ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι αλλαγές μεταξύ της προηγούμενης και της τρέχουσας έκδοσης συνοπτικά και αναλυτικά. Επιπλέον, επιλέγοντας το εικονίδιο εμφανίζεται, σε αρχείο εικόνας, η αντιπαραβολή της τρέχουσας έκδοσης με την προηγούμενη.

Τρέχουσα Έκδοση: 21-0214 - ΓΑΛΛΙΚΑ - MICRO-INTERVALLE
Προηγούμενη Έκδοση: 21-0214 - ΓΑΛΛΙΚΑ - MICRO-INTERVALLE:
- Έχει αντικαταστήσει τον κωδικό 21-0195.
- Τυχόν απόθεμα του βιβλίου με κωδικό 21-0195 πρέπει να αποσυρθεί.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Εξώφυλλο (Κείμενο) Αφαίρεση ονόματος συγγραφέως Δείτε τις αλλαγές

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr