται η φράση «το οποίο παράγεται από τα θεμέλια κύτταρα του στομάχου» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 108 (Κείμενο) 3η-4η σειρά της παραγράφου «Η κινητικότητα του λεπτού εντέρου»: Η φράση «της χολής και του παγκρεατικού υγρού» διορθώνεται σε «τη χολή και το παγκρεατικό υγρό» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 110 (Κείμενο) 1η σειρά 1ης παραγράφου:
α) Η λέξη «ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ» διορθώνεται σε «ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ»
β) Η λέξη «αμινοξέων» διορθώνεται σε «πρωτεϊνών»
Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 116 (Κείμενο) 5η-6η σειρά 4ης παραγράφου: Η φράση «παριρρινικοί … κόλπος» διορθώνεται σε «παραρρινικοί … κόλποι» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 117 (Κείμενο) 1η σειρά 3ης παραγράφου: Η λέξη «βρίσκεται» διορθώνεται σε «προβάλλει» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 120 (Κείμενο) 3η σειρά 1ης παραγράφου: Διαγράφεται η φράση «που ονομάζεται πλευρικό υγρό» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 125 (Κείμενο) Μετά την περίπτωση Δ παραγράφου «Ανταλλαγή των Αερίων»:
α) Προστίθεται η περίπτωση Ε και γίνεται αλλαγή στην αρίθμηση
β) Προστίθεται η λέξη «μεμβράνη» στην περίπτωση Ε
Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 126 (Κείμενο) 1η σειρά 3ης παραγράφου: Η λέξη «αναπνέουμε» αντικαθίσταται από τη λέξη «εισπνέουμε» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 145 (Κείμενο) α) Τελευταία πρόταση της 2ης παραγράφου: Διαγράφεται η φράση «και τη συνένωση των γεννητικών κυττάρων των δύο φύλων»

β) Προτελευταία σειρά της τελευταίας παραγράφου: Η φράση «σπερματοδόχους κύστες» διορθώνεται σε «σπερματοδόχες κύστεις»
Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 146 (Κείμενο) α) 1η σειρά 1ης παραγράφου: Η λέξη «εμβρυΐκή» διορθώνεται σε «εμβρυική»

β) 1η σειρά 1ης παραγράφου: Η λέξη «άρχεις» διορθώνεται σε «όρχεις»

γ) 5η-6η σειρά της παραγράφου Οι «Επιδιδυμίδες»: Η φράση «Το σώμα βρίσκεται … σπερματικό πόρο» διορθώνεται σε «Το σώμα και η ουρά ... σπερματικό πόρο»
Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 147 (Κείμενο) α) 15η σειρά: Το άρθρο «την» διορθώνεται σε «τη»

β) 15η σειρά: Η φράση «στο πλάγιο τοίχωμα της πυέλου» διορθώνεται σε «μέσα στο βουβωνικό πόρο»

γ) 16η σειρά: Η φράση «στο πλάγιο τοίχωμα» διορθώνεται σε «στο πλάγιο τοίχωμα της πυέλου»

δ) Τίτλος τελευταίας παραγράφου: Η λέξη «Κύστες» διορθώνεται σε «Κύστεις»

ε) 2η σειρά της παραγράφου «Σπερματοδόχες» κύστες: Διαγράφεται η αντωνυμία «του», μεταξύ των λέξεων «κυστική» και «μοίρα»
Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 153 (Κείμενο) 2η σειρά 3ης παραγράφου: Η λέξη «αυχένα» διορθώνεται σε «τραχήλου» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 154 (Κείμενο) 2η σειρά της ενότητας «Μικρά χείλη του αιδοίου»: Η λέξη «νυμφουμενική» διορθώνεται σε «νυμφοϋμενική» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 155 (Κείμενο) 2η σειρά 5ης παραγράφου: Η λέξη «ωοθυλακικό» διορθώνεται σε «ωοθηκικό» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 156 (Κείμενο) 1η-2η σειρά 4ης παραγράφου: Η λέξη «ωοθυλακικό» διορθώνεται σε «ωοθηκικό» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 163 (Κείμενο) 2η σειρά της παραγράφου «Ορμόνες θυροειδούς»: Η λέξη «τριϊωδιοθυρονίνη» διορθώνεται σε «τριϊωδοθυρονίνη» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 167 (Κείμενο) α) 1η σειρά της παραγράφου «ΠΑΡΑΘΥΡΟΕΙΔΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ»: Η λέξη «τέσσερες» διορθώνεται σε «τέσσερις»

β) 4η σειρά της παραγράφου «Παραθυροειδείες Αδένες»: Η φράση «35 χιλιοστά» διορθώνεται σε «35 χιλιοστά του γραμμαρίου»
Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 171 (Κείμενο) 2η σειρά 4ης παραγράφου «ΟΡΜΟΝΕΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΛΟΒΟΥ ΥΠΟΦΥΣΗΣ»: Το άρθρο «του» διορθώνεται σε «της» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 173 (Κείμενο) Προτελευταία σειρά τελευταίας παραγράφου: Η φράση «το γλυκογόνο ή γλυκαγόνη» διορθώνεται σε «τη γλυκαγόνη» Δείτε τις αλλαγές

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr