ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι αλλαγές μεταξύ της προηγούμενης και της τρέχουσας έκδοσης συνοπτικά και αναλυτικά. Επιπλέον, επιλέγοντας το εικονίδιο εμφανίζεται, σε αρχείο εικόνας, η αντιπαραβολή της τρέχουσας έκδοσης με την προηγούμενη.

Τρέχουσα Έκδοση: 21-0210 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Προηγούμενη Έκδοση: 21-0210 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:
- Έχει αντικαταστήσει τον κωδικό 21-0027.
- Τυχόν απόθεμα του βιβλίου με κωδικό 21-0027 πρέπει να αποσυρθεί.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Σελ. 45 (Κείμενο) Γραμμές 10-11: Η λέξη «ακεραίου» διορθώνεται σε «φυσικού» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 236 (Κείμενο) Ενότητα Α.3.5 - Άσκηση 18: Αντιμετατίθεται το (α) με το (β) Δείτε τις αλλαγές

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr