ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι αλλαγές μεταξύ της προηγούμενης και της τρέχουσας έκδοσης συνοπτικά και αναλυτικά. Επιπλέον, επιλέγοντας το εικονίδιο εμφανίζεται, σε αρχείο εικόνας, η αντιπαραβολή της τρέχουσας έκδοσης με την προηγούμενη.

Τρέχουσα Έκδοση: 10-0237 - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)
Προηγούμενη Έκδοση: 10-0237 - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ):
- Έχει αντικαταστήσει τον κωδικό 10-0154.
- Τυχόν απόθεμα του βιβλίου με κωδικό 10-0154 πρέπει να αποσυρθεί.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Σελ. 41 (Κείμενο) H εκφώνηση της άσκησης επαναδιατυπώνεται ως εξής "3. Βρες στο κρυπτόλεξο έξι από τα κράτη της Βαλκανικής χερσονήσου" και απαλείφεται ο όρος "Π.Γ.Δ.Μ." από το κρυπτόλεξο Δείτε τις αλλαγές

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr