ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι αλλαγές μεταξύ της προηγούμενης και της τρέχουσας έκδοσης συνοπτικά και αναλυτικά. Επιπλέον, επιλέγοντας το εικονίδιο εμφανίζεται, σε αρχείο εικόνας, η αντιπαραβολή της τρέχουσας έκδοσης με την προηγούμενη.

Τρέχουσα Έκδοση: 21-0075 - ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)
Προηγούμενη Έκδοση: 21-0075 - ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ):
- Έχει αντικαταστήσει τον κωδικό 21-0075 (έκδοσης έως και 2019-2020).
- Τυχόν απόθεμα του βιβλίου με κωδικό 21-0075 (έκδοσης έως και 2019-2020) πρέπει να αποσυρθεί.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Σελ. 26, 59 (Χάρτες)
Σελ. 45 (Κείμενο)
Ο όρος "Π.Γ.Δ.Μ." διορθώνεται είτε σε Βόρεια Μακεδονία είτε σε Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας Δείτε τις αλλαγές

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr