ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι αλλαγές μεταξύ της προηγούμενης και της τρέχουσας έκδοσης συνοπτικά και αναλυτικά. Επιπλέον, επιλέγοντας το εικονίδιο εμφανίζεται, σε αρχείο εικόνας, η αντιπαραβολή της τρέχουσας έκδοσης με την προηγούμενη.

Τρέχουσα Έκδοση: 22-0269 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Προηγούμενη Έκδοση: 22-0269 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ:
- Έχει αντικαταστήσει τον κωδικό 22-0267.
- Τυχόν απόθεμα του βιβλίου με κωδικό 22-0267 πρέπει να αποσυρθεί.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Σελ. 10 (Κείμενο) Γραμμή 11, στο Ω: Προστίθενται τα στοιχεία: (πέτρα, πέτρα), (χαρτί, χαρτί), (ψαλίδι, ψαλίδι) Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 16 (Κείμενο) Γραμμή 8: Το «του ενοίκους» διορθώνεται σε «τους ενοίκους» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 32 (Κείμενο) Γραμμή 3 από το τέλος: Γίνεται: «...Ρ(Β)=0,1 , τότε θα ισχύει ότι Β...» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 103 (Κείμενο) Γραμμή 9: Το «Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία» διορθώνεται σε «Ελληνική Στατιστική Αρχή» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 118 (Κείμενο) Γραμμή 10: Το «Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία» διορθώνεται σε «Ελληνική Στατιστική Αρχή» Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 132 (Κείμενο) Άσκηση 11: Διαγράφεται Δείτε τις αλλαγές
Σελ. 134 (Κείμενο) Στο (4) προστίθεται περιεχόμενο Δείτε τις αλλαγές

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr