ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι αλλαγές μεταξύ της προηγούμενης και της τρέχουσας έκδοσης συνοπτικά και αναλυτικά. Επιπλέον, επιλέγοντας το εικονίδιο εμφανίζεται, σε αρχείο εικόνας, η αντιπαραβολή της τρέχουσας έκδοσης με την προηγούμενη.

Τρέχουσα Έκδοση: 10-0236 - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Προηγούμενη Έκδοση: 10-0236 - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ:
- Έχει αντικαταστήσει τον κωδικό 10-0153.
- Τυχόν απόθεμα του βιβλίου με κωδικό 10-0153 πρέπει να αποσυρθεί.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Σελ. 84, 88, 103 (Χάρτες)
Σελ. 100 (Πίνακας)
Ο όρος «Π.Γ.Δ.Μ.» διορθώνεται σε «Βόρεια Μακεδονία» Δείτε τις αλλαγές

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

infopublications@cti.gr