ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι αλλαγές μεταξύ της προηγούμενης και της τρέχουσας έκδοσης συνοπτικά και αναλυτικά. Επιπλέον, επιλέγοντας το εικονίδιο εμφανίζεται, σε αρχείο εικόνας, η αντιπαραβολή της τρέχουσας έκδοσης με την προηγούμενη.

Τρέχουσα Έκδοση: 21-0112 - ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ
Προηγούμενη Έκδοση: 21-0112 - ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ:
- Έχει αντικαταστήσει τον κωδικό 21-0112 (έκδοσης έως και 2019-2020).
- Τυχόν απόθεμα του βιβλίου με κωδικό 21-0112 (έκδοσης έως και 2019-2020) πρέπει να αποσυρθεί.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Σελ. 182 (Χάρτης) Ο όρος "FYROM" διορθώνεται σε North Macedonia Δείτε τις αλλαγές

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr